Z deníku dvou sester I.

Po smrti rodičů jsem odjela ke své sestře Sylvě do Neapole, kde byla provdána za přístavního dozorce Marka Rufa. Marko, právě tak jako moje sestra a později i já, jsme se stali obětí jeho smyslnosti., kterážto vlastnost se u nás všech změnila v úžasnou perversitu.

Obývali jsme společně malou světničku v jednom domě v ulici Via Rosa a já zde často, než jsem se stala Markovou milenkou a poznala tak jeho pyj sama na sobě, byla tichým svědkem noční Markovy a sestřiny vášně. A ačkoli jsem byla ještě mladá a všemu tomu, co jsem vídala, jsem ještě nerozuměla, přeci jsem tušila, že to, co oni provádějí, musí být neskonale krásné.

Marko se sestrou si mysleli, že již dávno spím, a tak se sobě oddávali beze studu při malém světle z petrolejové lampy, takže mi nic vlastně neušlo. Přišla jsem na ně jen náhodou.

Jednoho dne, byla vlastně již hluboká noc, jsem se probudila, protože jsem uslyšela jakýsi šramot. Zprvu jsem nevěděla, co to je. Když si mé oči přivykly šeru, viděla jsem, jak sestra s Markem stojí u postele na druhé straně světnice.

Oba byli nazí a byli ke mně natočeni bokem, přičemž sestra byla ohnutá dopředu a rukama se opírala o židli, zatímco Marko, jak stál za ní, stále do ní zezadu něco cpal. Až později jsem poznala, že to je jeho pyj. Dělal při tom, jako když k ní přistupuje a opět odstupuje, zatímco sestra u toho vrtěla zadnicí a tiše vzdychala.

Byla jsem tímto výjevem u vytržení a zmocňovalo se mě slastné vzrušení. Prsa se mi zvedla, jak jsem násilím zadržovala dech, abych se neprozradila. Byla jsem celá rozpálená, ale přesto jsem vše dále pozorovala v očekávání věcí příštích.

Náhle se pohyby obou staly rychlejšími, až jsem uviděla, jak Marko náhle prudce přirazil své tělo k zadnici mé sestry a na to oba na chvilku ustali a strnuli v této pozici. Pak od ní Marko odstoupil, klekl si, přitiskl hlavu k zadnici mé sestry a políbil ji tam. Znovu vstal a chtěl si jíti již lehnout, když sestra šeptem řekla: „Počkej, já ti dám na něj taky pusu.“

Teď si klekla ona před Marka, vzala jeho pyj do ruky, pohladila ho, strčila si ho celý do úst a pak mu ho pěkně vycucala. Když ho zase vyndala z úst ven, tiše řekla : „Dnes již dost, dodívej se, jak ti visí.“ Oba se tomu zasmáli a šli spát.

To se ví , že to vše, co jsem viděla, ve mě nezůstalo bez účinku. Cítila jsem ve svém těle takové zvláštní opojení, které se projevovalo nejvíce na mém přirození. Dala jsem si tam proto ruku, a to tak, že jsem se prsty snažila nahradit Markův pyj. Dlouho jsem si takto s nimi v lůně hrála, až jsem z toho byla celá mokrá, a pak jsem konečně opět usnula.

Po celý druhý den jsem se již nemohla dočkat noci. Velmi jsem se těšila, že zase něco uvidím, a nijak jsem se nezklamala. Když konečně nastal večer, ihned jsem si šla lehnout a dělala, že již spím, zatímco jsem byla po včerejší noci samým očekáváním hrozně rozpálená, takže jsem se neudržela a oběma rukama si hrála pod peřinou se svým přirozením. Rozčilením jsem se až při tom silně potila.

Najednou povídá sestra : „Tak, Marko, Jak dnes?“ „Jak chceš, Sylvo,“ odpověděl jí Marko. To se již oba svlékli úplně donaha a sestra ihned počala Markovi honit pyj, zatímco on si hrál při vzájemném líbání s jejími prsy. Viděla jsem, jak Markův pyj sílil a jak se zvedal, až byl úplně rovně vztyčený.

„Už stojí,“ řekla sestra. „Jak to dnes chceš? Řekni si sama,“povídá na to Marko. „Pojďme tedy do postele.“

Sotva Marko sestru položil na postel a sám si lehal na ni, uviděla jsem, jak ona roztáhla doširoka nohy a sama si vstrčila jeho pyj do kundy. A už to začalo. Nestačila jsem ani plně vnímat, na co se dívám. Chvilku jí ho tam cpal zepředu a chvilku zezadu, pak jí to dal do úst, mezi kozy, do vlasů a i jí ho cpal do uší. Váleli se přitom oba navzájem po sobě tak, až z toho oba těžce dýchali. Úplně byli do sebe spleteni, když dal Marko Sylvě hlavu mezi nohy a počal ji líbat na vnitřní straně stehen.

Sylva při tom tiše volala : „Marko, víc, jen víc! Taky prdel mi zlíbej! Po chvíli dodala : „Vraž už mi ho tam co nejvíc, taky do prdele mi ho dej!“ Poté si na posteli klekla a Marko jí ho vrazil do zadnice, až se celá prohnula. Mezitím, co jí ho tam Marko takto vrážel, se jí oběma rukama hrabal v přirození. Sestra se slastí, pod tímto způsobem uspokojování, celá vrtěla.

Najednou Sylva Markovi poručila : „Přiraž!“ On ji ihned poslechl a silně s velikou razancí přirazil. Sestra zasténala a pak oba na chvilku ustali a ztichli. Marko pak ze sestry vytýhl svůj pyj a položil se naznak na posteli. Sestra mu ho pomalu vzala do úst a počala mu ho cumlat, lízat,stahovala mu kůžičku přes žalud a kladla si ho mezi kozy, kde ho svými prsy třela. Až konečně pravila : „Už zase stojí.“

Následovalo to, že si zase sestra lehla na posteli naznak, Marko si rozkročmo přiklekl nad jejím břichem, vstrčil jí svůj ocas mezi kozy a povídá : „Až do konce.“ Sylva si do každé ruky vzala jeden svůj prs a počala mu ho s nimi třít se slovy : „Polej mě celou. Chci mít tvoje semeno všude. Celou mě zaplav.“

A už to tu bylo. Marko jen stačil hlesnou : „Teď!“, a už to z jeho údu začalo stříkat. Sestra byla ze síly toho proudu opravdu celá mokrá. Marko nakonec řekl : „Už dost!“, a oba šli spát.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *