Boháčovi V. – Překvapeni babičkou

Leo, Lenka i Anna ztuhli překvapením. Neslyšeli nikoho přicházet a pohlédli k otevřeným dveřím. V nich stála Leova matka Milada. Oči jí málem vypadly z důlků, tvář zkameněla překvapením.

„Musela jsem zajet nakoupit si pár věcí a zastavila jsem se tady říci Leovi, že dnes nepotřebuji, aby mi jel pomáhat. Spěchám sem jako blázen, abych jej zastihla ještě doma a co tady zjistím? Můj syn souloží s mojí vnučkou za dozoru mojí snachy, ukájející sama sebe. Ještě tady chybí Marek, souložící se svojí matkou a je to úplně šílené. Co to má proboha znamenat, můžete mi říct?“ zvolala s očima planoucíma vztekem.

„Já… My… No my… No víš, mami…“ koktal Leo neschopen ze sebe dostat kloudnou větu. „Babi, my… Já… Teda vlastně… Oh, bože!“ stejně koktala Anna. „Milado, nečekali jsme tě tady!“ řekla Lenka a cítila, jak je to hloupé.

„Ano, to vidím. Ale vůbec jste mi neodpověděli na moji otázku!“ řekla Milada naoko přísně, ale pak se rozesmála. „No to se povedlo. Už dlouho po smrti mého muže jsem neměla sex. Trávím dlouhé noci sama v posteli, jen se svými představami a touhami. Už kolikrát jsem měla chuť svést Lea, když mi přišel pomáhat na zahradě, ale vždy jsem tu myšlenku na incest odvrhla jako nepatřičnou a nemorální. A pak přijdu sem a co vidím! Takže tím se všechno pochopitelně mění. Můžu se k vám miláčkové přidat? A netvařte se tak překvapeně!“

Všichni tři tam stáli stále v šoku, jako by nemohli uvěřit jejím slovům. „Jistě, já myslím, že ano…“ vykoktal ze sebe jako první Leo. „Ach, ano, babičko, já myslím, že to bude krásné. Moc se mi to líbí a tobě se to určitě bude líbit taky!“ vyhrkla upřímně Anna a její tváře zčervenaly studem. Lenka se na svoji tchyni podívala trochu podezíravě a nedůvěřivě. „Proč tak najednou?“

„Myslela bych, že když moje rodina žije sexuálním životem mezi sebou, jsou takové otázky zbytečné…“ odpověděla Milada a začala si rozepínat halenku. „Doufám, že se tedy můžu přidat. Já jsem často snila o sexu se svým synem, skoro celý život jsem to zamítala, teď vidím, jak jsem byla bláhová. Vím, že i on o tom snil, hlavně v době mládí a i mojí vinou přišel o mnoho společně krásných chvil. A jsem, Lenko, přesvědčena, že s tebou a Markem je to úplně stejné, nemám pravdu?“

Milada si svlékla halenku, odhalila tak svoji obyčejnou bílou podprsenku, kterou rovněž rychle svlékla. „Kdybych věděla, Leo, že provádíte rodinný sex, už bych se přidala dávno…“ pokračovala ve svlékání kalhot a punčocháčů. „A když už je to tak dlouho, co tvůj otec zemřel, jsem prostě nadržená jako normální žena po dlouhém půstu. Prostě potřebuju pořádnýho ptáka mezi svoje nohy, takového jako máš ty, Leo. Tak pojď a ukaž mi, jak to děláš najednou se svojí ženou a dcerou!“ Stála před nimi již úplně nahá.

Leo otevřel a opět zavřel svoje ústa. Jeho oči jezdily nahoru a dolů po nahém těle jeho matky. Ve třiašedesáti letech bylo její tělo ještě dobře formované, vypracované neustálou prací na farmě. Její velké mléčně bílé prsy byly sice již trochu prověšené svojí vahou, ale se svými velkými bradavkami a dvorci okolo nich vypadaly stále velice lákavě. Porost jejího ohanbí byl hustý a jemný a trochu prošedivělý jako vlasy na hlavě. Stála před nimi – vysoká a hrdá na svoje nahé tělo. A měla také na co, pomyslel si Leo. Byla to ještě velmi hezká a žádoucí žena. Nemohl si pomoct. Přestože již třikrát vypustil svoje semeno, ani si nepamatoval, kdy se mu to povedlo naposledy, cítil, že se jeho penis při pohledu na matčino nahé tělo opět probouzí žádostivostí.

Anna pomalu slezla ze svého otce, s jeho semenem lesknoucím se mezi pysky její pochvy. „Tak, tati, udělej to!“ pobídla svého otce. „Dělej s babičkou to, co se mnou, bože, jak je to vzrušující!“ téměř vykřikla hlasem zabarveným vzrušením z toho očekávání. Lenka se začala rovněž svlékat. „Jdi na to, ty bejku!“ naléhala na něj. „Udělej to tvojí matce tak dobře, jako to děláš mně, nemáš se za co stydět.“

Leo se konečně probral z vytržení. Nejprve mrdal svoji ženu, potom dceru a teď ještě má mrdat se svojí matkou? Bože, vždyť o tom snil celé svoje mládí a i potom pokaždé, když ji viděl a byl s ní o samotě. Co víc si může přát?

Milada natáhla ruce, uchopila svého syna za ruku a následována ostatními, pomalu jej zavedla do obývacího pokoje. Zastavila se na měkkém koberci a přitáhla si svého syna k sobě. Tiskla k němu svoje nahé tělo a on cítil její sexuální žár. Jejích rty se spojily, pomalu v prvním zkoumavém polibku. A pak čím dál vášnivěji, zatímco jejich ruce začaly vzájemně zkoumat jejich těla.

Milada jednou rukou hladila jeho zadek, zatímco druhou tiskla jeho hlavu proti své. Leo svíral svojí matku oběma rukama za zadek a tiskl svůj penis do jejího klína. Pak pomalu klesli na koberec a začali se laskat a zkoumat se stoupajícím vzrušením. Leo líbal a cucal matčiny prsy, zatímco prsty zkoumal překvapivě vlhkou matčinu pochvu. Milada oběma rukama zkoumala synovy varlata a jeho velký, již jako kámen tvrdý penis.

Nakonec zaujali polohu 69. Milada olizovala a kouřila synův penis, využívajíc svoje dlouholeté zkušenosti, jak potěšit muže. Leo odhrnul husté chmýří zakrývající kundu jeho matky a vnořil svůj jazyk do její horké, mokré hlubiny. Několik minut se takto s požitkem vzájemně dráždili a pak opět změnili polohu.

Leo se přesunul na matčino tělo a přitom zahlédl, jak jeho žena s dcerou spočívají rovněž na podlaze v poloze 69 a vzájemně se uspokojují svými jazyky a prsty. Milada svižně zvedla svoje stehna vzhůru synovi na ramena, aby mu zcela otevřela přístup do svojí nedočkavě se chvějící kundy. Uchopila jeho penis do ruky a sama si ho přisadila k jejímu vchodu, celá se chvějíc touhou a vzrušením.

„Ano, synu, strč ho do mě. Tak už do mě strč ten svůj nádherný ohromný kůl. Vraž ho do své nedočkavé matky a mrdej mě ze všech sil. Potřebuji to, strašně potřebuji, abys mě mrdal a vystříkal svoje semeno do mě. Snad tak uhasíš ten oheň, který cítím se své pochvě…“ sténala Milada nedočkavě a tiskla svého syna vší silou k sobě.

Leo ucítil jak špičku jeho ohromného žaludu obklopují horké, vlhké a sametově hladké pysky matčiny kundy. Už nemohl na nic čekat, šíleně toužil poznat, jak jej dráždí a laská kuna jeho matky, ta představa jej dráždila až k nepříčetnosti a on konečně vnořil pomalým, nekompromisním tlakem celého svého čuráka do matčina hladového těla.

Nehty jejích prstů se mu zaryly do zad a její tělo se divoce vzepjalo vzhůru, když projel celou délkou její vagíny a svým ohromným, dlouhým penisem ji vypnul až k prasknutí. „Áááááá! Ach, božééé! Úúúúúf! Ježíši Kriste, to je krása. Ano! To je ono! Jen ho do mě narvi a mrdej, mrdej mě jako zvíře, mrdej mě jako svoji fenu, až z toho umřu!“ začala divoce křičet jeho matka, když cítila, jak se synův ohromný píst začíná pohybovat v její pochvě sem a tam.

Její nehty se zarývaly do synových zad a zanechávaly na nich síť škrábanců, její stehna se svírala okolo jeho těla a přirážela jej na sebe nebývalou silou vyvolanou extází vzrušení a slasti. Konečně v sobě opět cítila mužský penis, nádherný, velký a tvrdý penis jejího vlastního syna a to vědomí měnilo její smysly ve zvířecí vášeň.

Leo byl úplně zaskočen. Jeho matka vůbec nepřipomínala starší, usedlou dámu, ale divokou, smyslnou a neukojitelnou milenku. Její tělo k němu přiráželo s nečekanou silou a energií, její ruce jej laskaly, dráždily a vedly, její sténání, výkřiky a vzdechy jej vzrušovaly stejně jako nečekaná těsnost a hebkost její pochvy.

Byl překvapen pružností matčiných prsů, které mu jakoby samy vklouzly do dlaní a nabízely se k laskání a hře s nimi. Téměř necítil rozdíl mezi prsy jeho ženy, které považoval za to nejkrásnější, co kdy viděl a měl v rukách. Byl divokostí a vášní své matky tak zaskočen a překvapen, že přes předchozí výkony dospěl brzo k hranici další slasti. Mrdal svoji matku s dosud nepoznanou slastí a vzrušením, nemohl se nabažit její překvapující divokosti a smyslnosti a cítil, jak se jeho výstřik blíží.

„Ano, tak je to krásné! Mrdej, mrdej a nepřestávej! Tolik jsem po tom toužila, ty můj synáčku! Proč jen jsem čekala tak dlouho. Ach, bože, já už budu, už budu, úúúúž jséééém! Stříkej, áááách, stříkej, stříkej už konečně a uhas ten oheň ve mně, já už jsem! Stříkej do mě, chci konečně cítit, jak můj syn plní moji vagínu svým semenem!“ křičela a sténala Milada, kroutíc se a svíjejíc slastí ve svém orgasmu, který se zmocnil zcela jejího těla a mysli.

Leo se už nemohl udržet. Chování jeho matky jej zcela vyvedlo z míry a on, aniž to mohl nějak ovlivnit, cítil, jak se z jeho těla žene semeno ven a v ohromném ataku slasti vystřikuje z jeho penisu do matčiny hladově se svírající a cukající kundy. Jejich výkřiky slasti se mísily a jeho žena s dcerou jen vzrušeně přihlížely, jak se jeho tělo zmítá na těle jeho matky a s každým nárazem do ní vypouští svůj nápoj lásky, hasící v ní ohromnou žízeň po lásce. Pak se obě těla zklidnila a zůstala a sobě vyčerpaně ležet.

Když přišel Leo konečně k sobě, ležel s hlavou na plných prsech jeho matky, s čurákem dosud zasunutým v její pochvě přeplněné jeho semenem. Matka měla zavřené oči, jako by spala, stále ještě prožívala ty nádherné okamžiky, když její syn stříkal svoje semeno do její pochvy a konečně ji po tak strašně dlouhé době ukojil, alespoň pro tuto chvíli.

Leo sjel z matčina těla, jeho již splasklý penis s mlasknutím vyklouzl z matčiny pochvy ven a vzápětí se z ní vyvalilo jeho semeno. Pohlédl vedle sebe, co dělají ostatní. Vedle Lea a jeho matky ležely jeho žena s dcerou a jejich obličeje nesly stopy jejich vzájemného lízání. Ležel vedle třech žen jemu nejbližších, které mu poskytly chvíle vrcholné slasti a rozkoše. Matka, žena i dcera se na něj usmívaly a děkovaly mu tím úsměvem za rozkoš, kterou poskytl i on jim. Napadlo jej, že na všechny tři dlouho nestačí, ale pak si vzpomněl na očekávanou pomoc. Marek se již brzo vrátí a pomůže mu. A on konečně uvidí, jak se jeho žena svíjí slastí pod tělem jejich syna. A určitě se jim to bude líbit stejně, jako se jemu líbilo milovat se se svojí matkou, napadlo jej ještě, než se všichni zvedli, aby konečně mohl začít den.


Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *