Příběhy z hraběnčina zámku II. – Slyšení u hraběnky

Dlouhou chodbou kráčela Vanda vedoucí na obojku nahého Zbyška v doprovodu ubrečené Beáty. Potkali cestou dvě služebné, které se zastavily, a po pozdravu a úkloně zamířily pohledem na neoblečeného muže. Během několika okamžiků se tato zpráva roznesla po celém zámku.

Paní hraběnka Jane byla v nejlepších letech a zatoužila proto po někom, s kým by si mohla splnit bez nějakých zábran a předsudků své rozmanité sexuální fantazie a touhy. V mládí byla nedobrovolně provdána za starého zámožného hraběte, který ji svými nechutnými a sobeckými praktikami nedopřál rozkoš a uspokojení, jež si částečně dopřávala sama se služkami.

Po smrti manžela pověřila komornou, aby se snažila nalézt vhodného sloužícího – společníka – poslušného, dobře placeného a hlavně dost potentního a chlípného. Jaké proto bylo její rozechvění a ta žádostivost a nedočkavost, když jí ohlásily novinu, že se vrátila Vanda z nákupu s mladíkem a skončili v jejích komnatách na zkoušku.

Jakmile po ohlášení vstoupili do sálu, tak to jen šeptem zašumělo. Přítomny byly pouze samé ženy, neboť o muže hraběnka nestála, vzhledem ke špatným zkušenostem z minulosti. Rovněž mezi poddanými zastupovali jen ty služby a práce, na které by se ženy nehodily, nebo které by nesvedly.

„Přeji Vám pěkný den paní hraběnko!“ s úklonou popřála Vanda. „Přivádím na ukázku výsledek snažení tohoto vážného zájemce Zbyška o přijetí do Vašich služeb.“ Rukou pokynula Beátě, aby šla blíže a nechala si prohlédnout svoji potrestanou prdelku. „Vskutku nádherně odvedená ruční práce, mnohem důkladněji, nežli od kterékoliv z nás,“ pronesla se zaujetím Jane.

„Nuže poslouchám tvoji žádost,“ obrátila se pohledem na nahého mladíka. Komorná cuknutím vodítka a prstem směřujícím k podlaze donutila Zbyška pokleknout. Ten po chvilce polknul a spustil: „Vážená paní hraběnko, prosím Vás o laskavé přijetí do Vašich služeb, ať budou jakékoliv, a v případě nespokojenosti mě můžete dle Vaší libosti přísně potrestat, aby jste dosáhla nápravy.“

Právě pronesená žádost se Jane očividně líbila a též i osoba, která ji přednesla. „Dobrá, přijímám tě.“ „Budeš bez odmlouvání plnit všechny příkazy mé a komorné Vandy, ty zase můžeš při jejich uskutečňování poroučet i trestat všechny ostatní.“

„Mezi tvé nejdůležitější úkoly bude patřit uspokojování mých sexuálních choutek, ke kterým patří svazování, mrskání, společná i soukromá soulož s tebou a jiná potěšení, které mi budeš připravovat.“

„Na důkaz, že jsi toho hoden, si teď před námi všemi na kolenou vyhoň svůj ocas a dopřej nám první podívané.“ Po těchto slovech hraběnka poručila zhluboka dýchajícím přítomným ženám, aby utvořily půlkruh blíže u Zbyška. Ten se začal sám uspokojovat před vzrušenými zraky.

Nechtěl úkol uspěchat, ale po několika minutách se přece jen v obavách zeptal: „Nebude to dlouho trvat a já budu stříkat, kam si budete přát?“ Když nenásledovala žádná odpověď, tak sám poručil: „Podejte mi prázdnou misku!“ Položil ji na zem před sebe a se slastným škubáním do ní vystříkal v šesti dávkách svoje semeno.

Jedné služce poručil, aby mu ústy očistila penis, ta tak učinila s potěšením. V závisti, kterou vyvolalo, že si vybral zrovna ji, Vanda poručila: „No vidíš, jak se ti to líbí, tak teď vylízej dočista všechno!“ Ze strachu před trestem to udělala, ovšem už s menším nadšením. Zato při pohledu na ni se některé přihlížející mlsně olízly.

Po této „společenské události“ se rozešli všichni za svými zájmy a povinnostmi…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *