Paša Ibrahim II.

Nová dívka byla odvedena do Hamanu, tedy harémové lázně. Zde byla předána k důkladné tělesné očistě. Dvě lazebnice ji postavily do mělkého bazénku naplněného horkou vodou, a tam ji začaly omývat a drhnout drsnou houbou. Pak byla uvedena do Turecké parní lázně, kde se musela celou hodinu potit. Potom zpět do bazénku k dalšímu myti a drhnuti. Teprve potom ji obě lazebnice začaly prohlížet mezi stehny.

Jedna z těch ženštin přinesla silnou lupu a hledala její tělesné chloupky. Mnoho jich nenašla, protože dívka byla velice mlaďounká. Když však objevila jediný světlý chloupek, měla připravenou stříbrnou pinzetu, kterou chlup okamžitě odstranila. Samozřejmě neopomněla hlásit nalez každého chloupku své kolegyni, která vykonávala podobnou činnost okolo dívčina zadního otvůrku.

Když byly obě lazebnice spokojené s výsledkem své práce, nová otrokyňka byla absolutně čistá a její kůže byla krásně růžová jako u mladého selátka. Neměla na těle jediný chloupek, její tělo bylo holé jako v den kdy se narodila.

Vrchní matróna si ji odvedla do svých soukromých komnat, aby ji podrobila vstupní prohlídce. Postavila dívku na kruhový podstavec a začala ji prohlížet od hlavy dolu. Tvář, vlasy, krk a ramena byly prohlednuty celkem rychle. Pak matróna začala prohmatávat neexistující prsíčka.

Její zkušené prsty nahmatávaly zárodky rodících se a pučících poupátek. Věděla, že se tyto velice brzo začnou nalévat a narůstat do panenských prsíček.

Matróna vzala mezi prsty dlouhé bradavky a počala s nimi kroutit a vytahovat je. Dívala se při tom dívce do očí, očekávaná reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Obě bradavky, které byly nesmírně dlouhé v přirozeném stavu, se začaly ještě více prodlužovat a hlavně nalévat. Hlasité vzdechy matróně jasně napověděly, že dívce není sexuální vzrušení nikterak cizí.

Matróna přejela po plochém dívčím bříšku a dostala se k nejdůležitější části těla každé otrokyně. S lehkým poklepáním na vnitřní stranu dívčích stehen jí naznačila, aby je otevřela k prohlídce. Ubohé děvče bylo tak vystrašené, že otevřelo stehna daleko víc, než matróna zadala. Ta její ochotu odměnila lehkým úsměvem a poplácáním po útlé zadnici. Poté vzala její velké pysky mezi prsty a začala s nimi zacházet stejně jako s bradavkami.

Mnula je, masírovala a vytahovala do délky. Hmm, pomyslela si, pěkně měkké, růžové a tak pružné. Matróna ráda pracovala s takovýmto mladým materiálem. Potom matróna otevřela oba pysky a tím odkryla panenský vstup. Och, vydechla, to je ale krása. Rozhodla se podrobit masíčko jednomu testu. Natáhla je jak to jen šlo a pak je rychle oba pustila, bedlivě pozorujíce, jak její pružné masíčko rychle nabude původního tvaru.

Matróna teď povolala jednu ze svých asistentek. Byla to otrokyně v jejím věku a stejných tělesných tvarů. Tedy zralá Turkyně, která byla značně tělnatá s náležitě rozvinutým poprsím. Jelikož opustila svoji práci v lázni, přiběhla oděná pouze v široké harémové kalhoty a byla jako všechny lázeňské ženy nahoře naprosto obnažená. Jak spěchala, její obrovské tučné prsy se v běhu kývaly jako dvě masivní vemena tučné kravky.

Matróna pokynula hlavou a druhá žena okamžitě věděla co se od ní požaduje. Stoupla si za dívčinu a zezadu ji uchopila za velké pysky, které bez okolků široce od sebe roztáhla. Vrchní matróna teď měla naprosto otevřený pohled na mladičkou výbavičku.

Nejdříve si prohlédla malé pysky, které ale vůbec nebyly malé. Určitě byly o hodně větší než u ostatních dívek v této věkové skupině. Matróna si mlsně olízla rty a již v duchu kalkulovala, nakolik se takovéhle masíčko bude moci vytáhnout. Pak si trochu nervózně odkašlala a obratně stáhla dozadu naběhlou kapucku zakrývající dívčí klitoris.

Obrovský a hrozně červený orgán vyskočil ze svého přirozeného úkrytu. Ačkoli to byla velmi zralá a zkušená matróna, přeci jenom se neubránila výkřiku:
„Oh ne!!!“ vykřikla překvapeně.
„Tahle…. tahle věc je neuvěřitelná!!“

Její pomocnice se vyděšeně podívala zezadu a její oči při tom pohledu povylezly z důlku. Matróna viděla, že toto děťátko má daleko větší ženské ornamentky než všechny harémové souložnice a nakonec i ona sama a v tu chvíli ji přemohla žárlivost. To není spravedlivé!! Pak se ale potutelně zasmála. Vsak ona tohle masíčko nebude vlastnit příliš dlouho.

Zašklebila se zlostně a silně za vystouplý, skoro fialový klitoris zatahala. No počkej, ty jedna nestydo. Oni ti ten ošklivý a tlustý kus masa brzo odštípnou. Dřív než si myslíš. Jelikož ale nechtěla dívku příliš brzo vystrašit, vrátila se k jejím malým pyskům.

Použivše léta zkušeností, vybrala dvě olověná závažíčka, připevněna k speciálním svorkám. Bez okolku je hbitě a zručně připevnila k dívčím malým pyskům. Ty teď visely mezi stehny nadmíru překvapené holčiny. Pak chvilku hledala až našla další pár tentokráte větších svorek, s daleko těžšími závažími. Ty stejně hbitě a odborně připevnila na dívčiny velké pysky. Pak pokročila zpět aby mohla zhodnotit svoji práci.

Za několik minut začalo vše fungovat. Velké pysky se pod váhou olova začaly protahovat a ty malé za nimi nezůstávaly nikterak pozadu. „A teď mě dobře poslouchej“ pronesla přísným hlasem. „Tyhle věcičky si na sobě necháš. Celý den a každý den. V noci, při koupání, prostě pořád. I když půjdeš pěkně čůrat, prostě je nesundáš. Rozumíš?“

Aniž by čekala na odpověď, pokračovala. „Já se na tebe přijdu podívat každé ráno a budu sledovat jak se ti masíčko vytahuje. Budu tě samozřejmě měřit a upravím váhu tvých závažíček podle tvého postupu. Čím víc se budeš prodlužovat, tím více váhy budu přidávat. Já chci mít tyhle tvoje….. věci…… až někde u kolenou. Tak a teď běž a buď hodná holčička. A pamatuj si. Jestli tě jenom jednou uvidím bez tvých „šperků“ tak budeš přísně potrestána.

Matróna nechala děvče se svoji asistentkou a odebrala se k Pašovi. Ten si vždy přál slyšet jak probíhalo zasvěcení do harémového života.

Matróna zrovna dokončila svůj report. Paša Ibrahim otevřel oči. „Jak dlouho bude trvat, než tato dívka dosáhne svého plného prodlužovacího potenciálu?“
Matrónin hlas byl plný vášně a chtíče „Dlouho určitě ne můj Pane. Její masíčko je mladé, měkké, pružné a já odhaduji, že bude hotova ani ne za měsíc.

„Měsíc? No dobře. Udržuj ji pod stálou kontrolou. Nic se jí nesmí stát, rozumíš? Nic!! Ručíš mi za to vlastní hlavu“ Matróna se otřásla i když byla na takovéto hrozby zvyklá. „Ano můj Pane rozumím.“ odvětila pokorně. „A nebo já ti dám jinou představu o tvé budoucnosti“ zasmál se Paša. „Něco lepšího“

„Jestliže se jí něco stane a nebo nebude plně vytažena v jednom měsíci, jak jsi slíbila, tak ti neuříznu hlavu, ne. Jednoduše ti uříznu klitoris!! Nebyla jsi při vstupu do mého harému obřezána, kvůli tvému zralému věku. Já neobřezávám ženy po 30. roce věku, ale v tvém případě ti uříznu tvůj poštěvák osobně. Teď jdi za svými povinnostmi.“

Matróna celá bílá ve tváři se tiše vytratila z komnaty. Uvědomila si, že svému Pánovi o měsíční lhůtě neměla říkat. Měla si to nechat jako překvapení.

Paša Ibrahim zasedl ke svému počítači a začal psát dopis adresovaný nejstaršímu ze všech místních Mulahů.

Vznešený a vážený Pašo Hasane Mustafo.

Prosím, přijmi moje uctivé pozdravení a přání míru. Mé pozdravení i všem ctihodným profesorům tvé školy. Dobře víš, jak obdivuji tvoji věrnost Svatým Písmům. I já přijímám vaše učení bez jakýchkoliv podmínek a výhrad. Plně s vámi souhlasím, že ďábel přišel do tohoto světa a že se usadil v ženě, zvláště pak mezi jejími stehny. Ano můj Pane a učiteli, Ďábel se nám zjevuje v ženském klitorisu. Je pouze správné a spravedlivé ďábla vymýtit.

Je naší svatou povinností vykořenit každé místo, kde by ďábel mohl přebývat. A já jsem našel jedno takové místo kde by se mohl tento démon ukrývat. Dostala se mi do ruku mladinká dívčina křehkého věku. Je stále neporušenou pannou, ale když jsem prohlížel její dívčí vybavení, tak jsem zjistil, že její orgán rozkoše je nezvykle narostlý, mohl bych říci až groteskně vyvinutý. Toto ovšem může znamenat jenom jednu věc. Satan se již v jejím orgánu schovává a tím ohrožuje celou její bytost. Bylo mi okamžitě jasné, že musíme tento obscénní orgán odejmout a to co nejdříve. Dal jsem toto stvoření pod ten nejpřísnější dohled, aby se nestalo nějaké neštěstí.

Dovoluji si vás tímto všechny pozvat přesně za měsíc do mého paláce aby jste se zúčastnili oslav zbožnosti, jak bych já tento obřad nazval.

V úctě,
Ibrahim Paša.

Paša pak odeslal tento dopis do centra Mulahů. Nebyl ani nikterak překvapen, když dostal v několika dnech odpověď. Hassan Mustafa přijal s radostí Pašovo pozvání a slíbil přijet se všemi profesory a učenci. Také se zeptal, zdali by mohl přivést jako hosta mistra chirurga, kterým nebyl nikdo jiný než Káhirský lékař doktor Mussi. Tento proslulý doktor bude mít v jejich středisku sérii přednášek a seminářů o ženské anatomii, nebezpečí ženské necudnosti a náležité léčbě tohoto nesváru.

Paša byl v sedmém nebi. Proslulý doktor Mussi jej navštíví a co víc, dokonce předvede své umění obřízky přímo pod jeho střechou!

Příští 3 neděle byly v paláci značně hektické. Všechno se točilo kolem této návštěvy. Vrchní matróna pravidelně hlásila jak dívka pokračuje. Ta žena pracovala přesně jako hodiny, pod hrozbou ztráty svého vlastního přívěsku. Na druhé straně se ale Paša obával, že její zprávy by mohly být z těchto důvodů trochu nadnesené. No, jestli to ale matróna chtěla takto řešit? Přece věděla, co by se s ní stalo. Že by hosté mohli vidět místo jedné obřízky dvě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *