Povedené sestřičky III.

Pokorně jsem odkráčel do ložnice a sedl si na pelest. Čekal jsem, až přijde mamka, a přemýšlel, co jí mám říci. Považoval jsem za další nespravedlnost, že holky jsou z toho venku a já musím na kobereček! Přitom jsem v tom by úplně nevinně! Málem jsem se rozbrečel nad tou nespravedlností a v tomto stavu mě zastihla máma.

Vešla již v noční košili a ještě pořád se tvářila přísně, i když musela vidět, jak jsem na měkko. „Tak, a teď mi řekni ty, jak to všechno bylo a čí to byl nápad!“ řekla přísným hlasem a sedla si vedle mě na postel. Polkl jsem a spustil.

Vyprávěl jsem, jak jsem hledal sestry kvůli večeři a vešel do jejich pokoje. Podrobně jsem musel popsat, co se tam dělo, co holky dělaly a moc jsem se přitom styděl. Ještě horší bylo pro mě popisovat, co se dělo dál. Popravdě jsem uvedl, jak mě holky svlékly a co se mnou i přes můj odpor prováděly.

„A opravdu ses tolik bránil?“ ptala se nevěřícně máma. Nejistě jsem přitakal, ale pak jsem kajícně dodal, že později jsem se již nebránil, protože se mi to líbilo. „No a co bylo dál?“ vybízela mě máma k dalšímu vyprávění.

„No a pak najednou, nevím jak to říct, ale najednou ze mě něco stříkalo a holky se smály a říkaly, že je to nějaké semeno či co. A pak se radily, že by se mnou mohly dělat sex, když je neprásknu, a že se musí chránit, protože si jim to nakázala, a tak někde sehnaly ten balónek a snažily se mi ho navlíknout a to už jsi přišla ty!“ vychrlil jsem ze sebe se studem a byl jsem rád, že to ze mě vypadlo.

„Tak sex jste chtěli dělat? A jak se to dělá?“ ptala se máma ironicky a já jenom nešťastně krčil rameny, protože jsem nevěděl, co na to říct. Pak bylo ticho, a tak jsem se opatrně zvedl a chtěl jsem odejít.

„Počkej, nikam neodcházej! Ještě jsme neskončili!“ poručila máma a já si opět zkroušeně sedl vedle ní na postel. „Věřím ti. Vím, jaké jsou ty holky potvory! A teď mi hezky ukážeš, co s tebou ty potvory dělaly!“ řekla máma k mému překvapení.

Strašně jsem styděl, ale nebylo zbytí. Pomalu jsem se svlékl a lehl si na postel. Máma seděla vedle mě a koukala někam mezi mé nohy. „A teď mi hezky řekni, co jste to vlastně dělali!“ přikázala znovu máma.

Zkroušeně jsem popisoval, jak se holky bavily s mým penisem a přitom jsem si uvědomil, že mi nějak tvrdne a mění svůj tvar. Zčervenal jsem jako rak a snažil se nenápadně rukou zakrýt zachvívající se penis.

„Počkej, to nech na mně!“ řekla náhle máma a k mému úžasu uchopila můj penis do ruky. Jemně jej stiskla a já cítil, jak začíná rychle tvrdnout a reagovat na její dotyky. Máminy prsty působily nějak zázračně, co trvalo ségrám dlouhé minuty, dokázala máma za několik chvilek a stačilo jí k tomu jen několik dotyků jejích prstů.

Nadzvedl jsem trochu hlavu a pozoroval, jak mámina ruka jemně jezdí po mém penisu, chvíli jen hladí, aby vzápětí jemně sevřela prsty již tvrdý kolík. Cítil jsem, jak vší silou svírá můj k nepoznání změněný penis a mě náhle zavalil ohromný příval dosud neznámé slasti.

„Ach, co mi to, maminko, děláš, to se nedá vydržet, přestaň prosím tě!“ škemral jsem, ale vypadalo to, že mě máma vůbec nevnímá. Fascinovaně koukala na můj k nepoznání změněný penis a její výraz se změnil. Zmizela jakákoliv přísnost a ona nějak lačně pozorovala, jak se její rukou sevřený penis cuká a chvěje rostoucím napětím.

Náhle uvolnila sevření ruky a pro mě zcela nečekaně sklonila hlavu a sevřela penis mezi své rty. Bylo to něco úžasného, ta slast ze mě vyrazila divoké zasténání, které mamku ještě více povzbudilo. Ucítil jsem její jazyk jezdící po celé délce penisu, olizující pomaličku celý žalud a nakonec obě zcela tvrdé kouličky v pytlíku.

Bylo to něco fantastického, do té doby nepoznaného a navíc šíleně vzrušujícího. Díval jsem na matčinu hlavu klouzající pomalu sem a tam po celé délce mého penisu a myslel, že snad slastí zešílím. Netušil jsem, že to je vlastně jenom začátek, že to nejkrásnější má teprve přijít…

Cítil jsem, jak můj penis klouže v matčiných ústech, pozoroval jsem její hlavu jezdící po něm sem a tam, zatímco jeho kořen pevně svírala rukou. Viděl jsem, jak se její volná ruka sune do výstřihu její noční košile a začíná si tam hrát s prsy, jejichž obrysy dávala košile tušit.

Pak náhle mamka změnila polohu a klekla si vedle mě na postel, aniž penis vyndala z pusy. Uviděl jsem výstřihem její prsy, visící pod jejím skloněným tělem jako dva ohromné pytle, volně se kývající v rytmu jejích pohybů. Volná ruka zmizela v jejím klínu a jenom kmitající zápěstí dávalo tušit, co asi činí. To jsem však již vnímal pouze okrajově, protože se mě zmocňoval ohromný záchvat slasti a vzrušení. Celým tělem procházely vlny divného pocitu a slast stoupala až k nevydržení.

„Ach, maminko, prosím tě, už dost, už přestaň, nebo snad umřu!“ sténal jsem zoufale snažíce se vysvobodit mučený penis z jejích úst, ale marně. Naopak, matčino úsilí se ještě zvýšilo, až na mě začaly přicházet mdloby.

Náhle jsem ucítil, jak se ve mně něco dme a tlačí ven hnáno tím neskutečným laskáním, až jsem se lekl, že se snad počůrám mámě do úst. Cítil jsem, jak se mi vzedmutá krev a tlak žene do podbřišku a trubicí penisu ven! „Mami, já budu asi čůrat!“ vykřikl jsem, ale již bylo pozdě.

Moje tělo se vzepjalo v mohutné křeči a s nepředstavitelnou úlevnou slastí ze sebe vystříklo první gejzír semene. Vzápětí následovalo další vzepětí doprovázející výron nového gejzíru, a tak se to opakovalo několikrát, zatímco já jenom skučel a sténal slastí dosud nepoznanou.

„Maminko, maminko!“ sténal jsem, zatímco mě její ústa vysávala do poslední kapky. Konečně křeč povolila a já s uvolněným výdechem klesl zpět na postel. Připadal jsem si neskutečně uvolněný a současně unavený. Nikdy by mě nenapadlo, že může existovat něco tak nádherného a byl jsem mámě strašně vděčný za slast, kterou mi způsobila.

Máma se na mě dívala a pozorovala, jak se tvářím. „Líbilo se ti to?“ zeptala se tiše, zatímco rukou hladila můj penis pečlivě očištěný jejími ústy. „Líbilo, maminko, a chtěl bych, aby to trvalo věčně!“ odpověděl jsem po pravdě. „Ale nevím, co to bylo a co to ze mě stříkalo?“ toužil jsem po vysvětlení.

„Víš, to se stává při milování všem mužům, že ze sebe vystřikují semeno. A my je většinou máme rády, a tvoje bylo obzvlášť chutné, panické semeno je nejlepší!“ řekla mamka a nespustila přitom oči z mého penisu. Podíval jsem se rovněž a viděl jsem, že se skoro nezměnil, pořád byl tuhý a veliký, na čemž se ovšem podílela i její ruka.

„Ale i my ženy chceme prožívat takovou slast jakou si prožil nyní. A teď buď hodný chlapeček a dopřej něco podobného i své mamince!“ řekla mamka a jemně uchopila moji ruku a stáhla si ji mezi své nohy…


Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *