Poprvé s dětmi II.

Přes den jsme ani neměli s manželkou možnost mluvit o tom, co se stalo ráno, ani co bude dál. Byli jsme plně vytíženi přípravou synových narozenin i když jsme všichni podvědomě cítili, že vše už bude jinak. Konečně jsme mohli v klidu usednout a začít slavit. Syn byl celý dojatý z obdržených dárků i my jsme byli všichni naměkko. Když už byla pokročilá doba, podívala se manželka významně na mně a synovi řekla. „Tak a teď dostaneš ten nejdůležitější a nejhezčí dárek co ti jen může vlastní matka dát – udělám z tebe muže!“ a políbila ho na ústa. Přitom jej začal hladit a líbat čím dál tím vášnivěji, její jazyk začal vnikat útočně do synových nezkušených úst a rukama hladila jeho intimní místa. Viděl jsem na synovi, že neví co má dělat, to celé se mu strašně líbilo ale nevěděl jak se má zachovat a co dělat. Manželka mu proto sama začala pomáhat, vkládala jeho nejisté ruce na své tělo, především na prsy, které jej viditelně lákaly svojí krásou a pružností, aniž pořádně věděl jak se k nim má chovat. Při tomto milostném objetí začala manželka syna pomalu svlékat, nejdříve z něho stáhla košili, pak přidala kalhoty až zůstal pouze ve slipech. Současně ho naváděla aby jí oplácel stejnou mincí, takže ze sebe nechala stáhnout šaty a zůstala pouze v nádherném vzrušujícím prádle.

Viděl jsem jak se syn nemůže na svojí matku vynadívat, to co měl před sebou znal doposud pouze z časopisů tajně prohlížených pod lavicích a nyní před ním stála nádherná žena v sexy prádle a pohledem plným slibů jej lákala do říše snů. Pozoroval jsem s ostnem žárlivosti svojí manželku jak svádí našeho syna a pomalu jej zaučuje do učení milování. Vzpomněl jsem si ale, že i v mém případě to byla moje matka, která mně naučila milovat se se ženou a jí vděčím za to, že považuji sex za nejkrásnější vyústění lásky. V duchu jsem se musel smát když jsem viděl jak manželka vybízí syna aby jí už konečně rozepnul podprsenku a osvobodil její těžké ale pevné prsy z jejího sevření. Konečně se mu to z její pomocí povedlo a on opět viděl ty nádherné polokoule těsně před sebou, jak ho lákají k laskání a mazlení. To již bez vyzvání vztáhl ruce a pevně do nich manželčiny prsy sevřel, cítě v dlaních jejich naběhlé bradavky. Manželka jemně vzdychla a prohnula své vzrušující tělo v zepjetí slasti. Rukou zajela mezi synovy nohy,kde viděla jak jeho již vzrušený pyj vytváří bouli s vlhkou stopou na látce. Sevřela jej přes látku slipů až syn vzdechl vzrušením a pak jedním pohybem stáhla slipy dolů. Jeho osvobozený pyj vyskočil vzhůru jako pružina a potěšil manželku svojí velikostí. Zdaleka nedosahoval míry mého pyje, ale byl roztomilý a takový něžný, že neodolala a sklonila se k němu ústy.

Pozoroval jsem se stoupajícím vzrušením milostnou hru manželky s naším synem, když mně náhle překvapil lehký dotyk na mém klíně. Trhl jsem sebou a teprve teď si uvědomil, že vedle mně sedí naše dcera, která společně se mnou sleduje svého bratra a matku. Sukénku měla vyhrnutou a jednu ruku měla zastrčenu pod lem svých spodních kalhotek. Pochopil jsem, že jí pohled na dvojici vedle nás rovněž silně vzrušuje a to i přesto, že je ještě o dva roky mladší než syn. Ale její probouzející sexualita byla silnější a vzrušení přemohlo i mně. Přitáhl jsem dcerku k sobě na klín a začal jí hladit po celém jejím těle, zatímco ona se snažila svojí ručkou opět najít to, co již jednou našla. Konečně jsem ucítil jak její tápající ruka našla přes látku kalhot můj pyj a pevně jej sevřela svými prstíky. Musela se přitom trochu posunout na mém klíně aby rukou za sebou mohla svírat a zkoumat to, co jí tak vyzývavě tlačilo do jejího zadečku.

Manželka již zpracovávala synův pyj svými zkušenými ústy a připomínala mu tak to, co již jednou ráno zažil a co ho bude určitě lákat celý život. Znovu připomínám, že Marcelka uměla „kouřit“ skutečně mistrovsky a věděl jsem, že se syn cítí jako v nebi. K mému překvapení se dcerka na mém klíně chtěla po své matce opakovat a začala mi rozepínat kalhoty, aby můj již pořádně ztvrdlý pyj uvolnila. „Tak počkej malá, tak se na to svlékneme, ano?“ zeptal jsem se jí zbytečně, protože během vteřiny byla přede mnou nahá, z poupátky svých dětských ňader vyzývavě trčící dopředu svými bradavkami. Nedočkavě mi pomáhala rovněž se zbavit šatstva. Jen jsem se svlékl, klekla si přede mne a snažila se strčit můj pyj do svých úst. S překvapením zjistila, že to tak lehce nepůjde a zděšeně zírala na můj nástroj, který byl tak odlišný od pyje jejího bratra. Zasmál jsem se jejímu zděšení a vyzvedl jí vedle sebe na postel.

Položil jsem jí na záda a jemně roztáhl její nožky od sebe. Poskytla mi tak pohled na nejhezčí kundičku jakou jsem dosud viděl, ještě hlaďoučkou bez jediného chloupku, trošku vlhkou neznámým vzrušením a panensky sevřenou. Sklonil jsem hlavu do jejího klína a jazykem lehce zakroužil po celém obvodě její kundičky. Věděl jsem, že jí postupně rozehřeji natolik, že její vzrušení překoná strach z mého ohromného pyje. Jezdil jsem jazykem lehce po obvodě kundičky a postupně čím dál častěji i přes ní. Cítil jsem, jak pomalu vlhne a jak se její lapničky začínají pomaličku rozevírat, až vykoukl malý poštěváček. To jsem věděl, že je vyhráno. Začal jsem jazykem vnikat stále hlouběji do její kundičky až jsem narážel na pevnou překážku její panenské blány. Dcera stále hlasitěji dávala své vzrušení najevo, nedbajíc na to, že nejsme sami.

Syn vedle nás již začal prosit matku aby přestala ve slastném mučení ač musel vědět, že tak lehce to nepůjde. Věděl jsem, že manželka chce syna co nejrychleji udělat, aby získal větší výdrž pro další kolo. Viděl jsem, jak náhle podsouvá jednu ruku pod synův zadek a hledá jeho ještě panenský zadní otvůrek. Poznal jsem, kdy se jí povedlo zasunout prst do synova análu, neboť ten sebou náhle divoce škubnul a vzepjal se vzhůru, až ho manželka musela klidným hlasem uklidňovat. Její prst v synově zadku společně s jejími ústy dováděly synovo vzrušení na vrchol, který se nezadržitelně blížil. Konečně syn hlasitě vykřikl a začal se škubavě vzpínat proti matčiným ústům, vyplivujíce přitom do nich ze svého pyje své chlapecké semeno. Manželka zkušeně vysávala ze syna všechny zbytky z jeho rezervoáru až konečně jeho škubání přestalo a on zůstal klidně ležet. K jeho překvapení však matka pokračovala v laskání jeho pyje svými ústy dál a skutečně, za chvilku sebou již opět začal poškubávat a nabývat správných rozměrů.

I já jsem viděl jak je kundička mé dcery vzrušená a jak dcera čím dál tím více svému vzrušení podléhá. Pevně sevřela mojí hlavu rukama a silou ji tlačila mezi své nohy. Cítil jsem, že asi za chvíli doženu dcerku k orgasmu, prvnímu v životě a silně mně to vzrušovalo. Přidal jsem ke svému jazyku a ústům i prsty jedné ruky a lehce hladil a dráždil i zadní dceřin otvůrek. Překvapením vyjekla a volala, cože jí to dělám tak krásného ale neslušného. To však již její vzrušení dosáhlo maximální výše a náhle jsem ucítil jak se její panenská kundička začíná čím dál tím více stahovat a svírat. Dcerka začala hlasitě sténat a divoce sebou házet, přičemž rukama nejdříve odtlačovala moje mučící ústa ze svého rozkroku aby je vzápětí tiskla zpět ještě větší silou. Cítil jsem jak okolo mého jazyka prýští její panenská šťáva a snažil jsem se co nejlépe její vzrušení uspokojit. Konečně sebou její tělíčko cuklo naposledy a ona vyčerpaně a bezvládně klesla na pohovku. „Tatínku, to bylo tak krásné, že jsem chtěla přitom umřít, aby to nikdy nepřestalo!“ šeptala mi udýchaně do ucha, zatímco jsem jí něžně objímal a tisknul k sobě. Rukou jsem jí stále hladil po mokré kundičce, abych jí připravil pro další kolo.

Manželka vedle mne již šikovnou prací svých rtů a rukou uvedla synův pyj opět do stavu pohotovosti, zatímco on si náruživě hrál s jejími prsy, využívajíc matčiny klečící polohy. K jeho překvapení však matka přestala v kouření jeho pyje a volně se položila vedle něj. Stáhla si syna na sebe, takže ležel na jejím těle, zatímco ona rukou zaváděla jeho pyj na kraj své pochvy. „Nyní z tebe konečně udělám muže, synku!“ šeptala mu vzrušeným hlasem do ucha zatímco druhou rukou jej mírně nadzvedávala, aby mohla lépe zasunout jeho nedočkavý pyj do sebe. Znovu jsem ucítil žárlivý osten při pomyšlení, že vnikne do kundy mé manželky, své matky a ucítí tu slast z pohybu v její ještě těsné pochvě. Skutečně, syn se nechal vést a rychle pochopil, co se od něj očekává. Viděl jsem jak nedočkavě tlačí zadek dolů aby vjel do lůna své matky, přičemž mu však pyj vyjel ven a sklouzl volně mezi její stehna až si synek vzdychl zklamáním a nedočkavostí. „Nespěchej synáčku, jen pomalu, však se to naučíš!“ utěšovala jej manželka a znovu mu zkušenou rukou sama naváděla jeho nedočkavý pyj do svého lůna. Tentokrát jej přidržovala i když jej začal do í zasouvat a konečně syn poznal tu slast jakou zakouší muž zasouvající svůj pyj do připraveného lůna. Viděl jsem jak slastí přivřel oči a zasténal pod tlakem toho neznámého krásného pocitu. Manželka mu pomáhala a ohybem rukou mu naznačovala jak má zajíždět a opět vyjíždět z její pochvy ven.

Při sledování manželky jak zaučuje našeho syna jsem se silně vzrušil a jak jsem neustále laskal dceřinu kundičku, cítil jsem jak vlhne vzrušením i ona. Podíval jsem se na ní a viděl jak žádostivě pozoruje svého bratra jak zasouvá a opět vysouvá svůj pyj do matčina lůna. Pak stočila pohled na mne a hlasem chvějícím se touhou zašeptala: „Tatínku, já chci abys mne miloval tak jako brácha mamku, chci, abys to dělal do mně!“ a začala mně svýma ručkama tahat na sebe. I já jsem se chvěl touhou, ale ještě jsem jí chtěl trochu více připravit. Proto jsem znovu sjel hlavou do jejího klína a mezi její široce roztažené nohy. Opět jsem začal zasouvat jazyk do její štěrbinky kam až to šlo, dokud nezačala opět hlasitě sténat. Rychle jsem přestal, abych jí nepřivodil předčasně orgasmus a podíval se na manželku. Ta slyšela jak dcera začíná hlasitě sténat a rozuměla mému pohledu. Lehce kývla hlavou a zvedla prst ruky čímž vyjádřila souhlas s tím, abych dceru zbavil panenství a současně mně upozornila na to, abych si dal pozor a nevystříkl do ní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *