Sex service – Květ Jošivary a slečna Chryzanténa I.

Kouzelná Jošivara – největší, nejkrásnější a nejnavštěvovanější „město rozkoše“ v Tokiu.Tato čtvrť byla obehnána celá mříží a sloužila výhradně prostituci.Tato „rákosová planina“, nebo „močál štěstí“ začíná ulicí „Padesáti čajoven“ a u vchodu stojí „smrk k uvazování koní“ nedaleko „studny cestujících“. Moje džimrikša stanula u Velké brány a její tahoun se potutelně usmíval. Pohled na ulice plné květů vyluzoval pohádku. Pěkný večer přicházel s přibývajícími svítilnami a světly. Měl jsem si vybrat Naka-no-čo, vybudované nad kanálem nebo do ulice Jedo-čo v aleji stromů, či do ulice kuplířek. Toho dne jsem však začal čajovnou Hikite-čaja. Zajímavý noční lokál, kde se vypije více saké než čaje.

Stanul jsem přede dveřmi a malý Japončík mi ihned vyběhl vstříc a přijal mne s hlubokými poklonami. Podle japonského zvyku mi nabídl nové sandály a v místnosti mne usadil na rohožku vedle ohniště „hibači“. Poté přinesli zelený čaj a saké a majitel začal s celou řadou nabídek. Nečekaje předložil mi alba s fotografiemi, které byly plné obrázků děvčat, ale oproti zvyku evropskému dívky byly fotografovány v tradičním oblečení.U každé fotografie byla zvláštní značka znamenající třídu každé „musmé“, cena za hodinu i noc a popsány vlastnosti ducha i těla dívky.U některých navíc bylo malinké znaménko, které značilo, že tato je již zadána, nebo pro nemoc mimo provoz.

Na zdvořilé dotazy, sdělil jsem Japonci, že zůstanu prozatím zde a z peněženky jsem vyndal „šadai“, podle kterého majitel věděl nejlépe přání a možnosti hosta. Zatleskal třikrát a zadní stěna se odsunula. Začalo zajímavé představení za zvuků typické japonské hudby strunných nástrojů. Několik skvěle oděných dívek podle rytmu hudby předvádělo pomalý striptýz.

Z kimon vykukovaly obličeje natřené bílým krémem s umně prodlouženou kresbou spodního rtu. Každá měla svůj „obi“ opásaný několikrát kolem těla. Tanec výřil a stával se stále vášnivějším, když musmé tančily v prvním spodním oděvu, v hedvábných splývajících košilích. Ani jedna z nich neměla tmavě fialovou košili označující překročení 30 let ženy.

Pohyby se zrychlovaly, když na nahém těle zůstaly pouze šátky kolem boků. Byla to samá těla krásná, souměrná, ale dokonalá při své drobnotě. Nakonec opustily svoje místo i šátky a to byl i konec této scény. Dojmy z této podívané počaly ve mne vzbuzovati vášeň k některému vláčnému tělíčku.

Představení však pokračovalo dále. Do zavěšené sítě ulehla hezounká nahá musmé. Na podnose mi přinesla obsluhující učenka zvláštní věcičku, sloužící k sebemilování japonských žen, které jsou proslaveny v tomto oboru. Rin-no-tama byly dvě malé duté kuličky ve velikosti holubího vejce.Větší byla dutá s otvorem do které se vložila menší a plná nebo čtyři malé jazýčky se zcela malou kuličkou. Celý nástroj při sebemenším pohybu vibroval.

Ležící dívka tuto věc si vsunula do mušle a nakonec přidržela papírovým tamponem. Pohyby boků a pánve začala s vibrací kuliček v těle a poté se celé její tělo počalo zachvívati. Se stoupající rozkoší se její tělo napínalo až nakonec papírový tamponek byl provlhčený vyvrcholením prožitku extáze. Ale to už také ve mně jitřilo pohlavní chtění.Cítil jsem napínání kalhot bubláním krve do údu a snad vrhl bych se na dívku, která však vzápětí zmizela. Měkké ruce obsluhujících dívek mne však jemně stáhly zpět na židli.

Nato se objevila asi dva metry dlouhá bambusová tyč se dvěma nástrčkami v podobě velikého žaludu. Pak přišla dvě děvčata, která ulehla proti sobě a utvořily most. Tyč byla uvedena do jejich pohlaví a sevření v nich se střídala, takže vždy jedna pohybovala tyčí a pak druhá totéž. Výrony kapaly podél tyče až na rohož jako důkaz velkého ukojení. Byl bych nejraději vytrhl tyč a vsunul tam svoji, ale i tentokráte mi to překazila jedna z dívek sedících vedle mne. Jemně aby mě nerušila se svezla po kalhotách, rozepla je a osvobodila napjatý úd. Začala mi jej třít sevřenou dlaní, moje vzrušení mnohonásobně vzrostlo a zesílením tření tak současně s ukončením představení na tyči se řinula i z mého údu žhavá míza.

Pořad pokračoval. Byl to akt dívky se sochou muže s nadměrně velikým údem a nakonec s husou po „čínském způsobu“, které při vyvrcholení byla uříznuta hlava.Bezmála jsem ani vše nevnímal touhou po sexu in natura. Program naštěstí k mému potěšení skončil.

Japonské nevěstince „banzai-ro“ nebo-li lidově „džoro-ja“ jsou veselé domy. Dostal jsem průvodkyni se svítilnou.U vchodu jednoho domu zaplatil jsem 10 jenů a překročíce práh dvě služky mě přezuly do sandálů. Dlouhá chodba byla z obou stran plná místností, kde místo dveří bylo světlé hedvábí a někde i docela odhrnuté při aktu.

Nahléhl jsem zvědavě a uviděl jak se dvojice oddává sexu ve vaně teplé vody. Rychle jsem byl vedený dále a potom ponechán velmi důstojné paní – osobě pronajímající místnosti, která vypočítávala ceny. Přestože jsem měl již vybránu dívku, nabízela mi i jiné a zároveň představovala. Pak nastala chvíle výměny oděvů.

Dostal jsem se do rukou dvou učednic, které mne odvedly do pokoje. Rozloučil jsem se s průvodkyní „bandain“ v hedvábném papíru s potištěnými květy a verši.Takový papír dobře vychovaní lidé v Japonsku nosí stále u sebe. Sotva odešla, dívky počaly mne svlékat a na nahém těle zkoumaly pečlivě „too–tasa“, pohlavní vyrážku.

Když mne omývaly nemohl jsem zůstat chladnokrevný, obzvláště při omývání pohlaví. Jakmile mi podaly bledě modré kimono s oblaky, znamení to roucha milostného, které se snadno otevírá a při sebemenším pohybu sklouzne z těla a oblékl jsem se do něj, otvorem mi trčel naběhnutý úd. Potom mne položily na vyšívané přikrývky a odešly.

Náhle se malinko posunula zástěna a vstoupila v nádherném kimonu dívka. Setrvala v úklonu před hostem a pak před domácím oltářem bůžků a naráz zhasla svítilna. Několik malých krůčků – zašustilo odkládané hedvábí a již jsem pocítil vedle sebe nahé tělo. Hmatem jsem se přesvědčil, že nemá nic na sobě. Moje chvějící se ruce ohmatávaly její tělíčko od krku na hruď, kde jsem nahmatal malá, ale pevná špičatá ňadra. Tiskl jsem je vzájemně k sobě a snažil se třít bradavkami o sebe. Ona zatím nahmatala také můj, již nabobtnalý pyj a zpracovávala jej od kořene k žaludu.

Moje ruka pak sjela do oblé prohlubiny v bocích. Tělo se jí zachvělo a prohnulo, přitom ručkou pevně stiskla pyj. Pak jsem sjel mezi stehna a několik prstů zabořil dovnitř, načež mi bylo odpovědí přitáhnutí pyje k jejímu krásnému tělu a počala jím hladit svá stehna. Když jsem nahmatal poštěváček a chloupky se provlhčily, její tělo se vzepjalo a převrhlo přímo na mě. Pocítil jsem krásu nahého těla. Pomohla sama žhnoucímu údu a přitiskla se k němu.

Pronikal horce a pomalu do ní, pohrávaje si s jejími prsy, nyní s ještě více nabobtnalými bradavkami. Těla se semkla úžeji a byl jsem celý v ní. Dech se nám zrychlil, u ní vzlykavě a u mne chraplavě.V rytmických úderech setkávala se naše těla ve stoupající intenzitě. Pak jsem cítil, že úd na svém konci se více rozšířil a nabobtnal. Otvor žaludu se otevřel a oba současně dosáhli jsme vypjetí slasti. Chvíli jsme oddychovali. Potom vylovila svazek hedbávného papíru a očistila tělo své i mé.

Já však jsem nebyl ukojen a když úd se opět vztyčil jako monolit, převrátil jsem se na bok. Nebyla však s očistnou prací hotova. Posunul jsem tedy pyj na ňadra a další vlna zachvěla jejím tělem. Stiskl jsem její prsy k sobě a schoval sálající úd mezi ně.A ještě než byla hotova se svou první očistou, rozléval jsem semeno po prsou znovu.

Pak mi vyprávěla o sobě jak se sem dostala v ranném dětství jako učednice.V době pohlavní zralosti se stala novickou a teprve za rok „džoro“ – vlastně „ciran“. Naklonil jsem se znovu k ní a zatápal ve tmě rukou. Nahmátl jsem její stehno a jel po něm vzhůru k lůnu, které bylo teple naběhlé, poněkud pootevřené a vyčkávající. Svalstvo se napínalo a bouřilo. Sklonil jsem se nad ní a i když Japonky neznají rozkoš líbání, políbil jsem ji vášnivě. Pahorek Venušin se mi vášnivě vznesl vztříc.Utonuli jsme opět v novém rozvášnění těl. Kiku-san, Chryzanténa rozloučila se se mnou slovy: „Stále jako déšť, bez odpočinku, jako vítr na hoře Fudžijama, vzpomínám na tebe miláčku…!“

Druhý den jsem ji opět navštívil při příležitosti zasvěcování novicky. Z „dobrého domu“ zaznívaly milostné písně a „Broskvový pupenec“ měla vlasy již nově upravené. Ve dlouhém průvodu byla navštívit svatyně a bohyně prodejné lásky, aby si všude vyprosila štěstí a úspěch. Na domech byly zavěšeny barevné praporce s nápisy. Podle zvyku si již dávno vyvolila svého prvního milence. Do jejího soukromého pokoje pak vstoupil s ní jen vyvolený milenec a obě přidělená pážata. Čtyři nahá svižná těla začala milostný děj. Pážata sloužila k rozdražďování milence lichotkami, doteky.

První noc lásky plynula klidně a tiše. Kiku-san již u dveří skládala svoji poklonu. Když jsem jí požádal aby nezhasínala světlo, usmála se a svlékla se přede mnou. Když odvinula poslední hedbáví ze svého těla, jal jsem se strhávati ze sebe šat a házet na zem. Stáli jsme tu oba nazí proti sobě. Uviděla poprvé moje tělo nahé a statný atribut mužství, který začal se zvedati. Její mandlová očka dívala se s podivem na úd a pod pažemi jí vyvstával pot.

Pyj narostl až odstával od těla v úhlu kupředu k ní. Přímo klesla na lůžko a brzo se moje hlava ocitla u její. Ruce jako včera začaly prohlídku.Vzala mocný pyj do rukou a třela s ním části svého tělíčka. Přitiskla jej napřed k prsům, jejichž bradavky byly v touze vztyčeny, pak mi jej válela po břiše a podbřiší, třela si jej o stehna a nakonec sama zavedla na pravé místo.To už jsem se přehoupl na ni abychom započali šílenou jízdu rozkoše. Nevnímal jsem ničeho kolem sebe a jenom jsem se dobýval do ní, chtěje proniknouti jí celou, aby naše těla se rozplynula v páru.

Moje tělo v neustálém pohybu, nyní zvýšenou frekvencí se přimýkalo k ní, k nahé a rozkoší se zmítající,sténající. Její vypjaté tělo pak přijímalo výstřiky v závrati blaha.Vychutnávali jsme rozkoš, kterou jsme si připravili a naše pohyby malátněly a vláčněly. Dvě maličké japonské figurky představující ženu objímající muže, na kterých byla napsána naše jména, toto bylo vzpomínkou na „Chryzanténu“ z Jošivary v Tokiu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *