Dvě učitelky IV.

Ležel jsem vedle své matky, oba mírně znaveni z našeho milování a pomalu jsme se vzpamatovávali. Teprve nyní jsme si všimli, že matčina sestra v ložnici není. Vůbec jsme si nevšimli, kdy odešla, ale vůbec nám to nevadilo. My jsme byli ještě plni zážitků z našeho incestu mezi matkou a jejím synem a to nás opět vzrušovalo. Poznal jsem to mamce na očích a to mi dodalo odvahu, abych opět začal laskat její prsy. Nemohl jsem se jich nabažit a vynadívat se na ně. Líbal jsem její bobtnající bradavky a viděl, jak mamka slastí přivírá oči. Pyj se mi opět začal stavět, což mamka ucítila v okamžiku, kdy se dotkl jejího těla. Okamžitě po něm vztáhla ruku a začala si s ním hrát tak, jako já s jejíma kozama. Přitáhla i mně za pyj nad sebe, klečel jsem obkročmo nad jejím břichem a ona si s ním laskala kozy. Jezdila špičkou žaludu po prsech a jejich bradavkách až začal zanechávat vlhké stopy vzrušení. Přetočil jsem se na mamce tak, že jsem měl hlavu nad jejím klínem a ona viděla nad sebou můj pyj s koulemi.

Toužil jsem ústy polaskat matčinu kundu, vzrušovala mě představa, že z ní jsem poprvé spatřil svět a instinktivně jsem toužil se do ní schovat zpět. Zatímco mamka začala jemně sát a žmoulat můj pyj v ústech, já jsem jazykem rejdil po obvodě její kundy. Byla rovněž mokrá a začala se vzrušením rozevírat až se ukázal mamčin poštěvák. Sevřel jsem jej svými rty až vyjekla slastí. Začal jsem jazykem vjíždět do hlubin její kundy až kam jsem dosáhl, což vyvolávalo maminčiny další vzdechy. Rovněž matka mi nezůstávala nic dlužna, kouřila můj pyj zkušeně jak jsem již poznal předtím.Vzrušoval mě obrázek mamky jak kouří pyj svého syna a chtěl jsem si toho užít co nejvíc. Náhle mne lehkým tlakem na zadek donutila přirážet do jejích úst, takže jsem začal lehce jezdit pyjem v matčiných ústech jako bych byl v její kundě. Bylo to neskutečně krásné, cítil jsem, že jí zasouvám pyj až někam do krku, což mamka snášela překvapivě snadno.

V této chvíli nás vyrušila teta, která vešla zpět do pokoje a za ruku vedla mojí sestru. Obě byly nějak vzrušené a nahé, takže jsem hned poznal kolik uhodilo. „Musela jsem Vlaďku trochu uklidnit, byla moc smutná, že jsme jí nechali samotnou! Musela jsem jí nakonec vzít k nám!“ hlásila teta a beze studu položila sestru vedle mne a mamky. Ségra si nás prohlížela jako by nechtěla věřit svým očím co vidí. Ani jsem se jí nedivil, vidět mámu jak kouří pyj svého syna který zase na oplátku líže její kundu, muselo být pro sestru šokující. Ale současně i vzrušující. Okamžitě roztáhla nohy a ukázala svojí panenskou kundičku, mokrou od tetina milování. „Já se chci taky milovat s bráchou, mami, ne jenom ty s tetou. On mi to slíbil!“ volala vzdorovitě, rejdíc si rukou v kundě. Mamka, vzrušená z naší předchozí milostné hry, mě ze sebe odstrčila a začala se věnovat dceři.

Začala jí líbat a laskat maličká prsíčka s rýsujícími se bradavkami jako malé hrášky. Mezi sestřiny nohy jsem si klekl já a opět jsem uviděl její holou kundičku. Byla však dost otevřená z předchozího vzrušení a šíleně mokrá. Snadno jsem zasunul prst do její hlubiny až narazil na překážku tvořenou panenskou blánou. Začal jsem jí prstem dráždit a sjezdit v kundičce sem a tam. Teta se však nemohla dívat jak se sestře hrabu v kundě a netrpělivě mě odstrčila. Sama se ponořila mezi sestřiny nohy a začala jí kundičku laskat jazykem. Sestra začala okamžitě sténat a volat, že to je ono, že chce ještě jednou stejnou slast jako předtím. Tak jí teta lízala kundu a dráždila její poštěváček, zatímco mamka laskala její prsíčka a tahala jí za bradavky. Svýma bradavkama jezdila po bradavkách své dcery a vzájemně je dráždila. Sestra začala být pěkně rozdrážděná a tento způsob laskání jí už nestačil. „Já chci aby do mě brácha strčil svýho ptáka, jako do mamky a tety. Když může do vás tak do mě taky!“ poroučela si celá nepříčetná vzrušením.

Poznal jsem, že nastala moje chvíle. Tentokrát jsem to byl já, kdo odstrčil tetu a vklínil jsem se mezi roztažené nohy své sestry. Teta ochotně uchopila můj pyj do ruky a držela jej před sestřinou kundičkou, aby nemohl sklouznout či se ohnout. Začal jsem pomalu přirážet zadkem a pyj se zasouval do sestřiny kundičky. Cítil jsem jak jí roztahuju a musela to cítit i ona, protože se vzpínala pod tím tlakem a sykala bolestí. Naštěstí byla dost vydrážděná a roztažená předchozími hrátkami, takže byla i dostatečně vlhká. Tlačil jsem dál až jsem narazil na její panenskou blánu, zabraňující dalšímu pohybu. Sestra úlekem vykřikla a já jsem okamžitě přestal. Chtěl jsem aby se trochu zklidnila a zvykla si na pyj v sobě. Zatím obě ženy pokračovaly v líbání a laskání sestry aby její vzrušení neopadalo a byla dobře připravená na závěrečný útok. Konečně na mně teta kývla abych pokračoval ve svém ataku na sestřino panenství.

Uchopil jsem sestru pod zadkem a aniž bych z ní vytáhl svůj pyj, přizvedl jsem jí proti sobě tak, abych měl ještě volnější přistup do její kundičky. Sestra sepjala nohy okolo mého těla a já začal závěrečný útok. Znovu jsem začal tlačit na její panenskou blánu a cítil, jak se pod mým tlakem hýbe a chvěje. Už to vypadalo, že se mi to nepodaří, když přiskočila na pomoc mamka. Podstrčila pod sestřin zadek ruku a hrubým způsobem strčila sestře prst do prdelky. Ta chudinka vykřikla leknutím a bolestí a vzepjala se tak, že se vlastně sama napíchla na můj pyj a protrhla si svojí blánu. Ozval se druhý výkřik, ještě silnější než ten první a můj pyj trhal a drtil jemné pletivo panenské blány a zajížděl do hloubky sestřina těla. Konečně jsem narazil na dno její kundy a zůstal v klidu, zatímco sestra ječela bolestí a svíjela se na mém pyji jako nabodnutá na kůlu.

Konečně jsem cítil jak se její kundička vetřelci v sobě přizpůsobuje a zvyká si na něj. Zkusil jsem jezdit pyjem pomalu sem a tam a pozoroval, jak je tento pohyb každým přírazem snadnější. Rovněž sestra přestala kňučet bolestí, její tělo si pomalu zvykalo na nový způsob milování a začínalo se jí to líbit. Poznali jsme to především podle toho, že její bolestné vzdechy a grimasy ustaly a na tváři se jí objevil výraz vzrušení a slasti. „Ne abys do sestry stříkal!“ ozvala se náhle matka,která si jako jediná uvědomila nebezpečné důsledky. Na štěstí toto nebezpečí nehrozilo, protože sestra již jevila příznaky svého prvního doopravdického orgasmu. Oči se jí rozevíraly náporem netušené slasti a vzrušení a z úst jí začaly vycházet steny slasti. Mamka ještě zvýšila své úsilí v laskání sestřiných koziček, zatímco teta klečela vedle mě a snažila se jazykem a ústy laskat můj pyj i sestřinu kundičku.

Náhle jsem ucítil jak se sestřina kundička prudce sevřela okolo mého pyje a začala sebou škubat. V tom okamžiku sestra vykřikla a začala se nepříčetně svíjet slastí. Okolo mého pyje proudila sestřina šťáva, zatímco sestra se zaťatými pěstmi prožívala svůj první orgasmus za povzbuzování mamky a tety. Díval jsem se na ní jak to prožívá a ráznými přírazy jsem z ní pumpoval všechny její šťávy a napětí. Konečně se její tělíčko zklidnilo a sestra zůstala bezvládně ležet se zavřenýma očima, vychutnávajíc si dozvuky orgasmu, zatímco jsem stále pumpoval svůj pyj do její již uklidněné kundičky. Její pevné sevření způsobilo, že jsem cítil jak se i já blížím k výstřiku. Naštěstí si mamka všimla výrazu mých očí a prudce mne od sestry odstrčila. Položila mně na postel vedle setry a sama se na mé trčící kopí napíchla. Cítil jsem, jak se na mně nasouvá, krásné vlhké teplo její kundy bylo k nevydržení.

Mamka byla vzrušená tak jako já. Podívaná na své děti jak spolu souloží bylo pro ní zcela nové a silně vzrušující. Chtěla mě opět cítit v sobě, cítila osten žárlivosti tak jak matky na své syny žárlí. „Jsi jenom můj, můžeš stříkat jenom do mě!“ volala vzrušeným hlasem a poskakovala na mně jako divá, až se její kozy houpaly jako zvony. Uchopil jsem je do ruky a pevně sevřel, až vyjekla. Mačkal jsem její bradavky až je měla úplně bílé, což jí však vůbec nevadilo a pobízela mě, abych jí mačkal kozy ještě víc. Vůbec jsem svojí mámu nepoznával, byla vzrušením úplně bez sebe a chtěla pouze jedno, abych do ní vystříkal co nejdříve své semeno. Stejně vzrušený jsem byl ale i já. Vášnivě jsem drtil máminy prsy, visící nade mnou a sál jejich bradavky. Máma již hlasitě sténala a signalizovala tak příchod svého orgasmu, který jsem již začínal cítit i já. Její pochva se začala stahovat okolo mého pyje a to mě dodělalo. V momentě kdy začala křičet a vzpínat se slastí, vzepjal jsem se i já a začal do své mámy chrlit gejzíry synovského semene.

Poznal jsem jak je to nádherné, prožívají-li muž a žena při milování orgasmus současně. Pevně jsem svíral mamku v objetí, jednu její kozu v ústech a plnil její kundu svým semenem, po kterém tak toužila.Cítil jsem, jak sebou škube při každém dopadu dávky na dno její kundy a hlasitě sténá slastí. Přáli jsme si oba, aby to trvalo věčně. Jenomže všechno jednou skončí a tak skončila i naše slast. Pomalu jsme se zklidňovali, střeženi žárlivým zrakem matčiny sestry, která přišla docela zkrátka a musela se uspokojit sama. Ale určitě věděla, že se na ní taky zase dostane, bude-li jenom trochu trpělivá. Rovněž sestra na nás koukala s žárlivým výrazem v očích. Nakonec jsem sklouzl z mamky vedle na postel a společně jsme se vzpamatovávali.

Leželi jsme znaveně se setrou vedle mámy a tety, našich učitelek sexu, a poslouchali jejich vysvětlování o nebezpeční z nechráněného sexu. Museli jsme mámě slíbit, že se nebudeme pokoušet o milování v době její nebo tetiny nepřítomnosti. Slíbil jsem to ochotně, protože jsem toužil po tom, milovat se stále s mámou a tušil jsem, že se toho nebudu schopen nikdy nabažit. Nakonec jsme znaveni usnuli všichni v jedné posteli a i ve spaní jsme znovu prožívali naše krásné chvíle. Jistě tušíte, že jsme nezaháleli ani v budoucnosti, ale to už je jiná kapitola.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *