Maminky II.

„No co koukáš, slíbila jsem holce, že jí pomůžu a svoje slovo plním. Ona za to nemůže, byl to můj nápad!“ houkla na mě Ilončina máma, sedíc na pelesti postele, když viděla můj kyselý obličej. Rychle jsem usoudil, že na tom jenom vydělám a ihned mě přešly myšlenky na vztek. Navíc ruka Ilončiny mámy neuvolnila sevření kolem mého pyje a pomalým pohybováním nahoru a dolů jej udržovala v bojové pohotovosti. Druhou rukou k sobě přitáhla Ilonku a začala jí líbat.

Rty pomalu sjížděla po Ilončině těle až se přisála do štěrbinky v jejím klíně. Viděl jsem jak Ilonka se zavřenýma očima přijímá laskání své matky, zatímco sama svýma rukama hladí její velké prsy. Nakonec jsme leželi s Ilonkou vedle sebe na posteli a její máma nás střídavě laskala svými ústy a rukama, až jsme oba začali slastí sténat. Bylo vidět, že má zkušenosti s laskáním mužského i ženského těla, proběhlo mi hlavou, zda s Ilonkou prováděly podobné hrátky!

Naše vzrušení již bylo k nevydržení. Užuž jsem myslel, že budu opět stříkat do Věřiných úst, když v tom náhle její dráždění ustalo. „Tak a teď si dej záležet, Mirečku! A ty se Ilonko neboj, jsem tady s tebou!“ zvolala vzrušeným hlasem Věra a začala mě strkat na Ilonku. Klepal jsem se vzrušením a trémou a studem, zatímco mě Ilončina máma usměrňovala jak si mám na Ilonku lehnout a sama přidržovala můj touhou bolestivý pyj na pokraji Ilončiny jeskyňky.

Ucítil jsem její jemné chloupky a vzápětí vlhko a horko Ilončiny kundičky. Dlaň Ilončiny mámy na mém zadku naznačila jak mám do Ilonky zajíždět a já se snažil provrtat do její panenské kundy. Ilončiny nehty se mi začaly zarývat do zad jak stoupal tlak a bolest v jejím lůně. Cítil jsem jak ruka Ilončiny mámy hladí a dráždí kundičku své dcery aby lépe přijala můj útok. Již jsem myslel, že se mi to nepovede, ač jsem tlačil ze všech sil. V tom jakoby se něco protrhlo, cítil jsem jak odpor slábne a můj pyj se začal bořit do hlubin Ilončiny panenské kundičky, zatímco ta se zoufale bránila té bolesti a stoupajícímu tlaku. „Maminko, maminko, mě to bólí!!!“ křičela zoufale, zatímco matka jí uklidňovala vášnivými polibky.

Konečně jsem s ocitl poprvé v životě v ženské kundě. Bylo to něco zcela nového a vzrušujícího než jsem dosud zažil. To nádherné sevření těsné dívčí kundičky, horké vlhko a dráždivé tření po mém pyji při pohybu sem a tam! Ruka Ilončiny mámy na mém zadku naznačovla jak se mám pohybovat a já se rychle učil. Jakmile se Ilončina bolavá kundička přizpůsobila mému útoku, začal jsem jezdit sem a tam až mě musela Věra uklidňovat. Již jsem se trochu přizpůsobil tomu novému způsobu a mohl se věnovat i ostatním částem Ilončina těla, především její panenským prsům. Byly to velké tvrdé kužele, čnící do vzduchu, na rozdíl od její matky však pravé. Věděl jsem, že má Ilonka ráda hru s jejími bradavkami a zatímco jsem do ní útočil svým pyjem, ústy jsem laskal hrozinky bradavek. Ilonka se již uklidnila a bolest pomalu ustupovala před vzrušením a slastí z nového způsobu dráždění.

Za chvíli si již na můj pyj v sobě zvykla a sama začala přirážet a vycházet mi v ústrety svým klínem. Její matka nás bedlivě pozorovala a její ruce neustále někoho z nás hladily a dráždily či naopak zklidňovaly a vedly. Netrvalo to dlouho a Ilončino tělo se začalo chvět a vzpínat. Její kundička se začala ještě těsněji svírat okolo mého pyje a pocukávat.

„Ach maminko, to je krásné, co to je, maminkooo!“ sténala Ilonka slastí zatímco její tělo se svíjelo pod vlivem jejího orgasmu. Cítil jsem výron jejích šťáv proudící okolo mého pyje ven a pohled na svíjející se Ilonku vedl na vrchol i mě. Začal jsem ještš divočeji vrážet pyj do svíjející se Ilonky a rovněž sténat slastí. „Už taky budu!“ vykřikl jsem a očekával křeč výstřiku. Místo toho mě však náhle pevně sevřela ruka Ilončiny mámy. Její prsty silně sevřely můj pyj u kořene a její palec stiskl trubici tak, že semeno nemohlo uniknout ven!

Druhou rukou mě odstrčila z již uklidněné Ilonky a převalila na záda. „Ne, do Ilonky ještě stříkat nebudeš, to je práce pro mě!“ zvolala Věra vzrušeným hlasem a stále svírala můj pyj. Než jsem se nadál, klekla si nade mne a začala se spouštět dolů. Opět jsem ucítil to nádherné teplé vlhko ženské pochvy, i když tato byla mnohem volnější než Ilončina. Cítil jsem jak se můj pyj noří do kundy Ilončiny mámy, stále ještě u kořene svíraný jejími prsty. Tím se nedostal do její kundy celý, ale Věře jako by to nevadilo. Byla z našeho pozorování tak vzrušená, že to již nemohla vydržet. Jen ucítila můj pyj v sobě a již na něm začala divoce jezdit, přičemž jeho kořen stále svírala svými prsty. Tím oddalovala můj výstřik zatímco si užívala jeho tvrdosti a délky. Vrtěla boky a tím měnila dráždění své pochvy i mého pyje. Pro mě to bylo k zešílení, protože jsem byl již těsně před výstřikem a nemohl jsem si ulevit při jejím dalším dráždění. Oplácel jsem jí alespoň laskáním jejích prsů které se houpaly nade mnou jako dva velké zvony, s růžovými bradavkami na hrotech. Třel jsem je mezi prsty až Ilončina máma šílela slastí a vzrušením.

Vzrušení Ilončiny mámy se projevilo za chvíli. Zatímco prsty stále svírala kořen mého pyje, až jsem měl žalud oteklý a nabobtnalý jako jablko, její pochva se začala svírat již mně známým způsobem a ta se začala svíjet přicházejícím orgasmem. „Mrdej mě, mrdej mě!“ křičela celá šílená slastí a divoce jezdila po mém pyji jako by krotila koně. Proudy jejích šťáv vytékaly okolo mého pyje a zmáčely prostěradlo na kterém jsme leželi. Měl jsem co dělat abych udržel její kozy ve svých rukách jak divoce sebou házela, vzpínala se a prohýbala za vyjeveného přihlížení její dcery.

Ilonka s otevřenými ústy pozorovala svojí mámu jak se vyžívá v šukání s jejím klukem. Vůbec jí to však nevadilo, naopak jí to připadalo šíleně vzrušující až její zmučená kundička začala opět mokvat. Její máma zatím dokončovala svůj orgasmus a knečně povolila sevření svých prstů. „Teď už můžeš stříkat, jen se do mě vystříkej, chci cítit tvoje semeno v sobě!“ skučela a divoce jezdila svým klínem po mém, až jsem měl strach, že mi snad pyj ulomí.

Konečně jsem s úlevou cítil jak se mi žene semeno uvolněnou trubicí vzhůru a během okamžiku již dopadl mohutný gejzír mého semene na dno kundy Ilončiny mámy, až slastí zavyla a prohnula se v bocích. „Ano, jen stříkej!“ skučela dál a svíjela se ve slastném očekávání mých gejzírů. Oddalování mého výronu mělo za následek ohromné gejzíry dopadající na dno Věřiny kundy, což vyvolalo její další orgasmus, který jsem tak prožívali spolu. Vypadalo to, že moje výstřiky snad nikdy neskončí, opakovaně jsem se vzpínal v křeči výstřiku do Věřiny kundy, zatímco Ilonka nás závistivě pozorovala s rukou pohrouženou v hlubině své štěrbinky. Konečně naše milostné křeče ustaly a Ilonina maminka znaveně klesla vedle mne na postel, divoce oddychujíc po tak divoké jízdě. „Teda takový výstřik jsem ještě necítila!“ řekla uznale a rukou si hladila znavenou kundu. I já jsem se musel trochu vzpamatovat, ale Ilonka mi nedala oddechnout.

„Ty sprosťáku, takhle stříkat do mojí mámy, tvoje semeno patří jenom mně!“ zvolala žárlivě a sklonila se nečekaně nad mým poněkud povadlým a zmáčeným pyjem. Než jsem se nadál ocitl se můj pyj v jejích rtech a já cítil její patro na svém žaludu. Jazykem jej olizovala a burcovala k dalšímu výkonu. Přitáhl jsem si jí nad sebe tak, že se její zadeček s vyšpulenou kundičkou ocitl nad mými ústy a já mohl pohodlně zasouvat jazyk do její vzrušením se rozevírající kundičky. Věděl jsem co na ní platí a sevřel jsem mezi rty vystupující poštěvák. Ilonka se divoce vzepjala a začala přirážet zadečkem na má ústa, zatímco jsem drtil poštěvák mezi svými rty. Pomalu jsem přidal prst a během chvilky jsem do Ilončiny kundičky zasunul tři prsty, zatímco její jazyk divoce jezdil po špičce mého žaludu a burcoval můj pyj do opětné pohotovosti. Ani můj jazyk nezahálel a divoce kmital ve stále více vlhnoucí Ilončině kundičce, až se objevily vytékající šťávy vzrušení. Bylo zřejmé, že Ilonka bude dříve hotová než já, protože jsem se teprve vzpamatovával z toho kolosálního vystříkání do její mámy.

Podle Ilončiny reakce jsem viděl, že se blíží ke svému vrcholu. V tom se ke mně shora přitiskly prsy její mámy, která se k mému překvapení přisála svými rty na malinký anální otvůrek své dcery. „Co to děláš!“ zvolala překvapená Ilonka když ucítila jak jazyk její mámy jezdí okolo zadní dírky a snaží se vniknout dovnitř. Pozoroval jsem z bezprostřední blízkosti Věřin jazyk jak zajíždí do zadní Ilončiny dírky a doplňuje tak její dráždění o další způsob. „Já už to nevydržím!“ křičela Ilonka a začala se opět svíjet přicházejícím orgasmem.

Musel jsem jí vší silou tisknout k sobě, abych mohl pokračovat v dráždění její svírající se a cukající se kundičky, zatímco její máma náhle nahradila svá ústa na jejím zadečku prsty. S úžasem a divokým vzrušením jsem pozoroval jak pomalu zasouvá jeden a poté i druhý prst do Ilončiny prdelky a něžně jí roztahuje, zatímco sebou Ilonka divoce házela svíjela se od náporem orgasmu. Strašně jsem zatoužil zasunout do tohoto ještě panenského otvůrku svůj rychle tvrdnoucí pyj a zbavit Ilonku panenství i zde.

Ilonina maminka snad musela číst moje myšlenky, protože náhle řekla, „A teď tě zbaví Mireček panenství i ve tvé prdelce!“ a přidala ke svým dvěma prstům zasunutým v Ilončině prdelce ještě třetí. Ilonce zatím odezněl její orgasmus a ona se znaveně sesunula ze mne na postel, zůstala však klečet s prsty své matky stále zasunutými v zadečku, jako by je ani necítila.

Využil jsem této její polohy a rychle jsem se k ní zezadu přitiskl. Její matka ochotně vytáhla své prsty a Ilončina dírka zůstala krásně pootevřená jako by mě vítala. Věra se sklonila nad špičku mého pyje a jemně jej naslinila aby ještě lépe vnikal do těsné Iloniny prdelky. Nedočkavě jsem nasadil pyj na okraj pootevřené dírky a pomalu začal tlačit dovnitř. Přitom jsem Ilonku sevřel do svého objetí a přitiskl své dlaně na visící ňadra. Ucítil jsem pevné kužely lásky s tvrdými hroty bradavek, tak citlivými na moje laskání a sevřel je mezi prsty, zatímco jsem svým horkým a nedočkavým pyjem pomalu vnikal do Ilončiny prdelky.

Ilonka sténala bolestí a vzrušením z toho nového způsobu dráždění, zatímco její prdelka pomalu povolovala díky předchozí práci šikovných prstů její matky. Náhle její svěrač povolil a můj pyj krásně zajel celou svojí délkou do Ilončiných vnitřností. Ta se divoce vzepjala a zavyla jako kůň pod divokým tlakem ve svých střevech. Díky dostatečnému zvlhčení jsem se mohl po chvilce začít pohybovat a vychutnávat si tak těsné sevření Ilončiny prdelky. Bylo to něco úžasného a šíleně vzrušivého, dráždění v úzkém análku bylo mnohem intenzivnější a já cítil, že již brzy vystříknu.

„Už budu stříkat!“ zvolal jsem vzrušeně a čekal, zda zase Ilončina matka nezakročí. Tentokrát však udělala úplně něco jiného, vsunula se na zádech pod Ilončino bříško a jazykem začala jezdit přes její volnou kundičku, občas jsem ho ucítil i na svém pyji. Ilonka jako správná dceruška nezaváhala ani na okamžik a přisála se svými rty na matčinu vzrušením rozevřenou kundu, přičemž největší pozornost věnovala jejímu poštěváku. Nyní bylo poznat, že tento druh uspokojování jim není cizí a provozují jej již delší dobu.

To bylo vše co jsem stačil pozorovat. Náhle jsem ucítil již známé cukání v pyji a mojí mysl zahalila divoká vlna vzrušení a slasti. S divokým výkřikem jsem začal z cukajícího se pyje stříkat gejzíry horkého semene do Ilončiny prdelky, zatímco ona se začala společně se svojí matkou svíjet pod nápory svých zkušených jazyků v dalším orgasmu. Musel to na nás být vzrušující pohled, svíjeli jsem se vzájemně propleteni v milostné křeči, zatímco můj pyj hluboko vražený v Ilončině prdelce vystřikoval svoje poslední dávky. Konečně Ilonka sjela z mého pyje a klesla vedle své stejně divoce oddychující matky. Zůstali jsme ležet znavení a zmáčení naším potem a šťávami, po jedné straně jsem měl Ilonku a na druhé straně její matku, s jejíž pomocí jsem zbavil Ilonku panenství v obou dírkách. Cítil jsem, že pro dnešek mám asi dost, i obě milenky vypadaly již dost znaveně.

Po chvíli oddychu jsme se přesunuli do koupelny a pořádně osprchovali a otřeli. „Tak děti, myslím, že to byl začátek, musíme si to brzo zopakovat!“ řekla Ilončina máma a já horlivě kýval. Představa, že se budu opět milovat s Ilonkou a její mámou mě vzrušovala až sebou můj bohatýr začal cukat. Ale už byl doopravdy konec, musel jsem se vrátit domů a tak jsme si jenom dohodli termín příští schůzky a já se rozloučil. Celou cestu domů jsem si přehrával milování s Ilonkou i její mámou a přemýšlel, jaké by to bylo milovat se s vlastní matkou. Viděl jsem před očima jak se Ilonka mazlí s vlastní mámou a představa, že bych něco podobného dělal já se svojí mámu mě šíleně začala vzrušovat….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *