Jahody a mejdan III.

Nic jsem na to neřekl a ona sklouzla očima na můj stojící pyj. Obdivně se jí rozsvítily oči a vzrušeně polkla. „Tak a teď hezky ukažte, co jste se naučili!“ vyzvala okolo stojící chlapce a dívky a ti se hned ochotně pustili do práce. Pět dvojic se začalo nezkušeně vzájemně dráždit jako my předtím a Otíkova maminka je ochotně napomínala a radila. Bylo slyšet jenom mlaskání a srkání jazyků a začínající vzdechy.

Když se zdálo, že jsou již dostatečně vzrušení a vydráždění, zarazila to dění okolo nás s tím, že je čas naučit se i zbývající činnosti. „Teď se podíváte, jak se vlastně správně muž a žena milují, když jsou již dostatečně vzrušeni a připraveni!“ řekla a opět jsem přišel na řadu já. Lehla si přede mě na lehátko a široce roztáhla nohy. Otevřel se mi tak přístup do její kundy, která byla tou podívanou opět vzrušením toužebně rozevřená. Rukou jsem udržoval můj pyj v pohotovosti, takže jsem mohl jít hned na věc.

Přistoupil jsem mezi její nohy a ještě rukou zkusil vlhkost a připravenost její kundy. Zachvěla se slastí pod jejím dotykem a já cítil jak je mokrá a horká. „Tak na co čekáš?“ zasténala nedočkavě a ještě více rozevřela svůj klín. Pozoroval jsem zvědavé a vzrušené pohledy mládeže okolo nás a pomalu jsem přisadil pyj k její kundě. Zavrtěl jsem s ním v jejím ústí a plynulým pohybem zajel až na její dno. Překvapením divoce vykřikla a vysoko vzepjala svůj zadek vzhůru. Cítil jsem jak jí plně vyplňuji a narážím na dno její kundy.

Začal jsem jezdit sem a tam zatímco ona sténala slastí a svíjela se pod mými přírazy. Tvrdě jsme pracovali až jsme za chvíli cítili, jak se blíží náš vrchol. Její pochva se začala prudce svírat okolo mého pyje a svými stahy dávala najevo příchod jejího orgasmu. I v mém pyji začalo cukat a já se v očekávání podíval na Otíkovu matku.

„Ano, jen stříkej do mě co nejvíc, miluji to nadevše!“ povzbuzovala mne a gejzír semene dopadl prudce na dno její kundy zatímco ona mi pomáhala stahy své kundy dokonale vyždímat vše z mého pyje do sebe.

Konečně jsme skončili naše představení. Nedočkavé páry se nás snažily ze všech sil napodobit, ale nikomu se to nedařilo. Ukázalo se, že chlapecké pyje nedokázaly prorazit překážku tvořenou panenskou blánou a tak jeden pár za druhým nešťastně končil dřív než začal. Hlavně pro dívky to bylo nepříjemné, protože byly silně rozrajcované a nemohly se dočkat, až ucítí ve svých kundičkách konečně mužský pyj. Nakonec jsem musel nastoupit já.

Otíkova maminka přerušila marnou snahu chlapců o vniknutí do svých dívek a přivolala mě k první dívce, ležící toužebně na lehátku a třesoucí se nedočkavostí. Klekla si přede mě a chvilku si jazykem pohrála s mým pyjem až byl zase plný síly. Zůstala klečet a zblízka pomáhala mojí těžké práci.

Uchopila můj pyj a nasadila jej na dívčí kundičku. Cítil jsem jak s ním několikrát zavrtěla aby lépe vnikl na kraj jejího ústí a pokynula abych začal. Pomalu jsem začal tlačit pyj dovnitř mučené dívky, zatímco Otíkova maminka líbala dívku na rty a prsty jí hladila škebličku okolo mého pyje. Konečně jsem ucítil jak povoluje panenská blána a já za výkřiku odpaněné dívky vjel hluboko do uzoučké dírky. Pyj byl silně sevřen těsnou kundičkou a chvilku trvalo, než jsem mohl začít volně jezdit sem a tam. Jakmile dívka přestala křičet bolestí a začala reagovat na stoupající slast, Otíková matka můj pyj z dívky vytáhla a pokynula přihlížejícímu chlapci, aby mně nahradil. Ten se ochotně vrhl na odpaněnou dívku a již bez problému zajel svým čuráčkem dovnitř. Bylo vidět jakou mu to působí slast a během chvilky vykřikl a vypustil své mlíčí do zkrvavené škebličky.

Domníval jsem se, že ostatní dívky odpudí křik przněné kamarádky, ale opak byl pravdou. Nedočkavě křičely abych zrovna jí odpanil jako její kamarádku a tak jsem postupně odpanil všechny dívky za účinné pomoci Otíkovy matky, kterou to viditelně vzrušovalo a nemohla se těchto orgií nabažit.

Poslední přišla na řadu Jituška, jejíž kundičku jsem již vlastně podrobně znal z „krmení“ jahodami. Před ní stál zrovna nešťastný Otík se svým pinďourkem v hrsti a zkormouceně čekal, až mu uvolním cestu. Jituška ležela na lehátku a s očekáváním hleděla na mě. Zalila mne vlna citu a snažil se být co nejněžnější. Zvolil jsem proto ještě předehru svým jazykem, abych její jeskyňku co nejvíce rozdráždil a usnadnil si tak práci.

Skláněl jsem se nad jejím klínem a náhle s úžasem cítil, jak se ode mne souká Otíkova maminka a vcucla do svých úst můj pyj. Bylo to úžasné, ústy jsem laskal mladou panenskou kundičku a pyj jsem měl až v hrdle zkušené ženy ovládající kouření pánských ocasů. Vzrušeně jsem pozoroval jak se pod účinkem mého jazyka začíná Jitušina kundička rozevírat a vyjíždí nádherný poštěváček. Vzal jsem jej mezi rty až Jituška divoce vykřikla slastí a začal jej sát a třít.

Konečně jsem dospěl k závěru, že bych mohl jazyk vystřídat za jiný nástroj. Docela s lítostí jsem vytáhl rozparáděný pyj z úst Otíkovy matky, která okamžitě vsála do úst čuráčka svého syna a jemně jej přisadil před rozevírající se ústí nedočkavé Jitušiny kundičky. Její klín se divoce vzpínal nedočkavostí a tak jsem opatrně zasouval pyj až jsem narazil na odpor ještě neporušené panenské blány.

Napadlo mě vzít na pomoc prst v zadečku a hned jsem nápad začal realizovat. Jemně jsem nanášel vlhkost z Jitušiny kundičky na zadní otvůrek a když byl dostatečně vlhký, začal jsem do ní tlačit svůj prst. Konečně její svěrač povolil a za divokého výkřiku przněné Jitušky zajel prst celou svoji délkou do vnitř úzkého análu.

Jituška se divoce nadzvedla pod tímto útokem a tím pomohla narazit svojí kundičku na můj pyj. Ozval se druhý výkřik a já ucítil jak odpor panenské blány povolil a pyj zajel až na dno kundičky. Jezdil jsem v jejím zadečku prstem a současně začal i jezdit pyjem v její kundičce. Velice rychle přešly Jituščiny bolestivé vzdechy ve vzdechy slasti a k mé lítosti Otíkova maminka rychle z ní vytáhla můj pyj a uvolnila tak místo svému nedočkavému synovi.

Ten se na Jitušku vrhnul a snažil se do ní narvat svého čuráčka což se mu ale nedařilo, takže musela opět pomoci jeho maminka. Ta klečela vedle nich a pomáhala rukou přidržovat synův pyj v dívčině kundičce. Viděl jsem jí jak tak klečí, se zadečkem vysoko zvednutým vzhůru a obnažující pohled na její kundu, rozšklebenou vzrušením ze soulože jejího syna s dívkou, kterému byla tak nápomocná.

Přiskočil jsem za ní a pevně sevřel její zadek svýma rukama. Než se Otíkova matka vzpamatovala, přisadil jsem svůj pyj k její rozšklebené mokré kundě a jedním plynulým pohybem zajel až na její dno. Prohnula se jako kočka pod náporem slasti a zůstala klečet v trpném očekávání mého útoku. Její kunda se pružně stahovala okolo mého pyje a já začal jezdit sem a tam jako píst. Její syn tak jako i ostatní mlíčňáci již dávno vystříkli své mlíčí do panenských dírek a všichni napjatě sledovali náš souboj. Dívky závistivě, kluci zvědavě.

Pomalu jsem přetočil Otíkovu matku tak, že ležela skoro na hlavě a její trup čněl téměř kolmo vzhůru. Její kunda byla přímo pod mým ptákem a zatímco jsem přidržoval její nohy, vrážel jsem do jejího dna svůj pyj až vykřikovala slastí. Za několik okamžiků jsem ucítil první stahy její kundy a během chvilky za silného křiku prožila svůj další orgasmus.

Vůbec jsem nepřerušil svůj útok a pokračoval dál. Chvíli se jí to líbilo a vyvolalo to její další orgasmus, pak však již začínala mít dost. Začala sípavě škemrat o smilování a po chvilce se mi jí přece jen zželelo. Přetočil jsem jí proto zpět do kleku a začal připravovat změnu . Prstem jsem si začal připravovat její zadní dírku a přes její odpor a křik jsem do ní zasadil svůj pyj. Díky dostatečně vlhkosti jsem snadno překonal odpor jejího svěrače a zajel celou délkou pyje až někam do jejích střev.

Divoce křičela a řičela jako kůň, házela sebou ve snaze zbavit se mě a přitom na ní přišel další mimořádně silný orgasmus. Z toho těsného sevření mě začal pálit pyj a proto jsem na její prosby pyj vytáhl a přistrčil jej před její křikem otevřená ústa. Ochotně jej do sebe vcucla šťastná, že jsem ukončil mučení jejích dírek.

Začala jej zkušeně kouřit a já v jejích ústech jezdil až do jejího hrtanu. Cítil jsem, že již budu taky konečně hotov a proto jsem vykřikl, ať připraví kozy. Pochopila, sevřela je k sobě svýma rukama a já jí do mezery mezi ně vrazil již cukajícího se ptáka a po několika skluzech z něho začaly tryskat gejzíry bílého semene.

Všichni očarovaně koukali na to množství lávy které se z něho řinulo a zdálo se, že tomu nebude nikdy konec. Konečně vystříkl poslední gejzír a Otíkova maminka uvolnila sevření svých melounů a vsunula si již zklidněný pyj do úst. Jazykem jej očistila a ještě několikrát a pak si jej zblízka dlouze prohlížela.

„To, byla nádhera, tohle jsem ještě nikdy nezažila a netušila jsem ani, že to zažiju s tebou!“ řekla a s úsměvem hleděla na okolo stojící dívky. „Tak se vám to líbí!“ zeptala se zbytečně, neboť pohledy dětí mluvily za vše.

Kluci koukali závistivě na její kozy, protože u dívek nic podobného nezažili a tak se rozjelo další kolo. Tentokrát se Otíkova matka roztáhla na dece a pozvala si k sobě hned všechny hochy. Sestavila je tak, že jeden ležel za ní s pyjem vraženým v jejím análu, zatímco druhý se topil v její kundě. Třetí šťastlivec klečel nad její hlavou s pyjem v jejích ústech a zbývající dva obsluhovala rukama.

Bylo to k neuvěření, ale dokázala takto obsloužit všech pět hochů. Nejdříve vystříkl kluk v jejích ústech a znaveně klesl na zem. Po chvíli se stejně zachoval kluk v jejím análu a za okamžik vyhonila oba dva kluky ve svých dlaních. Poslední se v ní šťoural její Otík, který vyloženě plaval v její kundě takže nakonec musela i jeho obsloužit rukou, aby vůbec vystříkl.

Mezitím jsem nezahálel a začal obšťastňovat dívky. Byly velmi nedočkavé ucítit v sobě pořádného ptáka proti klučičím čuráčkům a já si na nich dal skutečně záležet. Postupně jsem obdělával jednu podruhé, nejdříve rozdělat jazykem a prsty a pak dodělat pyjem, byly nadržené a poměrně brzo hotové.

Nakonec jsem si nechal Jitušku, protože mně připomínala sestru s níž jsem měl dnes mít rande. Poprvé v životě ucítila v sobě pořádný klacek a vzdychala jako raněná. Bylo to spíš kňourání, které přešlo ve vysoký knikot. Za chvíli se i ona začala svíjet na mém pyji a i já jsem se chtěl konečně udělat. Jenomže jsem zapomněl na Otíkovu matku, které souboj s pěti chlapci vůbec nestačil a tak rychle odstrčila již hotovou Jitušku a sedla si na mě.

Narazila se na můj kolík a začala se na něm pohybovat šílenou rychlostí. Přitom se její kozy houpaly nad mým obličejem a občas mě udeřily až se mi zatmívalo před očima. Uchopil jsem je proto rukama a silně hnětl a dráždil její bradavky. Vsouval jsem si je střídavě do úst a žvýkal jako třešně. Křičela bolestí a slastí, zatímco její kozy se červenaly otisky mých zubů a cucfleků.

Již jsem cítil jak se její kunda začíná pocukávat a stahovat přicházejícím orgasmem. Převalil jsem se na ní tak, že se ocitla pode mnou a nemohla mi uniknout. Uchopil jsem její nohy pod koleny a zatímco jsem jí takto držel, vrážel jsem svého ptáka co nejhlouběji do její již unavené kundy a během chvíle jsem i já cítil známé cukání předznačující výron semene.

Tentokrát jsem jej rychle vytáhl a poklekl před její ústa. Ochotně je otevřela a já jsem vrazil již se cukající pyj do jejích úst. Vrazil jsem jej až do jejího krku a několika pohyby sem a tam konečně vyvrcholil. Gejzíry semene stříkaly až do jejího krku a ona jen stěží stačila vše polykat. Nakonec jí semeno vytékalo volně z úst ven a poslední dávku jsem pustil na její kozy. Pak jsem se svalil vedle ní a prohlížel si své dílo. Ležela znaveně se zavřenýma očima, celá pokrytá vrstvou semene. Konečně otevřela oči a rozhlédla se kolem. Mládež ležela celá zničená na lehátkách a bylo jasné, že pro dnešek mejdan, vlastně orgie, končí. Nakonec jsme se pomalu rozešli s tím, že si tento mejdan zase někdy zopakujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *