Paša Ibrahim III.

Paša byl spokojený, že všechno bylo náležitě připraveno a očekával svoje vzácné hosty. Ti se dostavili po poledni v konvoji luxusních limuzín. Pět zcela stejných černých limuzín mělo neprůhledná skla, takže nikdo neviděl, že v autech cestuje náboženský výkvět celého Pašaliku. Řidiči předjeli před palácové schodiště a z aut vystoupilo celkem 30 Mulahů. Nejstaršímu Hasanu Mustafovi bylo již skoro 80, zatímco nejmladší novic oslavil nedávno své 20té narozeniny.

Hassan Mustafa, který znal dobře cestu, vedl skupinu po schodech nahoru a to podle věku a postavení. Hned za ním šel asi šedesátiletý mužík, který nebyl jako jediný oblečen v dlouhém černém šatu Mulahů. Ten byl oblečen do skvěle padnoucího obleku.

Nahoře na schodech na ně čekal Paša Ibrahim. Okamžitě poznal Doktora Mussiho, proslulého gynekologa a chirurga. Jaká to čest!

„Vítejte v mém skromném domě, ctění přátelé“ pravil, zatímco vedl celou skupinu dovnitř. „Dnes budete svědky vítězství dobra nad zlem. Nalezl jsem ďábla v jedné z mých žen a my jej z ní vyženeme před vašimi zraky. Proto zde zvláště dnes vítám ctihodného Doktora Mussiho, Mistra skalpelu.“

Doktor jemně sklonil hlavu, aby ocenil pochvalu.
„Pánové, můžeme začít“ pravil Paša, sám celý nedočkavý.
Mumlání Mulahů mu napovědělo, že jsou stejně tak nedočkaví jako on.

Paša otevřel těžké dveře a vedl skupinu dlouhou chodbou na jejímž konci otevřel další, zlatem okované dveře. Skupina vstoupila do velké učebny, kde v prostředku stálo lehátko, prudce osvětlené několika silnými lampami. Lehátko bylo zatím prázdné. Vedle však byl umístěn sprchový kout, ve kterém stála kompletně nahá dívka.

Měla přivázané ruce i nohy ke kruhům umístěným na stěnách sprchy. Na hlavě měla bílou přikrývku, která jí zakrývala tvář a pod břichem malou zástěrku. Co všechny okamžitě upoutalo bylo dívčino břicho. Bylo obrovské a nafouklé. Kdyby nebylo podle neexistujícího ženského poprsí jasné, že dívka je tak mladá, mohli si diváci myslet, že dívka je těhotná. Klerici si mezi sebou něco šeptali, ale Paša už je usazoval do připravených židlí, opět podle věku a důstojnosti.

Jedna z matrón právě tlačila k lehátku malý chirurgický vozík, který byl zakrytý bílou látkou. Druhá žena, byla to vrchní matróna, právě dívku odvazovala.

„Ctihodní přátelé, zde je náš dnešní model“ pravil Paša slavnostním hlasem. „Až vám představím její vnady, určitě se mnou budete souhlasit, že toto ubohé stvoření má něco, kde by se mohl usadit satan a kde by mohlo být semeniště necudnosti. My ji dnes ochráníme před ďáblem, aby zůstala čistá a cudná. Mistře doktore, prosím poctěte nás svým uměním“

Mezitím co mluvil, vrchní matróna dívku odvedla ze sprchy a usadila ji na lehátko v pololežící pozici. Upravila jí nohy tak, aby je měla otevřené a přitom se jí chodidla dotýkala. A to už přistoupil k lehátku doktor Mussi, který se mezitím převlékl do svého dlouhého chirurgického šatu.

Ten beze slova sundal z dívčina klína kousek látky. Její klín byl nyní plně otevřen a vystaven všem přítomným zrakům. Mulahové se chvíli beze slova dívali na její ženskou výbavu a pak bylo slyšet jak si polohlasně sdělují své pocity.

„No, podívejte se na to, to je neuvěřitelné“
„U vousu Prorokova, to snad není možné“
„Ubohé děvče. Matka příroda ji určitě za něco trestá….“
„S tímto se musíme okamžitě zabývat, takhle přerostlá výbava je nebezpečná“

Doktor Mussi se usmíval a záměrně nechal Mulahy, aby vyjádřili svoje pocity. Potom je oslovil. „Moji Páni. Všichni jste se nedávno zúčastnili celé série mých přednášek. V tomto případě, slova mají malou cenu. Je na čase, abychom uvedli teorie do praxe“

Pokynul jedné z matrón a ta hbitě připevnila dvě klipsy s řetízky na dívčiny velké pysky. Ty pak roztáhla a upevnila na okraj lehátka. Efekt byl neuvěřitelný! Všichni teď měli před očima zcela otevřené dívčino pohlaví. Obě sady jejích pysků byly nesmírně dlouhé, ty malé pysky se délkou a velikostí podobaly vnějším pyskům zralých souložnic. Nahoře vystaveného pohlaví se nalézal velký červený orgán. Doktor odborně stáhnul dozadu kapucku, která jej zakrývala a tím obnažil mohutný rudý a již mokrý klitoris.

„Neuvěřitelné…….Doufám, že na odstranění není již příliš pozdě…….“ „Podívejte se na tu nestydatou velikost té věci, bratři.“ Doktor však pokračoval.
„Vidíte ctihodní pánové toto je centrum její ženskosti. Ale pozor současně je to sídlo pokušení, místo kde satan může přebývat a svádět i velice zbožnou a věřící ženu. Je naší svatou povinností vykořenit takovýto nestydatý orgán, zvláště jestliže pak narostl do takovýchto nestoudných rozměrů.“

Tentokráte, jeho slova byla přivítána kladně.
„Ano pryč s tím.“
„Očistěme ji.“
„Doktore, správně, bez milosti ji obřežte.“
Doktor se díval na Pašu Ibrahima a čekal na jeho pokyn, ten si však dává trochu načas a zvyšuje tím napětí v místnosti. Nakonec nepatrně kývne a doktor se dá do práce.

Skalpelem se dotkl nejprve pysků, pak stáhl kapucku a přitlačil na dívčin klitorísek, ale ta nijak nereaguje „Páni, jak je zřejmé, omamné prostředky, které byly v klystýrku začaly již působit a tak můžeme začít“.

Nejdříve obratně ale opatrně oddělil kapucku „Tu už nebude tato dívenka potřebovat, jak se mnou jistě souhlasíte“.

Učebnou se ozvalo souhlasné mumlání a doktor se opět sklonil nad dívčin klín, její široce rozevřené pysky mu usnadňují práci a za nedlouho již má klitorísek, to sídlo ďábla, ve své pinzetě a ukazuje ho Mulahům.
Ti vstávají a potleskem odměňují doktora ze jeho rychlou a přesnou operaci.

Doktor odloží pinzetu s klitorískem na připravený stolek a věnuje se dívce, ještě jí musí ránu ošetřit a zašít. Když vše dokončí, odchází se umýt a převléknout.

Mezitím, ale stále před očima Mulahů, přistoupí k lehátku obě matróny, odepnou dívce z pysků klipsy, pomáhají jí vstát a odvádějí jí ke sprše, kde jí opatrně omyjí výbavičku.

Nakonec dívku odvedou z učebny do jejího pokoje, kde bude nějakou dobu pod přísným lékařským dozorem, aby se později mohla opět začlenit do Pašova harému.

Mulahové jsou navýsost spokojeni, neboť Paša Ibrahim jim znovu dokázal, že dbá a ctí jejich učení a Svaté Písmo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *