Strýček byl první

Má provdaná sestra mne jednou požádala, abych přijal na nějaký čas do své domácnosti její čtrnáctiletou dceru Martu. Přiznám, že mě tento návrh vzrušil, a hned jsem souhlasil. Za několik dní jsem Martu uvítal.

Jemný, zmatený ruměnec pokrýval její tváře, ze které zářily šelmovsky se usmívající oči. Krásný, tmavý, vlnitý vlas pokrýval její rozkošnou hlavinku a její modré oči zvědavě posuzovaly nový svět. Mohu říci, že si mě hned oblíbila a svou náchylnost ke mně vyjadřovala něžnými projevy. Když někam odcházela nebo když přicházela, nezapomněla nikdy ke mně přiskočit, vzít mě okolo krku a něžně mě políbit. Nebylo mi samozřejmě lhostejné držet v náručí to mladistvé a pružné tělo, ovšem zpočátku jsem byl opatrný a zůstával naoko klidný.

Marta velmi ráda četla a brzo jsem zpozoroval, že chodí do mé knihovny a tajně prohlíží knihy. Dělal jsem, jako bych o tom nevěděl, a jednou jsem nenápadně položil na stůl anatomický atlas s ilustracemi. Druhého dne atlas zmizel. Jelikož jsem Martu nikde neviděl, šel jsem se podívat do jejího pokoje. Otevřel jsem potichu dveře a Marta sedí u stolku s rozpálenou tváří a zírá na nějaký obrázek v atlasu. Jakmile mě spatřila, lekla se a atlas zavřela. Nic jsem jí nevyčítal. Sedl jsem si na židli, Martu posadil na svůj klín a s úsměvem povídám: „Hledím, Marto, tak ty se zajímáš o lékařské knihy? „Milý strýčku, nezlob se na mě….“ „Nu nech toho, Marti, kdo by se na tebe mohl zlobit. Pověz mi raději, který obrázek se ti nejvíce líbil.“ Marta trochu sklopila hlavu a po chvilce váhání našla obrázek mužského pohlavního orgánu. Zašeptala celá červená a s hlavou sklopenou: „Tady ten.“ „Tak ty už se zajímáš o muže? Ty jedna..“ „Ach, strýčku, to není tak… nezlob se…“

Když viděla, že se nezlobím, opadala z ní upejpavost. Nalistoval jsem obrázek ženského těla, abych jí o něm něco pověděl. Marta se tomu bránila, že prý dobře ví, jak vypadá děvče. Tak jsem tedy opět našel obrázek mužského těla a začal jsem Martu poučovat. „Tak se podívej, tomuhle se u mužů říká odborně pyj, pohlavní úd, latinsky penis a v lidové mluvě čurák. Jak vidíš, kolem dokola vyrůstají chlupy, klukům začnou vyrůstat tak v šestnácti letech, holkám někdy i dříve. Jsem si jist, že i ty už máš takové chloupky, Marti.“

„Jak to víš, strýčku?“ „Nu, vím to a hned se ještě přesvědčíme.“ Při těchto slovech jsem jí rukou vjel pod sukni a prsty nahmataly její mušličku. Její plné stydké pysky byly rozčílením poněkud naběhlé, rozehřáté a malý poštěváček byl tvrdý k prasknutí. Marta se ani nesnažila znemožnit mé počínání, jen poněkud roztáhla své nožky, takže jsem se mohl hmatově zmocnit celé její rozkošné zahrádky.

„Jej, strýčku, takhle se mě ještě nikdo nedotýkal. Je to úchvatné. Prosím tě, vysvětluj mi dál!“ Postavil jsem se a stáhl kalhoty a trenky. Udivené děvče tak mělo možnost zřejmě poprvé uvidět živý ocas. „Ach, strýčku,“ zvolala Marta překvapeně. „Vždyť to vypadá úplně jinak než na obrázku. Tam jen tak visí, ale tvůj stojí jak tyčka a jaký je silný a dlouhý…“ „To je tím, dušičko moje, že jsem vzrušený. Obyčejně mi také jen tak visí. Ale tím, že jsem si tě posadil na kolena a sahám ti rukou na tvou mušličku, tak mi ztvrdnul – to už tak bývá, setká-li se na dotek muž se ženou. Jistě i ty pozoruješ takové vnitřní napětí, jaké obyčejně nepociťuješ, když ti třeba jen podám ruku.“

„Máš pravdu, strýčku. Ale někdy mi to vzrušení přijde také samo. Strýčku a proč vy, muži, máte takovou věc, která vám určitě překáží? My děvčata nic takového nemáme.“ „Milá Marto, tuto věc nám dala příroda na to, abychom se mohli důvěrně kamarádit. Víš, my kluci s holkama, abychom mohli souložit.“ „Důvěrně kamarádit, souložit? Už jsem o tom něco slyšela od kámošek. Prosím tě, vysvětli mi, jak se to dělá. Z toho se však dostane dítě, ne?“ „Souložení se dělá tak, že vsunu tohohle ztvrdlého ptáka co nejhlouběji do tvé kundičky, pohybuji tam s ním určitou dobu dovnitř a ven a při nejvyšším vzrušení mi začne z něj vystřikovat semeno. Máš pravdu, z toho sice může vzniknout dítě, ale je možné tomu zabránit, když si počínám opatrně. Souložení přináší nesmírnou rozkoš a krásný smyslový požitek.“

Mému povídání věnovala Marta ohromný zájem. Její tváře přímo hořely a její pučící kozičky se divoce zvedaly zrychleným dechem. Pravou dlaní uchopila napřed nesměle a pak i silněji můj ocas. Její mušlička, kterou jsem neustále jemně hladil, byla vzrušením víc a víc naběhlá. Můj prostřední prst jsem mohl zpočátku jen obtížně zasunout mezi něžné pysky, ale nyní se mohl snadno dobývat do prostorné jeskyňky a mohl si dokonce vzít za společníka i ukazováček, aniž by to Martu bolelo. Při této činnosti rozkošně vzdychala: „Ach, strýčku, to je krásné… ty mě moc dráždíš… počkej, netlač tolik…“ Byla čím dál tím víc vzrušená a přivírala ve vlnách přicházející slasti své oči. Pak položila svou hlavu na mé rameno a nesměle povídala: „Počkej, strýčku. Říkal jsi něco o semeni. Kde ho máš?“ „Semeno s milióny spermií mám v tomhle pytlíku, kterému se odborně říká šourek nebo varlata. Tam se neustále tvoří a na vrcholu vzrušení vystřikuje tady z tohoto otvůrku na konci ocasu.“

„Opravdu? Jak asi vypadá to lidské semeno? Určitě bych ho už chtěla vidět. Mám jistě na to věk a právo. Vypadá to jako rybí jikry?“ „Ne, moje milá, tak to nevypadá. Ukáži ti ho. O jeho vystříknutí se ale postaráš sama, ano? Stiskni pořádně můj ohon dlaní a takhle rukou pohybuj dopředu a dozadu. Ano, tak je to dobré. Jen se neboj. Můžeš i rychleji. Za chvíli to bude.“

Dotyk a pohyby měkké dívčí ruky mi působily nevýslovnou slast. Za chvíli jsem byl na vrcholu a nastal přerušovaný výstřik semene, které se zachytilo Martě na prstech a na sukni. Zděšeně vyskočila a pustila z dlaně můj ocas. „Tohle je, Marto, mužské semeno. Dostane-li se do ženské­ho těla, do jejího lůna a splyne s vajíčkem, dá to vznik novému člověku.“ Martička ke mně opět přistoupila, vzala mě kolem krku a zašeptala. „Milý strýčku, jaké je to všechno zajímavé. A říkal jsi, že souložení přináší nesmírnou rozkoš. Jak je to možné?“

„Pojď, ukážu ti víc.“ Nemuseli jsme se obávat, že nás někdo překvapí. V celém bytě jsem zatím bydlel sám a dveře byly zamčeny Zvedl jsem Martu do náruče, odnesl k pohovce a dal jí lekci v líbání. Byla učenlivou žačkou, takže nám brzy polibky oběma braly dech. Jakoby se v místnosti zvedala teplota, když jsem začal Martu svlékat. Objevila se dvojice rozkošných polokoulí, které byly pevné. Zmocnil jsem se této rozkošné dvojice, vřele jsem je líbal a jazykem dráždil vystouplé bradavky Marta se jen chvěla a přivírala oči rozkoší nad tímto počínáním. Pevně mě objímala a do ucha mně šeptala sladká slůvka. Její ruka opět nahmatala můj znovu tvrdnoucí ohon a pevně ho dlaní obemkla. Moje ruka laskala její klín a na prstech jsem cítil její slizkou vlhkost. Už jsem se měl co zdržovat: Povstal jsem, abych se pokochal tím nejkrásnějším výtvorem pozemské přírody. Rozkošná mušlička, obklopená tmavým ochlupením, ležela přede mnou nezakrytá, široce rozevřená, ukazujíc svůj něžný vnitřek v překvapujícím roztoužení. Masitými, velkými a svalnatými pysky jsem viděl pár růžových lístků, které obklopují měkkou, z polovic ještě uzavřenou pochvu a nahoře se usmívá červená hlavička poštěváčku, jako by toužila po polibku.

Marta leží na pohovce, jejím tělem probíhá rozkošné chvění, tiskne obě ruce na prsa a těžce vydechuje, její zaoblená stehna se zdvíhají a roztahují co nejvíce. Nohy klade zvolna na pohovku, takže mám celé její tělo na očích. Skláním hlavu a tisknu nekonečný polibek na její žhavou mušličku. Jazykem nacházím poštěváček, se kterým si pohrávám. Beru ho něžně mezi své rty a jemně saji. Marty se zmocnilo šílené vzrušení a když chci nabrat dech, zatlačí mou hlavu těsněji mezi svá stehna. Její dech se zrychluje, její stehna svírají mou hlavu vzrušujícím objetím, až konečně vydechuje: „Jééé, ááách, už to nevydržím… to je krása…“ a přiráží k mému jazyku jako smyslů zbavená. Z její široce rozevřené kundičky vytéká první ženský proud rozkoše jasnými kapkami a zachycuje se mi na bradě a rozmazávám ho Martě po stehnech a něco stéká i na povlak pohovky.

Už jsem se nemohl udržet. Lehám si na rozdychtěné dívčí tělo a snažím se do její kundičky vrazit svého ptáka, ale i já už byl na samém konci. Sotva jsem se přitiskl na Martu a prsty pravé ruky pomáhal ocasu najít ten slizký vchod do lůna mé mladé milenky, došlo k výstřiku semene na její klín, na stehna a stékalo po nich ve spojení s jejím proudem.

Pak jsme nějaký čas leželi na pohovce v těsném objetí a snad si i zdřímli. Venku už byla tma, když si Marta shrnula z tváře vlasy a oba jsme se posadili. Dlouze mě políbila a zašeptala: „Milý, drahý strýčku. Nikdy jsem si nemyslela, že je rozkoš tak sladká. Ty jsi ten nejlepší učitel a já chci být tvou stálou žačkou.“

Z této etapy výuky ještě vyšla Marta jako panna. Druhého dne jsem měl jet za svými záležitostmi do vzdáleného města a vzal jsem Martu sebou. Jakmile jsme vyjeli, začal jsem rozhovor o včerejším dni. Přiznala se, že zatím ještě nikdy nezažila takovou slast. Za chvíli jsme se opět oba ohmatávali. Tělesný dotyk nás opět příjemně dráždil a vzrušoval. Museli jsme zastavit. Její ruka mě dráždila už s určitou zručností a zkušeností! Byla opět jen v blůzičce a široké sukýnce, bez kalhotek, takže jsem měl naprosto volný přístup ke všem jejím rozkošným místům. Vyzval jsem ji, ať se pozvedne a sedne si mi do klína. Při tom jsem jí zezadu sukni nadzdvihl. Pak jsem si ji posadil do klína, zády byla ke mně, takže mi seděla na stehnech jako na koni.

Vybídl jsem ji, ať se podívá zepředu pod sukni. Rozesmála se, když tam uviděla mého tvrdého ptáka vyčnívajícího z kalhot. Ihned se ho jednou rukou chopila a druhou mi hladila pytel. Ani já nelenil a jednou rukou jí hladil, poštěváčka a druhou bradavky. Za chvíli jsem navrhl, když jsem cítil, že je její mušlička vlhká a kluzká: „Marti, nechceš si ho strčit do kundičky?“ „Chtěla bych to, strýčku, zkusit, ale bojím se, aby to nebolelo. Vždy‘ ty ho máš tak velkého.“ „Ale ne, jen to zkus. Kdyby to bolelo, můžeš ho zas vytáhnout.“ Její drobné prsty zavedly špičku mého ocasu na okraj její zvlhlé štěrbinky – celá hlavička se tam pohodlně vešla. Zlehka a opatrně jsem se snažil dostat hlouběji, ale zadržovala mě. „Ach, strýčku, dál to nepůjde. Bolí to. Už je stejně dost hluboko.“

Prudký náraz udělal své, narazil jsem kundičku Marty na můj ohon, který v ní zmizel. Marta vykřikla – asi ji zabolela ta náhlá ztráta panenství. Byl jsem uvnitř a pomalu se pohyboval v ní nahoru a dolů a dráždil ji dál prsty na poštěváku. Podařilo se mi ji pětkrát udělat…Já sám jsem vystříkl dvakrát, ale dával jsem pozor, aby to nebylo uvnitř. Vždy jsem včas ocas vytáhl a Marta měla mezi svými stehny kluzkou záplavu. Pak jsme pokračovali v cestě.

Doma jsme se šli společně vykoupat. Byl jsem přitom na Martu přitisknutý zezadu a ptáka jsem měl sevřeného mezi oběma půlkami jejího zadečku. Tak jsem mezi nimi jezdil, až jsem vystříkl a semeno stékalo zezadu po jejích stehnech. Pak jsem navrhl Martě, že bychom vlastně mohli chodit po bytě nazí, když jsme sami. Souhlasila, ale byla po té jízdě tak zmožená, že šla raději spát.

Dalšího dne si postěžovala, že má nějak oteklou kundičku. Prohlédl jsem si ji a řekl, že to je proto, že souložila poprvé v životě a že se to uklidní. Také ano. Po několika dnech už s ní nebylo k vydržení. Každý večer mě nutila jít brzy spát, protože se jí stalo souložení doslova koníčkem, a se mnou zřejmě prožívala nejsladší hodiny svého života. Zkoušeli jsme pochopitelně všechny možné polohy styku, i mé semeno ochutnala a shledala, že je to dobré. Z těch různých poloh se jí nejvíc zamlouvala ta, kdy si lehla na postel a nohy od kolen dolů spustila na podlahu a já si lehl mezi její rozevřená stehna. Tvrdila, že jí tento způsob přináší největší slast. I mně to bylo velmi příjemné, neboť jsem se mohl přitisknout těsně k jejímu břichu a pohybovat se pomalu a pevně svým ocasem v její rozkošné a vytrvale roztoužené jeskyni. Tak jsem trávil prakticky celé prázdniny a mohu říci, že jsem byl nakonec jako vymačkaný citron.

Pak si pro ni přijela její matka, má sestra. Když viděla, že Marta jen kvete, slíbila, že ji o příštích prázdninách opět ke mně pošle. Pomyslel jsem si, že to je vlastně příjemná a nejlevnější metoda, jak zhubnout. Protože když jsem se postavil na váhu, zjistil jsem, že jsem za ty dva měsíce zhubl o pět kilo. Mohu to všem doporučit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *