Příběhy z hraběnčina zámku IV. – Podívaná ve chlévě

Za ranního rozbřesku začal nový den na zámku, a s ním nové úkoly a povinnosti. Mezi jedny z nich patřily i starosti o domácí zvířata. Dvě děvečky proto pravidelně časně chodily do chléva dojit několik stračen, ovcí a koz.

Byly v této činnosti zběhlé a šikovné, tak jim to šlo rychle. Práce je však nebavila, a tak si ji zpříjemňovaly rozprávěním o tom, jaké to bude, až si jednou najdou nějakého hodného chlapce, který jim bude dobrým partnerem, ale i mužem pro potěchu jiných potřeb.

Toho rána bylo neobvyklé horko, že donutilo i Zbyška jít na vzduch. Pomalým krokem zamířil i k výběhu a přístavku pro dobytek. Všiml si vyprávějících děvčat a potichu vešel dovnitř, aby je mohl lépe slyšet a pozorovat.

Ta neměla o jeho přítomnosti ani ponětí. Jedna zrovna sdělovala se zápalem druhé: „Víš, mně by se líbil nějaký urostlý a hodný muž, který by mě měl rád, ale ten o chudou holku stát nebude.“

„To je dnes dusno, nesvlékneme se?“ navrhovala druhá. K milému úžasu Zbyška se před ním záhy objevily nahé postavy, které dál pokračovaly ve své práci. Doposud byl v klidu, ale nyní v něm pohled na krásná prsa dívek a odstřikující mléko do džberů odstartoval neodkladnou potřebu se uspokojit.

Vyšel z úkrytu a překvapeným přistiženým děvečkám stroze poručil: „Tak, a teď budete dojit těmi svými šikovnými prsty mě!“ Svlékl se celý a přistoupil až ke stoličkám, na kterých obě seděla. „Vezmi si dřevěnou naběračku a naplň ji z půlky teplým mlékem!“

Když tak učinila, pokračoval: „Pomalu si ho vylévej na své kozičky a my ti je budeme při tom lízat.“ Její kamarádka kupodivu se zájmem společně se Zbyškem olizovala tuhnoucí ňadra a bradavky.

„Abys také ty uhasila žízeň, napiješ se ochotně z pusinky své přítelkyně!“ Nabrala novou, plnější, a její obsah skončil v ústech a směřoval ke druhým dívčím rtům. Zpočátku to vypadalo násilně a značná část vytekla na již předtím mokrá prsa. Zbytek mléka skončil uvnitř, a když se obličeje od sebe vzdalovaly, tak Zbyškovi neunikly zvláštní výrazy a pohledy v jejich tvářích.

Bez dalších příkazů, jakoby se nějakým tajným znamením domluvily, společně polévaly tvrdý penis a střídaly se v následném očištění ve svých pusinkách. Pokud ho jedna měla uvnitř, tak druhá „pracovala“ jazykem a ústy na rozkroku a koulích a těšila se na vystřídání.

Ani ruce nezahálely a zatímco ty Zbyškovy se věnovaly hlazením dvou krásných žen, všude kam jen dosáhly, tak čtyři dívčí se různě laskaly s každým zúčastněným.

V zápalu „mléčných hrátek“ jim unikla přítomnost pomocnice z kuchyně, která se šla dotázat, proč dnes déle trvá předání suroviny do kuchyně k dalšímu zpracování. To, co spatřila, ji vyvedlo z míry, ale ne na dlouhou dobu.

S mírným tlakem ze vzrušení ve tvářích, a z rychlé chůze v horku, došla vše povědět do kuchyně. Cestou však potkala komornou, která ji zastavila, jelikož ji prozradilo její nezvyklé chování, tak musela s pravdou ven, co se jí přihodilo.

Vanda nemeškala a spěšně se vydala ke chlévům. Aby rozvášněnou trojici nevyrušila, počínala si opatrně. Spatřila, jak rozdrážděné služky divoce svými prsty honí koule i ocas, a jazýčky ještě více přispívají ke Zbyškovu slastnému vyvrcholení.

Přišla zavčasu, neboť za okamžik se ozvalo hlasité zahekání Zbyška, až sebou ustájená zvířata škubla a na slámu na zemi začalo dopadat v několika přerušovaných dávkách jeho semeno.

Komorná jim nechala ještě pár okamžiků prožít si orgasmus, a pak rozzlobeně pronesla: „To, že si tady užíváte, by se dalo prominout, alespoň jak vidno, jste přišli na dobrý nápad k pobavení paní hraběnky, ale že bude opožděná příprava jídel, to zasluhuje potrestání!“

„Oblečte se a dodělejte urychleně, co jste zmeškaly!“ Pak pokračovala: „A ty Zbyšku nám pak v soukromí budeš podrobně vyprávět o této příhodě a osobně se zúčastníš jejich vyplácení dle pokynů, které dostaneš!“

Děvečky, jež se pozvolna vzpamatovávaly z rychlého sledu událostí dnešního rána, si uvědomovaly skutečnost svých činů i nepříjemné následky, které jim jejich chování přinese. Strach z blížícího se trestu však zmírňovalo jejich čerstvé sblížení, ke kterému díky tomu došlo a koneckonců výprask je bude čekat snad také společně…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *