Sladké prázdniny II.

Anna se jen těžko probírala z mrákotného spánku, mysl měla pořád ještě zahalenou do alkoholového oparu. Neuvědomila si, že kombinace šampusu s prášky které jí předepsal lékař mohou vytvořit takovou kombinaci! Hlava jí bolela a rovněž tak jí neuvěřitelně bolela i kunda, jako po nějaké obrovské mrdanici. Ale vždyť již skoro tři roky neměla v kundě kromě občasného projetí umělým robertkem žádný pořádný čurák!

Pomalu sjela rukou mezi svoje nohy a strnula. Její kunda byla mokrá a jakoby plná semene a jejích šťáv, rovněž prostěradlo mezi nohama bylo mokré a vlhko měla i na břiše a dokonce i na kozách!

Proboha, co se to s ní jenom včera dělo! Ano, měla živý sen a divokém mrdání se svým nebožtíkem mužem, ale ten je již tři roky po smrti a jiného muže již do sebe nepustila.

Anna s bolestnou grimasou vzpomínala, co se to s ní vlastně včera dělo. Ano, přijela dcera a přivezla vnuky, s kterými pak slavila jejich narozeniny. Ale tím její paměť končí. Pak už se probudila ve své posteli, úplně nahá a s kundou jako po pořádné mrdanici. Přece nikam nešla a nenechala kluky samotné…

Proboha, snad v tom nemají prsty ti její parchanti! bleskla jí hrůzná myšlenka hlavou. Že by ti dva mladíčci využili její opilosti… Svojí vlastní babičku! Ale na druhou stranu, takhle nádherně zmrdaná ještě nikdy v životě nebyla…

Začala přemýšlet smyslně a představovat si svoje hrátky se svými vnoučky. Dva najednou, takoví mladíčkové a jistě tak neúnavní!

Uvědomila si, že jí ta představa vzrušuje místo aby jí rozhořčovala a slastně si začala protahovat svoje tělo. Tak nádherně se již dlouho necítila. Škoda, že nebyla pořádně při smyslech, aby si toho mrdání s chlapci užila ještě více. Tak oni stříkali semeno do své babičky! zasmála se v duchu. „Tak uvidíme, co budou říkat až vstanou!“ Pomalu se zvedla a odkráčela do koupelny dát si pořádnou sprchu…

Když po nějaké chvíli otevřela dveře pokoje, v němž spali její vnuci, musela se pousmát. Oba dva spali ještě jako zabití, až jí přišlo líto, je vzbudit.

„Tak počkejte hošánkové, teď si zase pohraju já s vámi!“ pomyslela si Anna vesele. Potichu se přikradla k posteli a pomaloučku přilehla ke spícím chlapcům. Opatrně z nich stáhla pokrývku a překvapením zvedla obočí. Jejich chlapecké šípy byly nádherně ztopořeny ranní erekcí, možná také divokými sny o souloži se svojí babičkou, napadlo jí.

Pomalu se přesunula mezi ně, klekla si a do každé ruky sevřela jeden šíp. Slastně promnula v prstech tuhé, pružné svaly chlapeckých penisů a pak je začala pomaloučku a jemně honit po celé jejich délce. Střídavě natáčela hlavu doleva a doprava a pokaždé olízla špičku jednoho penisu. Postupně zrychlovala tempo svých dlaní a současně i vcucávala stále větší část penisů do úst, cítíc, jak jí začíná tepat ve spáncích krev a vlhnout vzrušením její pochva. Její velké, ještě plné a dráždivě se pohupující kozy se prověšovaly až na prostěradlo a třením bradavek o ně její vzrušení stoupalo.

Oba hoši sice ještě stále spali, ale viditelně byli pod dojmem erotického snu, jejich štíhlé, chlapecké boky se pohybovaly v rytmu babiččiných rukou a jejich klíny se vzpínaly vzhůru vstříc jejím ústům. Anna již byla vzrušením téměř bez sebe když ucítila jak sebou začínají chlapecké penisy v jejích rukou cukat a pak se ozvaly dva divoké výkřiky vášně a slasti, když z obou penisů současně vytryskla horká láva a začala pokrývat její tělo bílými chuchvalci.

S veselým smíchem pohlížela Anna na oba vnuky, na jejich vyvalené a zpočátku nechápavé oči, zatímco se jejich klíny svíjely slastí a zkušené dlaně jejich babičky vydojily z uvadajících penisů poslední kapky bílé many.

„Tak co, hošánkové, jak dlouho necháte svojí babičku čekat! Nebo si chcete užívat jenom když o sobě nevím?“ zvolala ironicky, pečlivě olízala jejich penisy a zvedla se na kolena. Rozhalila župan a shodila jej ze sebe, hrdě ukazujíc vykuleným chlapcům svoje melouny. Podebrala ohromné kozy se ztopořenými bradavkami miskami dlaní a pohlédla na vnuky. „Nebo se vám již moje prsa nelíbí?“ pokračovala vesele.

Kluci ještě chvíli civěli a rozpačitě pomrkávali na sebe, co se to děje. „No tak co je? To vás najednou přešla odvaha, když nespím? Tak ukažte co jste to se mnou dělali když jsem o sobě nevěděla!“ vyzývala vnuky a pohazovala svýma kozama, na něž hoši fascinovaně civěli a přitom se jim začaly opět zvedat jejich penisy.

„A vida, miláčkové se opět probouzejí, tak do toho, jen se nestyďte!“ uchopila tvrdnoucí čuráčky do obou rukou a začala si s nimi opět pohrávat. Oba hoši na sebe pohlédli. „Tak ty se na nás nezlobíš?“ zeptal se opatrně Tomáš a vyčkávavě hleděl na svojí babičku.

„No, asi bych měla, ale vy jste mi připomněli jak krásné je mrdání, už jsem na to téměř zapomněla. A když už jste to byli vy, kdo jste měli své čuráčky ve mně, tak proč bychom nemohli pokračovat, nebo se vám to snad nelíbilo?“ zeptala se schválně.

„Líbilo, líbilo!“ ozvali se oba hoši současně a viditelně pookřáli, že se na ně babička nezlobí. „No tak dost řečí a do toho, ukažte svojí babičce jací jste kabrňáci! Podívejte, jak vlhká je již moje kunda,“ znovu vyzvala chlapce jejich babička, sedla si a prsty rukou si roztáhla svojí kundu aby jí chlapci dobře viděli.

„Babi, tak můžu první…?“ zeptal se nesměle Tomáš a prosebně pohlížel na Annu, až se rozesmála. „Tak se už neptej a pojď!“ vyzvala ho a Tomáš se pomalu přesunul mezi její nohy. Babiččina ruka se netrpělivě chopila jeho ztopořeného penisu a zkušeně si jej nasadila mezi rozevřené pysky svojí kundy. Pak pevně uchopila vnuka za polokoule jeho chlapeckého zadku a vyšpuleného vzhůru a pomalu jej přirazila na sebe.

„Ááááááhh!“ „Úúúúúhuhuh!“ ozvalo se dvojhlasně z Tomášových i Aninných úst, když tuhý čurák zajel jako po másle do vlhké, roztoužené kundy.

„No teda, ty máš ale klacek, kdo by to řekl!“ zvolala Anna, když vnukův čurák zajel až na doraz do jejího těla. Tomáš z očima vytřeštěnýma blahem cítil jak jej babiččina kunda nádherně svírá sametovým třením jejích vlhkých, horkých stěn a pomalu obklopila celý jeho penis.

Neuměle začal jezdit čurákem sem a tam tak jak se o to pokoušel i předešlou noc. Zbrklostí mu čurák vyklouzával ven a on zklamaně vzdychal pokaždé, když mu čurák vyskočil z kundy.

„Jen nespěchej, pomalu jezdi sem a tam, neboj se!“ uklidňovala jej Anna a rukama svírajícíma vnukův zadek pomáhala zaučovat svého vnuka. Ten si počínal čím dál jistěji a za pár chvil již zcela suverénně jezdil v kundě své babičky sem a tam.

„Anóóó! To je ono! Tak se mi to líbí broučku!“ vykřikovala radostně Anna a přivírala oči blahem. Pak nadzvedla jednu ze svých ohromných koz, rozvalených na její hrudi a nabídla ji vnukovi. „Vidíš co tady pro tebe ještě mám? Nebo se ti snad babiččina prsa nelíbí?“ zeptala se zcela zbytečně.

„Líbí, líbí!“ horlivě zvolal Tomáš, celý udýchaný z mrdání své babičky. Přitiskl hlavu na babiččiny kozy a sevřel ohromnou bradavku do úst. Dychtivě cucal a žužlal to nezvyklé lízátko až babička slastně přivírala oči. Pak pohlédla na Ivana stojícího se ztopořeným čurákem opodál a dychtivě hledící na svého bratra celý nedočkavý, kdy přijde řada na něj.

„Ale Ivánku, na co čekáš, babička má přece dvě kozy, jednu pro tebe a jednu pro bratříčka!“ vybídla jej Anna celá bez sebe z té situace.

Ivan rychle přiskočil k mrdajícímu páru a klekl si vedle babičky. Uchopil druhou ohromnou kozu oběma rukama, chvíli jí různě hnětl a zkoumal, aby nakonec, stejně jako jeho mrdající bratříček, vcucnul tmavou bradavku a stejně jako on zkoušel, zda by z ní nevycucnul trochu mateřského mléka.

Anna slastně zavřela oči, podsunula ruku pod klečícího Ivana a jemně sevřela mezi prsty vlhký žalud jeho tvrdého, vzrušením nabobtnalého čuráčka. Zatímco se poddávala rytmickému mrdání jednoho z kloučků, pohrávala si s čuráčkem toho druhého, nedočkavě čekajícího, až přijde na řadu.

„Uuuhh! Oooohhh!“ hekal hlasitě Tomáš, neúnavně jezdící svým penisem ve vlhce horké pochvě své babičky a s mlaskáním cucajíc a žužlajíc její bradavku, držíc ohromnou kozu oběma rukama.

„Áááách! Ojojojoj!“ sténala slastně Anna, jednou rukou držela Tomášův malý ale pevný zadek, pravidelně se zvedající a klesající jak zarážel a opět vytahoval svůj mladický, neúnavný čuráček z jejího těla, v druhé jemně tiskla a laskala druhý podobný nástroj, zatímco každou z jejích ohromných koz hnětly dvě zvídavé ruce a citlivé bradavky dojemně dumlaly a cumlaly dvě chlapecká ústa.

„Ááááách! Babíííí!“ sténal Tomáš když ucítil jak jeho vzrušení dostupuje vrcholu. „Babíí, já už to nevydržím!“ skučel a jako šílený mrdal sem a tam.

„Oh, broučku! Tak stříkej! Stříkej svoje mladické sperma do své babičky! Jak já to miluju!“ sténala stejně vášnivě stará žena, úplně bez sebe divokou, zvířecí vášní, kterou v ní probudili její dva rozverní vnuci.

A pak to přišlo, Tomášovo tělo se divoce vzepjalo vzhůru, jeho čurák prudce zajel až na dno babiččiny vagíny a vzápětí začal s typickým cukáním stříkat ohromné dávky semene. Stejně vášnivě se vzpínalo i zralé tělo pod ním, Annu téměř ve stejnou chvíli zachvátil již dávno zapomenutý atak nesmírné slasti orgasmu, její znova probuzená kunda silným svíráním vyvolaným spasmickými stahy začala ždímat cukající se čurák jejího vnuka.

Ivan jen vyvaleně zíral na to co se děje před ním, jako robot si stále pomalými tahy honil svého čuráka a vyvalenýma očima sledoval dvě těla před sebou. Byl to nesmírně vzrušující a dráždivý pohled, jeho bratr s mrákotně nepřítomnýma vyvalenýma očima pevně svíral babiččina silná stehna, zatímco cukavými pohyby svého klína vystřikoval salvy semene do její stejně se cukající a svírající kundy, až směs jeho semene a jejích mrdky vytékaly z přeplněné hluboké kundy ven.

Pak náhle Tomáš slastně vydechl a jako podťatý se sesul mezi babiččina roztažená stehna na její tělo, hlavou zabořen mezi její ohromné polštáře koz. Anna rovněž ležela skoro bez hnutí, vysílena nesmírným orgasmem hluboce oddychovala jako její vnuk a se slastně přivřenýma očima si vychutnávala nádherné okamžiky doznívání náporu slasti.

„A babi, teď už můžu já?“ zeptal se ticha rušeného hlasitým oddychováním zmoženého páru nesměle Ivan. Jeho čurák trčel vzhůru jako stožár a chvěl se nedočkavostí a touhou zažít stejné okamžiky slasti jako jeho bratr před chvílí. „Brácho, tak počkej, pusť mně tam!“ netrpělivě začal odstrkovat odpočívajícího Tomáše a nedočkavě se hrnul mezi babiččina dosud roztažená stehna.

Rychle vystřídal bratra a nedočkavě přirazil čuráka k babiččině mokré, mlaskající kundě. „Óóóch to je krásááá!“ vyjekl když zarazil čuráka do babiččiny roztažené kundy a prudkým pohybem zajel až na její dno. „Ach Bože!“ vyjekla Anna překvapením když ucítila ve své zklidňující se pochvě náhle další jako kámen tvrdý čurák druhého čiperného vnoučka.

A Ivan se nechtěl nechat zahanbit. Poměrně zručně mrdal babiččinu kundu, však se pozorně díval jak to jeho brácha před ním dělá a stejně jako on, cucal a žužlal její velké bradavky, střídavě na jedné a posléze zase na druhé koze.

Tentokrát přišel na Annu orgasmus dříve než předtím. „Ach Bože, ty malý bastarde, kde ses to tak krásně naučil! Vždyť já už zase budu hotovááá! Óóóójojoj, úúúž, úžž budúúú, áááno, ještě ještě,“ skučela a divoce začala přirážet svojí píčou vzhůru na kmitající penis svého šikovného vnoučka. Ten mrdal svojí babičku jako zběsilý, oči zavřené blahem a očekáváním, hrál si s jejími ohromnými kozami a ze všech sil zarážel penis do její šedě porostlé kundy.

„Už, už, uúúúžžžž!“ vykřikla Anna jako šílená, nesmírnou silou objala svého vnuka a přitiskla jej k sobě, jako by jej celého chtěla pojmout do své svírající se a cukající kundy.

Ivan náhle ucítil jak jeho penis začalo něco svírat a ždímat a současně na jeho stehna vytryskl první výron její mrdky. „Babí, babí, to je krásáá!“ kvičel blahem a neustával jezdit svým čurákem nahoru a dolů, zatímco jeho babička se svíjela pod ním v atacích orgasmické slasti.

„Ty vole, vidíš jak se jí to líbí!“ zvolal překvapeně Tomáš, který si již odpočinul, jak bylo vidět podle jeho opět dopředu trčícího čuráka. „Ale mně se to taky líbí a už asi budu brzo stříkat!“ vykřikl udýchaně Ivan, který cítil jak se mu semeno začíná hnát vzhůru.

„Ano, jen stříkej, vystříkej se do své babičky, vždyť jsem říkala, jak to miluju cítit, jak se ten tvůj nádherný čuráček cuká,“ zvolala stejně udýchaně Anna, pomalu se vzpamatovávajíc z doznívajícího orgasmu. A Ivan se nenechal pobízet. Se slastným skučením začal vypouštět do vagíny své babičky dávky svého mladického semene až začalo z přeplněné pochvy vytékat ven. Ještě jednou a naposledy vrazil penis do její kundy a pak jako omámený klesl na její měkké tělo, hlavou mezi velké polštáře jejích koz.

„Babi, a teď ještě já, ano?“ ozval se nedočkavě Tomáš z čurákem trčícím dopředu jako kůl. „Ne, já myslím, že to teď stačí. Však je teprve ráno, nechte si něco na večer chlapečkové, ale teď už musíme přestat!“ řekla babička rozhodně a jemně ze sebe odsunula oddychujícího Ivana. Ruku si přitiskla na svojí kundu z níž vytékalo semeno jejích čiperných vnoučků a odkráčela rezolutně do koupelny.

Hoši ještě chvilku leželi v posteli, ale pak vstali i oni a těšili se, co je bude čekat večer. Věděli, že mají ještě tuto noc než přijedou rodiče a odvezou si je domů.

„Hele, Tome, co kdybysme zkusili s babi ještě něco jiného, víš, jak máš sebou ty obrázky, podíváme se na to, jo?“ navrhnul Ivan a Tomáš byl hned pro. „Ty myslíš, jako mezi kozy jo? No to musí být paráda, vždyť ona má kozy tak ohromný!“ připomněl Tomáš. „Jo, a třeba by nás i vykouřila, to prý je ještě lepší, říkal to Petr, že prý už to zkusil,“ stejně horlivě přihodil Ivan.

„Jo Petr, tak ten kecá, vždyť ten se o holky vůbec nezajímá!“ namítl Tomáš. „No já mu taky řekl, a on se prokecl, že prý mu to dělá jeho máma, že prý to miluje a dělá to najednou jemu i jeho mladšímu bráchovi, když jejich fotr není doma. Prý to jejich fotr nesnáší, prý chce mrdat jejich mámu jen do prdele a to se zase nelíbí jí, že z toho prý nic nemá. Tak si jednou vzala k sobě do postele oba kluky a zatímco jí jeden mrdá do kundy, tak druhýho vykouří. A to je prý ještě lepší než stříkat do kundy!“ chrlil ze sebe tajemství jejich spolužáka Ivan, zatímco Tomáš vytáhl z tajné skrýše ohmatané fotky a pak spolu horlivě a vzrušeně prohlíželi jednotlivé záběry jako instruktáž pro večer. Kuli plány o tom, jak si večerní mrdanici s babičkou natočí aby jim to kluci ve třídě věřili, že se jen tak nevytahují…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *