Povedené sestřičky VI.

Vběhli jsme do obýváku a tam nikdo, pouze pootevřené dveře do ložnice. Holky odhodlaně rozrazily dveře a zarazily se mezi dveřmi, já za nimi a koukal jsem jim přes rameno.

Máma ležela na posteli, úplně nahá a ve své pochvě měla až na doraz zasunutý vrčící umělý penis. Vypadala jako v tranzu, její tělo se pravidelně vlnilo, jak svým klínem vycházela vstříc umělému penisu, zatímco druhou rukou hladila svoje bradavky. Trvalo jí několik vteřin, než nás zpozorovala a strašně se lekla.

„Co vy tady děláte, já myslela, že jste u počítače…,“ vyhrkla a snažila se rychle alespoň přikrýt dekou. „Jdeme za tebou, chceme, aby ses s námi milovala společně s bráchou, tak jako jste to dělali v noci!“ vyhrkla odvážně Dana. Máma na mě vyčítavě pohlédla v domnění, že jsem nás prozradil.

„Neboj, brácha nic neřekl, zjistily jsme to náhodou!“ zastala se mě Hana, zatímco Dana drze lezla k mámě pod deku. „Vidíš, ty tady používáš nějakého uměláka a přitom si můžeme užívat společně s bráchou!“ řekla vyčítavě a přitiskla se k mámě. Rychle se po ní opičila i Hana a vlezla k mámě z druhé strany. Společně odhodily deku a z obou stran se přitiskly k ještě omámené mámě.

„No, holky, co to je? Co to děláte?“ bránila se ochable ataku svých dcer, které začaly hladit a laskat mámino tělo. Díval jsem se jako u vytržení na chomáč ženských těl, svíjející se ve vzájemně propleteném objetí! Zatímco Dana hladila a laskala máminy velké prsy, líbala Hanka mámino bříško, aby pomalu sjela ústy až do vyholeného klína.

Máma mimovolně roztáhla nohy a Hanka se přisála k její široce rozevřené pochvě, rozdrážděné umělým penisem. Máma jen slabě zasténala a přitiskla Haninu hlavu pevně do svého klína. „Haničko, to přece nemůžeš dělat svojí mamince!“ protestovala tiše, ale přitom nabízela svůj široce rozevřený klín k laskání Haninu jazyku a ústům.

Dana zatím začala sát a laskat máminy velké, vzrušením naběhlé bradavky, zatímco mámina ruka pomalu zajela mezi Danina stehna. Viděl jsem, jak Dana zasténala, když se máminy prsty dotkly její kundičky a začaly svoji práci v klíně její dcery.

Nastalo ticho rušené jen zvuky mlaskání a vzdechy vzrušení a stupňující se slasti. Máma si volnou rukou přitáhla a natočila Hanku tak, aby se i jí mohla dostat mezi její nohy a začala uspokojovat obě své dcery dovednými prsty. Měla v tom viditelně velké zkušenosti a obě holky byly silně rozdrážděny, protože netrvalo dlouho a Hanka i Dana téměř současně spěly k vrcholu. „Ach, maminko, to je krása, maminečko zlatá, už to nevydržím!“ křičela Hanka a Dana se k ní přidávala v podobném duchu. Už se přestaly věnovat máminu tělu a soustředily se pouze na své vzrušení.

Máma pomalu změnila polohu, takže obě ségry zůstaly ležet vedle sebe na zádech, máma klečela před nimi obě ruce zasunuté v dceřiných kundičkách a ústy střídavě laskala prsy svých dcer, na nichž již byly rovněž bradavky vztyčené vzrušením. Nemohl jsem zůstat klidný, vzrušení z pohledu na moji mámu milující se se sestrami bylo příliš veliké a já cítil, jak můj penis mokvá. Viděl jsem před sebou klečící mámu s vystrčeným zadkem a jako zmámený jsem přiklekl za ni s penisem trčícím dopředu jako oj. Přitiskl jsem se k máminu zadku, až penis přejel přes úžlabinu jejího zadku na mokrou, široce rozevřenou kundu.

„Ách, to je ono, vraž do mě toho svýho čuráka!“ zasténala máma vzrušením a ještě více roztáhla nohy, aniž přerušila svoji práci v sestřiných kundičkách. Nenechal jsem se pobízet a rukou jsem nasměroval svůj nedočkavý penis do matčiny pochvy. Jakmile jej ucítila ve svém ústí, nedočkavě se vzepjala a napíchla se na můj penis až po jeho kořen. Ucítil jsem opět to nádherné sametové sevření a divoce jsem začal jezdit sem a tam.

„Ano, jen mě mrdej, mrdej svoji mámu, můj synáčku!“ pobízela mě máma a zkušeně přirážela mým přírazům. Cítil jsem, jak jezdím v její horké a mokré kundě, která shrnovala a opět přehrnovala předkožku přes můj nalitý žalud a jak jeho špička naráží až někde v hlubině mámina těla na dno. Tápavě jsem hledal a našel máminy kozy visící jako dva velké měchy plné vody.

V dlaních jsem ucítil velké, vzrušením nalité bradavky, na něž byla máma citlivá. Hnětl jsem ty velké měchy jako v transu, uchvácen jejich velikostí a pružností. Vždy, když jsem přejel dlaní přes bradavku, máma sebou divoce cukla a zasténala slastí. Pomyslel jsem si, jaká to musí být slast a nádhera strčit si ty cecky do pusy a sát je jako kojenec! Bohužel v naší poloze to nešlo, ale určitě to zkusím!

Plynule jsem vrážel penis celou jeho délkou do matčiny kundy a vychutnával si tu slast pohybu v ní. Cítil jsem, jak se můj žalud prodírá vlhkou a horkou pochvou, tře se o její stěny a tím vyvolává ony dosud ještě pořádně nepoznané pocity slasti a vzrušení. Matka začala čím dál tím hlasitěji sténat a přirážet svojí pánví proti mým pohybům, aniž by však přerušila dráždění sestřiných kundiček.

Jejich vzrušení už muselo být neudržitelné, protože již obě hlasitě křičely a prosily mámu o smilování, divoce přirážejíce svými klíny proti jejím prstům. Vzrušeně jsem pozoroval máminy kozy houpající se, i přes moje svírání, v rytmu mých přírazů a současně jsem sledoval, jak sestry začínají zmírat slastí.

První se začala divoce svíjet Dana, oběma rukama si přidržovala máminu ruku v rozkroku a šílenou rychlostí jezdila svým klínem po ní. Za okamžik se něco podobného opakovalo i u Hanky, jejíž kulaté kozičky se začaly rovněž divoce houpat, jak jezdila svým klínem v ústrety matčině prstům.

Máma na okamžik jakoby zapomněla na svoji slast z mého šukání, sklonila hlavu mezi stehna Dany a dodělávala ji svým jazykem, což Danu viditelně dovádělo k šílenství. Vzápětí stejný způsob užila i u Hanky, přičemž volnýma rukama drtila kůzlátka svých dcer ukazujíc jim tak, k čemu slouží. I já jsem na okamžik zapomněl jezdit v mámině kundě a s otevřenou pusou jsem pozoroval, jak si moje sestry užívají laskání mámy a jak je zkušeně uvrhla do víru slasti.

Konečně se štíhlá těla sester zklidnila a klesla znaveně na postel. Obě dívky pomalu procitaly ze svého opojení a začaly zvědavě pozorovat, jak se jejich máma miluje s jejich bráchou.

Opět jsem začal svoji jízdu v matčině pochvě, která se již mohla plně věnovat své souloži se svým synem. Ještě více roztáhla nohy a klesla přední částí těla na postel, čímž se její zadek zvedl ještě více nahoru. Musel jsem se zvednout do polostoje, ale zato jsem získal ještě lepší a vzrušivější přístup do matčiny kundy. Oběma rukama jsem svíral matčin zadek a pozoroval, jak můj penis plynule mizí a opět vyjíždí ven z matčiny pochvy.

Všiml jsem si náhle otvoru nad pochvou a napadlo mě, zkusit do něj strčit prst. Jen jsem se ho dotkl, matka divoce zavyla, a tak jsem pochopil, že ji to vzrušuje. Navlhčil jsem si prst ve šťávě okolo její pochvy a celkem lehce jsem zasunul postupně celý prst do tohoto zajímavého otvůrku.

Bylo to neuvěřitelné, co to s mámou provedlo. Divoce sténala a přirážela svým zadkem proti mému penisu jako divá. Něco nesrozumitelného křičela a její pochva se náhle začal cukat a svírat okolo mého penisu. „Užž, už jsem!“ sténala a z její pochvy začalo vytékat velké množství šťáv a volně stékalo po jejích stehnech na postel.

Šukal jsem ji, co mi síly stačily, přičemž jsem k prstu v jejím zadku přidal další a druhou rukou jsem zkoumal její kundu v níž rytmicky jezdil můj penis. Snažil jsem ještě i rukou dráždit a laskat pysky kundy, přičemž jsem silou strkal prst i vedle mého penisu do horké a kluzké hlubiny její pochvy a pomáhal tak svému penisu zvýšit matčin orgasmus.

Sestry již nevydržely ležet a klečely vedle nás, aby zblízka viděly to představení. Cítil jsem, že se matka již začíná uklidňovat, když náhle zvolala: „Strč mi toho svýho ptáka do zadku!“ A natáhla svoje ruce dozadu. Uchopila se za obě půlky svého zadku a roztáhla je tak, že se její zadní otvůrek ještě více rozevřel.

Vyjel jsem penisem z její kundy, a tak jak byl mokrý od jejích šťáv, jsem jej přisadil k malému otvůrku v jejím zadku. Začal jsem tlačit penis dovnitř, ale šlo to zpočátku velice obtížně. Penis se stále ohýbal či klouzal ven, zatímco máma nedočkavě skučela. Pomohla mi překvapivě Dana, která ochotně přiskočila a svojí rukou přidržela můj penis, aby nemohl uhnout, a tak začal zajíždět dovnitř.

Ucítil jsem silný odpor, jak se svěrače matčina zadku bránily vniku cizího tělesa, až náhle odpor povolil a já zajel do matčina zadku až po koule. Matka divoce zavyla a začala přirážet proti mému penisu. „Šukej, šukej svoji mámu do zadku, mám to strašně ráda a už moc dlouho jsem to neměla!“ volala, a tak jsem začal jezdit sem a tam.

Nejdříve pomalu, sevření matčina análu bylo příliš těsné a trochu mě to bolelo, možná i ji, ale ta nedala nic najevo, pouze skučela a hýkala jako kůň. Postupně jsem přirážení zrychloval, matčin anál se krásně uvolnil a já se cítil jako v kundě, i když velice těsné.

K mému překvapení se náhle pod matčiným zadkem objevila Danina hlava a její jazyk začal lízat volnou matčinu kundu, občas zajel až na můj penis kmitající v matčině zadku. Současně jsem na svých zádech ucítil dotyk pevných hrotů Haniných prsů, jak mě Hanka objala a zezadu se ke mně přitiskla, pohybujíc se tak se mnou v rytmu šukání matky.

Byli jsme všichni nesmírně vzrušeni, nejvíc však asi já. Matčin anál byl tak těsný, že jeho sevření způsobilo urychlený příchod mého výstřiku. Už jsem cítil chvění ve slabinách a jak se ve mně něco hrne penisem ven. „Už budu stříkat, maminko!“ vykřikl jsem varování cítíc, že se už neovládnu.

„Ano, nastříkej mi tam všechno, pořádně mě vystříkej!“ zvolala máma, na níž se přenášelo moje vzrušení. Současně jsem ucítil, jak Hančina ruka hladí moje záda a zadek a přejíždí prsty po mém análu a poznal jsem, jak je to v této chvíli vzrušující.

Už jsem se neovládl a s divokými výkřiky jsem začal do mámina análu pumpovat svoje horké semeno. Se škubáním stříkal můj penis gejzíry semene, až byl matčin anál plný a semeno vytékalo volně okolo penisu ven. Tlak semene a vzrušení vyvolalo mámě další orgasmus a její tělo se pode mnou svíjelo rovněž divokou křečí, když Daniny prsty a jazýček ještě zvýšily máminu slast. Konečně se naše těla zklidnila a my spočinuli s mámou vedle sebe, obě sestry okolo nás…


Značky:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *