Tchýně Nina III.

Blížil jsem se k posteli a pozoroval jak Věrčin jazyk kmitá v pochvě její matky. Byla široce rozevřená očekáváním, s velký nateklým poštěvákem cukající se při dotyku dceřina jazyka. Nemohl jsem již odolat a přistoupil k těm nádherným nabízejícím se tělům.

Uchopil jsem tchýni za široké pevné boky a přitiskl se zezadu k ní. Penisem jsem sjel úžlabinou jejího zadku, zavadil o malý otvůrek tchýnina análu a pokračoval dál, až jsem narazil na Věřin jazyk zabořený v matčině lůně. Ke svému úžasu jsem ucítil jak se Věřina ústa přisála na můj penis a vsála ho do sebe, až jsem se zapotácel slastí.

Chviličku jej cumlala tak jak to umí jenom ona, aby mě co nejlépe připravila na boj s matčinou pochvou. Ta již kňučela nedočkavostí a její ruka tápala dozadu ve snaze najít ten tvrdý klacek co se jí tak provokativně třel mezi půlkami.

Nedočkavý jsem byl i já a Věra to určitě cítila rovněž. Vystrčila penis jazykem a tam se ho zmocnila tchýnina ruka. Ucítil jsem jak se špička žaludu zabořila do pružně uzavřeného otvoru a začal pomalu tlačit penis dovnitř tchýniny pochvy.

Byla nesmírně mokrá a horká vzrušením. Cítil jsem jak penis zajíždí do tchýnina těla, její pochva byla širší a hlubší než Věřina, ale stejně dráždivá. Pomalu jsem zajel až nadoraz, tchýně se prohnula slastí a její tělo mě jakoby vsálo do sebe.

Cítil jsem jak se ústí tchýniny pochvy přisálo na můj penis a tchýně zasténala vzrušením. Konečně cítila v sobě něco, co jí zcela vyplňovalo a současně dráždilo.

Sevřel jsem jí za její boky a pomalu začal jezdit sem a tam. Byla to slast, tchýně byla neuvěřitelně vzrušená a zatímco já jsem v ní jezdil sem a tam, její dcera pokračovala svým jazykem v laskání nás obou. Chvíli jsem cítil její jazyk na svém penise, chvilku se jej snažila zasunout do matčiny pochvy vedle mého penisu.

Takové dráždění bylo na její matku příliš. Její tělo se začalo svíjet v milostné křeči zatímco její pochva se přisávala k mému penisu. Jako by Věra tušila co se děje s její matkou, sevřela mezi své rty její poštěvák a začala jej jemně sát a žužlat. Tchýně Nina divoce vykřikla a v tom jsem cítil jak se její pochva v křečovitých atacích slasti stahuje okolo mého penisu.

Znal jsem ten pocit, její dcera rovněž tak dávala najevo příchod orgasmu, ale stahy pochvy její matky byly daleko pevnější. Připadalo mi, že můj penis svírá měkká ale pevná dlaň a ždíme z něj jeho napětí. Okolo něj se začaly hrnout proudy Nininých šťáv a její dcera je sála plnými doušky.

Divoce jsem vrážel penis do tchýniny kundičky a plnými hrstmi si užíval jejích prsů. Drtil jsem je v dlaních, nemohl se nabažit jejich plnosti a velikosti a vybíjel tak svojí předchozí touhu se jich dotknout, vzít je do dlaní a potěžkat. Konečně jsem je cítil a mohl si s nimi hrát podle své libosti.

Věra šílela vzrušením při pohledu na matčino pohlaví v němž se jako píst pohyboval můj penis. Její matka v divokém záchvatu vzrušení lízala její kundičku jako divá a oplácela své dceři její laskání se stejným úsilím a umem jako ona jí. Nebylo divu, že i Věra cítila, že se blíží i její orgasmus.

Bušil jsem divoce do tchýnina širokého a pevného zadku a cítil, že to již dlouho nevydržím. „Už budu stříkat!“ zvolal jsem upozornění pro tchýni, nevěděl jsem, jestli mně nechá vystříkat do sebe či ne.

„Ano, stříkej, vystříkej se do mě, chci zase cítit v sobě gejzíry semene!“ povzbuzovala mně nedočkavě tchýně, rozdivočená na nejvyšší míru. Rukama si ještě více roztahovala stehna od sebe v nedočkavosti nad mým výronem semene.

Už už jsem cítil jak se mi semeno žene trubicí vzhůru když začala sténat Věra, které jazyk její matky rejdící v její štěrbince vyvolal orgasmus. Obě ženy se pode mnou svíjely slastí a to již bylo na mne moc.

Divoce jsem se vzepjal a začal plnit tchýninu pochvu gejzíry horkého semene. Tchýniny ruce mně uchopily za zadek a vší silou tlačily na něj aby ani kapka nepřišla nazmar. Divokými přírazy jsem stříkal semeno do tchýně svíjející se pod jeho náporem slastí, zatímco Věra již pomalu procitala ze svého orgasmu a zblízka pozorovala můj cukající se penis v matčině pochvě. Jazyk její matky dokončoval práci v její kundičce a poctivě vylizoval poslední kapičky jejích štáv. Konečně jsme se začali zklidňovat a s úlevou ulehli vedle sebe na postel.

Věřina matka ležela mezi námi, a nemohla se ještě vzpamatovat z toho, co jsme jí připravili. Objal jsem obě ženy a přitiskl se k jejich tělům. Z jedné strany jsem ucítil známou pevnost Věřiných prsů zatímco z druhé strany mě oblažovala plnost poprsí mé tchýně.

„Jste nádherné, chci vás obě!“ šeptal jsem jim vzrušeně do ucha a líbal jejich ústa. Moje ruce klouzaly po jejich tělech, vnímaly ty nádherné rozdíly mezi mladým a zralým tělem ženy a nemohl se jich nabažit. Obě ženy mi oplácely stejnou mincí, po mém těle klouzaly hned čtyři dychtivé a zvědavé ruce a můj penis se cítil jako v nebi. Náhle ruce byly vystřídány žhavými ústy mé ženy, zvyklé si nejdříve pohrát s mým penisem než jej ucítí ve svých hlubinách.

Podobně jsem já sjel ústy do klína mé tchýně, její stehna se samovolně rozevřely do široka a odkryly mi tak pohled na vchod do jejího těla. Viděl jsem zblízka krví zduřelé pysky vzrušením rozevřené pochvy a chvějící se poštěvák přímo vybízející k laskání. Sevřel jsem jej v ústech a tchyně sebou divoce cukla. Z úst se jí vydralo hlasité zasténání. „Ano, dělej mi to tak, jen proboha nepřestávej!“ žadonila a nabízela mi svůj klín k laskání.

Lízal jsem její lasturku jako šílený, snažil jsem se o co nejúčinnější dráždění, byla pro mě tak jiná než Věřina. Odpovědí mi byly stále hlasitější vzdechy tchýně a její ruce mě začaly vší silou tlačit hlavu do klína.

Svíral jsem oběma rukama nádherný zadek a laskal jazykem žhnoucí pochvu s citlivým poštěvákem. Byl to nádherný pocit cítit její nesmírné vzrušení a současně slyšet toužebné vzdechy. Začal jsem jazykem přejížděk celou široce rozevřenou a vyhřezlou lasturku až k zadnímu otvůrku.

Odpovědí mi byly ještě hlasitější vzdechy a křečovité záškuby těla vzrušeného na nejvyšší možnou míru. „Chci tě opět do sebe, proboha už mně netrap a vraž ho do mě!“ začala náhle sténat tchýně doháněná mým jazykem až k šílenství. Věra jako na povel uvolnila můj penis ze svých úst a já se přesunul nad tchýnin klín.

Nina zvedla nohy a přitáhla si je k hlavě a na mě nedočkavě zíral široce rozevřený otvor její pochvy. Přiložil jsem opatrně špičku penisu do vlhkého ústí a pomalu penis zasouval do jejího těla. Nina slastně zasténala jak ucítila můj píst v sobě, nezadržitelně se deroucí do hlubiny jejího těla. Divoce vykřikla a v tom jsem cítil jak se její pochva v křečovitých atacích slasti stahuje okolo mého penisu. Dopadl jsem na pružné dno pochvy a tchýně vyjekla a divoce zavrtěla boky.

Věra nevydržela jenom tak klidně pozorovat jak její manžel zasouvá svůj penis do její matky a přisála se svými rty na matčina ústa. Rukou přitom divoce dráždila svoje pohlaví, toužící rovněž po uspokojení.

Pozorovala se vzrušením můj penis objevující se a opět mizící v pochvě její matky, která již pomalu začala ztrácet přehled o dění okolo sebe. Její po sexu vyhládlé nervy hltaly slastné dráždění v pochvě a přesycovaly adrenalinem její mozek. Vypadala jako jediné ženské pohlaví pohlcované křečí nastupujícího orgasmu. Její nohy se náhle sepjaly na mém krku a jako táhlo dirigovaly tempo mých přírazů do jejího těla. Tempo se stále stupňovalo až náhle Nina divoce vykřikla a v tom jsem cítil jak se její pochva v křečovitých atacích slasti stahuje okolo mého penisu.

Věra již přestala s masturbací a se zaujetím pozorovala svojí matku v milostné křeči spojenou svými pohlavími se svým zeťěm. Nina si přitáhla mojí hlavu mezi svoje plné prsy a nabídla mi jejich vzrušením zhrublé bradavky, zatímco penis svírala stěnami své škubající se pochvy. Měl jsem plná ústa tchýniných prsů a současně cítil, jak se ve mně zdvíhá vzrušení. Tušil jsem, že již budu a že mě její pochva dožene k výstřiku.

„Už budu brzo stříkat!“ ohlásil jsem opět abych nezpůsobil nějaký problém své tchýni. Její nohy mně však sevřely ještě pevněji. „Ano, vystříkej se do mě, chci to zase cítit proudit v sobě!“ přímo skučela touhou tchýně a přitiskla svoje ruce na můj zadek. Snad měla strach, že v této chvíli vytáhnu svůj penis z její tekoucí pochvy a ukončím tak její slast. Jenomže já se již také nemohl dočkat až vypustím do její pochvy své semeno bolestivě stlačené uvnitř mého těla.

Ještě několik slastných přírazů a již se začala láva valit ze mne ven. „Už, už!“ zvolal jsem úlevně a začal vypouštět gejzíry svého semene do tchýniny pochvy.

„Ano, jen stříkej, stříkej a na nic se neohlížej!“ povzbuzovala mně tchýně a její pochva mě vysávala jako pumpa. Její tělo se začalo svíjet dalším orgasmem a společně s mým vychutnávalo nejslastnější okamžiky života.

Naše šťávy se mísily a já jenom doufal, že se tchýně nějak chrání. Touha vyprázdnit svůj bolestivý tlak do její pochvy byla větší než varovné blikání v mozku. Její nehty mně drápaly do zad, ale bolest jsem v tom vzrušení necítil. Ještě několikrát sebou naše těla škubla v milostné křeči a můj penis vypustil poslední gejzír slasti do tchyniny hladové pochvy. Pak jsme náhle procitli z toho nádherného snu a uvolněně klesli vedle sebe na postel…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *