Luisa v harému

Luisa vyšla ze sprchy zabalená do velké růžové osušky. Když se kompletně osušila, oblékla si připravenou bílou košili, sedla si na stoličku a čekala.

Dneska půjde na svoji operaci, skalpelu se už nedalo uniknout. Luisa byla po třetí přistižena při masturbaci od té doby co byla zakoupena pro harém a zde platilo jednoduché pravidlo. Třikrát a dost.

Byla to celkem hrozná představa pro vzdělanou dívku, která ještě před půl rokem navštěvovala Oxfordskou universitu.

Přesto všechno však Luisu představa tohoto hrozného trestu tajně fascinovala a přes všechno včera v noci divoce masturbovala s představou skalpelu mezi stehny, jak řeže a řeže.

V předcházejících měsících se již smířila s myšlenkou, že z harému není úniku. Již se nevzpírala osudu, a její vzdor se vybíjel v nočních masturbacích. Protestovala tím proti přísným nařízením samotného Sultána, která zakazovala jakákoliv potěšení vedle těch, která sloužila k jeho požitkům. Jelikož nebyla ještě nikdy povolána do Sultánovy ložnice, tak se hrozně nudila.

Luisa byla přistižena ne jednou, ale teď už 3x a to znamenalo jenom jednu věc. Při třetím takovémto provinění šla dívka na operaci, neboť Sultán byl v těchto věcech velice žárlivý a nesmlouvavý. Tři provinění a Doktorka Leonardová byla povolána do paláce.

Tato lékařka byla Angličanka, gynekoložka, která musela odejít z Anglie a nyní pracovala pro různé harémy Středního Východu. Doktorka Leonardová sloužila jako porodní lékařka pro Evropské ženy zavřené v harémech. Její služby zahrnovaly i gynekologické úkony a hlavně byla volána aby zajistila sexuální zdraví a cudnost u dívek Sultánova harému. Toto zahrnovalo testování na různé pohlavní choroby, zkoušky panenství a vynucená cudnost.

Ženská obřízka se stala nejúčinnější a nejžádanější metodou dodržování cudnosti. Doktorka Leonardová se v tomto oboru velice zdokonalila a její technika se kterou dívky obřezávala aniž jakkoliv zmenšila jejich sexuální hodnotu byla po celém kraji známa a velice ceněna. Její vřelý vztah k mladým dívkám a následné skandály jí donutily opustit rodnou Anglii, ale její dominantní vztah k mladým dívčím tělům jí poskytoval mnoho osobního potěšení při její práci pro různé harémy.

Zvuk otevíraných dvěří zdvihl Luisu ze židle. Do dveří vstoupila Mafu, jedna z harémových matron. Černá tvář Nigérijské matrony vypadal velice znuděně, i když v jejích očích mohla Luisa pozorovat určité záblesky vítězství. Tlustá Nigerijka nenáviděla západní bílé ženy pro jejich necudný životní styl.

„Pojď za mnou“ zazněl tvrdý rozkaz.

„Ach můj Bože“ zašeptala Luisa.

„Nerouhej se“ zasyčela Mafu, „jsi v muslimské zemi a mohla by jsi za toto být zbičována. Nebo ještě něco hůř“

„Já se ale bojím. Prosím, nechte mě jít domů“ prosila Luisa.

„Tohle je tvůj domov, moje dítě“ odvětila černoška.

„Ne, ale já nechci být řezána tam dole“ kvílela Luisa.

„Řekli jsme ti pravidla tohoto harému! Ale ne, ta špinavá děvka to nemohla vydržet. Proč vás, bílé holky nenechaly matky jako školačky hned obřezat? Všechny ty nemanželské děti a všechny ty ohavné nemoci by byly tímto vyřešeny. Tak jdeme!“

Mafu chytla Luisu za zápěstí a táhla jí ven z místnosti.

„Pojď, brzo budeš očištěna“

Lusia kapitulovala nechala se vést silnou černoškou směrem k lékařskému křídlu paláce. Ostatně odolat stisku a tahu tělnaté matrony nebylo dost dobře možné.

Když došly k bílým dveřím ošetřovny, Mafu zazvonila na zvonek a kdosi vevnitř dálkově otevřel dveře. Mafu dívku dál pevně vedla a ta se teď ocitla v typickém prostředí kliniky. Po chvíli se otevřely další dveře a obě ženy se octly v předpokoji lékařské ordinace. Luisa začala pociťovat jisté vzrušení. Již od doby, co byla malá holčička, prostředí ordinace na ní působilo zvláštním způsobem, stejně tak jako veškeré věci související s medicínou.

Mafu teď pustila její ruku a Luisa si třela otlačené zápěstí. Pojednou za sebou uslyšela kroky a poprvé spatřila Doktorku Leonardovou. Její dech se jí zastavil v hrdle.

Ta žena byla překrásná, asi tak čtyřicetiletá, vysoká blondýna s mohutným poprsím a něco z té Irské krásy Luisu silně vzrušovalo.

„Vítej Luiso“ pravila jemně, „děkuji ti, že jsi přišla“
Dívka na ní zírala s otevřenou pusou. Byla jí prostě ohromena.

„Odveď Lusiu do ordinace“ pravila doktorka.
Černoška jí opět uchopila za ruku a strkala jí před sebou do druhé místnosti.

Před zrakem ubohé Luisy se teď objevilo vyšetřující lehátko a ostatní lékařské věci, ale co jí naprosto vzalo dech byly držáky na nohy pro gynekologické vyšetření. Ty, i celé lehátko byly opatřené koženými řemeny s přezkami.

Luisa byla z tohoto prostředí podivně vzrušená, srdce jí prudce bilo a dech se jí krátil. Doktorka teď přistoupila k dívce aby si jí prohlédla. To co viděla se jí líbilo, Sultán si vždy vybíral to nejlepší pro svoje potěšení.

„Už jí můžeš pustit, Mafu“ řekla, „náš pacient už nikam neuteče.“ Nigerijka se příšerně zašklebila a ustoupila o dva kroky dozadu. „Luiso, víš proč jsi dneska tady?“ zeptala se doktorka. „Abych, abych,… byla řezána“ začervenala se dívka. „Tak je to správně, ale já mám radši když se tomu říká ženská obřízka“ prohlásila žena a podívala se na Mafu, která vzadu horlivě pokyvovala hlavou.

„A víš proč budeš obřezána?“
„Já…já jsem na sebe sahala“ odvětila Luisa šeptem.
„Aha, tak ty jsi masturbovala, že ano?“
„Ano, ale to přece není škodlivé a dívky to dělají, ne?“ Luisa se cítila tak zahanbeně.
„Ale tady v harému je to přísně zakázáno a proto tě poslali ke mně.“

To je škoda, odejmout takové mladé ženství, ale práce je práce, pomyslela si doktorka.
„Řekni mě, ty jsi byla vychována v katolickém klášteře, že?
Luisa překvapeně přikývla.
„A to ti jeptišky neřekly že masturbace je smrtelný hřích?
Dívka sklopila zahanbeně hlavu a přikývla.
„Tak to měj na mysli až teď budeme pokračovat.“ Lékařka se otočila k lehátku.

„Kolik mě toho vezmete, paní doktorko?“ Luisa cítila, jak se její svaly napínají v očekávání odpovědi a nějak si představovala co se stane v příštích chvílích.

„Samozřejmě klitoris půjde pryč celý, kompletně, jak nejvíce to jen půjde a nestydám jako jsi ty obvykle také odebírám vnitřní pysky.“
Usmála se doktorka.
„Buď ráda, že nebudeš infibulována. Někdy dívku také zašiji, ale Sultán toto dělá jenom v krajních případech“

„Oh můj Bože, prosím NE“ kvílela Luisa.
„Nemůžeš mě utéct Luiso, a jestli nebudeš spolupracovat, zavolám eunuchy a oni tě k lehátku připoutají. To se ti moc líbit nebude. Tak pojď a začneme.“

„Tak nezdržuj a hupky na lehátko!“ Zazněl za ní hluboký hlas černé matrony. Ta jí vzala opět za ruku a vedla k lehátku. Luisa se na moment vzepřela.
„Dej si na mě pozor“ syčela zlostně matrona, „mohu tě dát uškrtit když nebudeš poslouchat.“
Luisa se na ní podívala s hororem v očích.
„Ano, já mám k tomuto pověření od samotného Sultána“ pravila přesvědčivě matrona.
Luisa ještě vteřinku stála a pak pochopila, že veškerý odpor je marný.
„OK, OK, budu poslušná“

Luisa se teď nechala posadit na lehátko. Dotek kůže na jejím těle chladil a ona měla příšerný pocit že musí čůrat. Přesně ten pocit když před výpraskem v klášteře.
Pojednou ucítila jak jí Mafu vytahuje nahoru její košili.

„Samozřejmě“ mumlala si. „Děvčata jsou vždy trestána nahá i když jde o ten největší trest.“
Poté se objevily dívčí tvary, pravidelné a naprosto perfektní. Její tělo bylo alabastrově bílé, neboť všechny obyvatelky harému měly přísný zákaz opalování.

Luisa se najednou trochu styděla a přitom jí po těle mravenčilo vzrušením když doktorka k ní přistoupila, letmo se na ní podívala a zavadila o její bradavky, které se okamžitě postavily.
„Taková krásná dívka“ mumlala si pro sebe doktorka. „ale i já musím plnit svoje povinnosti“
„Prosím lehni si teď“

Luisa poslechla a natáhla se na celou délku lehátka.
Mafu pozorovala zjevný strach s divokou radostí. Tahle bílá nestyda bude brzo přivedena k rozumu!

„Táák, dej nožičky na místo“ pravila doktorka a připravila levou podnožku. Pak vzala její levou nohu a položila jí na místo. Mafu na druhé straně pracovala s druhou nohou. Pak jí obě ženy obě nohy připevnily k chladnému kovu koženými řemínky.

Luisino pohlaví bylo teď kompletně otevřené doktorčinu pohledu. Trochu se otřásla, když se chladný závan dotkl jejich vlhkých pysků. Toto byla opravdu delikátně submisivní poloha.

„Tak a ještě polštářek pod zadeček“ Luisa zdvihla pánev a doktorka jí pod ní zasunula polštářek s absorpčním materiálem. Aby se tam zachytila krev, uvědomila si Luisa.

Potom cítila jak jí Mafu dává široký řemen přes břicho, který pevně na druhé straně utáhla. Nakonec jí Mafu přivázala ruce nad hlavu a tím kompletně znehybněla.

Doktorka Leonardová si nyní přinesla malou židli a sedla si přímo u konce lehátka velice blízko Luisiných otevřených stehen. Luisa zaslechla zvuk navlékaných gumových rukavic. A pak přišel první dotek na vrcholu její vagíny. Cítila jak jí jsou nemilosrdně a bez velkých okolků roztahovány velké pysky a zkušená špička prstu shrnuje nahoru její kapucku. Bylo to příjemné a Luisa hlasitě vzdychla.

„Ó la la, lůžko klitorisu je pěkně dlouhé a samotný orgán je nezvykle masitý“. komentovala překvapeně lékařka, držíce přitom kapucku neustále vyhrnutou až nahoru. „Je však bohužel nadprůměrné velikosti a tím pádem i nepřípustný pro dívku tohoto věku,“
Mafu k ní přišla blíže a zlostně zasyčela: „Děvka jedna necudná“

Doktorka pak pokračovala v prohlídce. Vzala do prstů její malé pysky, vytáhla je ven a odborně zkoušela jejich elasticitu. Pojednou se jí v ruce objevilo malé pravítko, kterým vytažený pysk začala bezostyšně přeměřovat.

„Celých 6 cm! Ach můj Bože!! Matka příroda ti zde toho děvenko tuze moc nadělila. Myslím ale že můžeme napravit tuto její malou chybičku!“
„Ne, prosím, ne, alespoň toto mě nechte, prosím“ prosila s pláčem Lusia.

„Ale jdi, uvidíš, že později mě budeš nesmírně vděčná, Luiso. Kdybych ti toto masíčko zůstalo, určitě by ještě rostlo, za nějaké ty roky by ti mezi stehýnky pak ošklivě viselo ven. A to se tady v Orientě vůbec nenosí. Takhle, budeš až do konce života vypadat mezi nožičkami pěkně hlaďoučká a čisťounká jako školačka.“

Doktorka přeměřila ještě druhý pysk a spokojeně pokyvovala hlavou. Pak se její pozornost přemístila níže, k otvoru lásky.
„Ty jsi ještě panna?“ otázala se překvapeně.
„A….ano prosím“ zaznělo tiše.
„Velice zvláštní a nezvyklé u anglické dívky, ale ty jsi byla v katolickém klášteře, viď? Ovšem odborně obřezaná anglická panna je něco opravdu vzácného v této části světa a nesmírně to zvýší tvoji cenu“

Mafu horlivě přikyvovala svoji černou hlavou, až se jí její obrovské prsy pod jejím matronským šatem kývaly.
Doktorka se poté vrátila zpět k prohlídce klitorisu. Znaleckými pohyby jej rolovala tam a zpět.

„Hmm, je to příjemný pocit, viď?“ doktorčin hlas náhle potemněl těžko skrývanou vášní jak se ten orgán mezi jejími prsty ztopořil a ztvrdl.
Mafu se otřásla odporem, ale doktorka toho nedbala pořád převalovala klitoris mezi prsty.

„Řekni mě, když masturbuješ, tak to děláš takhle?“ a s těmito slovy jí začala jezdit kapuckou po klitorisu nahoru a dolu.
Luisa přikývla.
„Ano? A také si mneš pysky?“
Další přikývnutí.

Lékařka nyní vsunula oba prsty v gumových rukavicích dovnitř, jak jí to jen panenské uzavření umožnilo a pozorovala, jak ty malé pysky tloustly a kroutily se. Ta dívka by vyvrcholila kdyby hned nepřestala a tak najednou skončila.

„Viděla jsem dost, to mě stačí“ pronesla pojednou nezvykle přísně doktorka Leonardová.
„Je naprosto nezbytné kompletní a hloubkové odstranění klitorisu a při té příležitosti ti také odejmeme kompletně tvoje malé pysky. Již je drahá nebudeš potřebovat a mohly by být pro tebe nadále zdrojem, hm…. pokušení. A vzhledem k jejich délce to bude lepší i z estetického hlediska. Obřízka ti prostě bude slušet!“

„To je správné rozhodnutí“ řekla vítězoslavně Mafu. „Nestyda jedna, všechny ty tvoje necudné hračky půjdou pryč!“
„Ale než budeme pokračovat, musíme ještě odstranit dorůstající chloupky.“ Dodala doktorka.

Mafu pohotově připravila holicí krém a zručně nanesla hustou pěnu na inkriminovaná místa. Doktorka Leonardová pak pečlivě vyholila Luisin klín s použitím obyčejného holicího strojku.

Byl to překrásný pocit, krásně chladivý. Zvláště když žena natáhla její velké pysky aby je mohla do čista vyholit. Poté Luisa ucítila jak jí Mafu otírá zbytky holicího krému vlhkým hadříkem. Její klín byl nyní naprosto čistý a ona vypadala jako malé děvčátko.

„Tak, teď se ještě jednou podíváme na ty provinilé partie“ řekla doktorka polohlasem a znovu několikrát vyhrnula kapucku nahoru a pak zase dolů.
„Prosíííím“ šeptala Luisa.
„Aha, já vím co chceš“ smála se doktorka, „poslední necudné masírování, viď? Než ti můj skalpel navždy odebere ten hrášek rozkoše.“
„Ano prosím, nechte mě se udělat ještě jednou“ prosila Luisa.
„Dobrá, ale za určitou cenu“ odpověděla žena zatímco pokračovala v jemné stimulaci dívčího orgánu.
„Já jsem ti teď chtěla píchnout anatseticum, který by tvoje pohlaví umrtvil a nic by jsi necítila ale také by jsi nemohla dosáhnout orgasmu. Když se chceš ale ještě jednou naposledy udělat, tak tě budu muset obřezat bez umrtvení a budeš cítit řezání.“

Luisa byla šokována. Cítit tu veškerou bolest? Ale ona tolik potřebovala vyvrcholit!!
„No?“ zeptala se doktorka a pevně pohladila odsouzený orgán.
„O ne, prosím ne“ kvílela Luisa
Doktorka přestala se svojí činnosti, otočila, jakoby hledala injekční stříkačku.
„Prosím, ne, pokračujte, prosím“
„Dobrá, dobrá“ prohodila ležérně lékařka a začala nyní systematicky oběma prsty masturbovat naběhlý klitoris ubohé dívky. Jemně se usmívala, vždyť skoro všechny se chtěly ještě naposledy udělat.
„Tak pojď, už to bude viď? A pak už bude jenom skalpel.“

Luisino tělo se začalo vzpínat, neboť se již dostávala na pokraj orgasmu a doktorka jí udržovala na hraně po několik dalších okamžiků.
A pak to přišlo, Lusia křičela, oči zavřené a ústa naplno otevřená.
Lékařka pozorovala rytmické stahy vagíny s profesionálním zájmem stejně tak jako s potěšením, když dívka jemně stříkla svoje tělesné tekutiny.
„Jaká to škoda“ zamumlala doktorka.

Když orgasmus dozněl a dívka se vrátila do reality ona si uvědomila co bude teď následovat.
„Musíme se do toho dát“ slyšela chladný hlas.
„Oh můj Bože, ne prosím“ plakala. Ale teď už bylo příliš pozdě na pláč.

„Nejdříve trochu desinfekce“, doktorka potřela celý klín desinfekčním roztokem.
Luisa se otřásla, neboť studená tekutina na čerstvé oholené kůži vyvolala mrazivé pocity.
„Mafu, zkontroluj prosím řemínky.“
Tlustá Nigerijka přistoupila k lehátku a utáhla každý řemen ještě o jeden otvor.
Pak si stoupla na druhou stranu aby na vše dobře viděla.

„Tak Luiso, jdeme na to. Tohle nebude nikterak příjemné.“ Pravila doktorka a v jedné ruce držela širokou kleštičky, zatímco v druhé se jí blýskal ostrý skalpel. Potom uchopila kapucku do kleští a vytáhla jí nahoru, obnažíce tím naběhlý rudý orgán.

Luisa zaskřípala zubama když viděla jak lékařka pokynula hlavou černé matróně. Ta beze slova uchopila její velké pysky nahoře u klitorisu a široce je rozevřela. Dívka nyní vykřikla neboť doktorka Leonardová začala přesnými krátkými pohyby řezat na levé straně klitorisu, v přesně kontrolovaném úhlu tam dole těsně u těla. Pak se skalpel oddálil aby se vrátil na pravou stranu a dokončil svoje dílo.

„Salát, je očištěna!!!“ křičela vítězoslavně černoška když viděla je doktorka drží v kleštičkách kompletně odříznutý klitoris, který dole po sobě zanechal naprosto čisté místo. Nezasvěcenému pozorovateli by se mohlo zdát, že se dívka bez klitorisu narodila.
Doktorka položila odříznutý orgán na porcelánovou misku. Poté vzala malou jehlu a zašila ranku po odstraněném klitorisu uzavíraje tímto toto místo jednou pro vždy.

Luisa polohlasně vzlykala a trochu sebou cukla když lékařka začala odstříhávat její malý pysk pomocí specielně upravených zahnutých nůžek. Jemný lísteček masa byl takto velice přesně odříznut přesně podle těla. Tímto čistým a blízkým řezem pak nezbyly žádné jizvy.

Když doktorka dokončila kompletně celou obřízku, vzala do ruky misku a ukázala jí Luise.
„Tak, vše je hotovo, jsi teď obřezána,“ a něžně otřela pot z dívčiny tváře.
„Masturbace a ostatní nestydatosti ti již nebudou pokušením a teď si budeš užívat svůj nový harémový status, totiž status obřezané souložnice.“
Luisa unaveně přikývla a kousala se do rtu aby přehlušila bolest mezi stehny. Lékařka jí podržela misku přímo před očima.

„Vidíš drahoušku, tohle masíčko přináší více problémů než prospěchu. Buď ráda, že jsi se ho nadobro zbavila.“
Luisa se dívala na svoje intimní masíčko, byly to takové malé kousky, vypadaly tak uboze. Slzy jí začaly téct po tváři. Uvědomila si ale, že teprve teď je z ní pravá, harémová otrokyně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *