Paša Ibrahim IV.

Po oslavě zbožnosti, jak příhodně Paša Ibrahim nazval úpravu dívčiny výbavičky, je pro vzácné hosty připraveno pohoštění.

Mulahové se mezi sebou baví o rozvaze a zručnosti doktora Mussiho. Paša Ibrahim využije chvíle, kdy je doktor sám a dá se s ním do řeči „Děkuji doktore Mussi, jsem s Tvým dílem nadmíru spokojený“ Óó, to nestojí za řeč, Pašo. Bylo mi potěšením tuto dívku upravit a vyhnat tak ďábla, který jí mohl svádět k nepřístojnostem“ s úsměvem odvětí doktor.

„Souhlasím a jsem rád, že Tě Hassan Mustafa přivezl“ Paša Ibrahim se na chvíli odmlčí a pak pokračuje „Mám jednu prosbu, doktore Mussi“.
„Ano? A jakou?“ zvědavě se ptá doktor.
„Rád bych, abys tady ještě chvíli zůstal. Moje vrchní matróna sice splnila úkol s prodloužením dívčina masíčka celkem dobře, ale přesto bych jí chtěl dát takovou malou lekci“ začne rozvážně mluvit Paša.
Doktor Mussi se pozorně podívá na Pašu „Pokračuj“.
A Paša Ibrahim potichu rozvíjí svoji myšlenku

„Pozvu svoji vrchní matrónu do ordinace s tím, že je nutná její preventivní prohlídka. Nebude jí to nápadné, neboť jsem s ní již mluvil o tom, že jí kvůli prohlídce zavezu na kliniku. Až jí vyšetříš, tak mi doporučíš i úpravu její výbavičky. Matrónu necháme ležet na lůžku a nad ní se budeme bavit o tom, jaká úprava by byla nejvhodnější. Musíme být ale opatrní, matróna dobře ví, že v jejím věku faraónská obřízka, kdy by přišla o všechno, už nepřipadá do úvahy“.

„Všiml jsem si Tvojí vrchní matróny, pomáhala mi při zákroku. Mám tedy mluvit jen o obřízce stydkých pysků, kapucky a klitorísku. A co ty sám chceš, abych vrchní matróně odstranil?“ zpříma se zeptá doktor. „Jenom kapucku, doktore Mussi. Ale ať si až do poslední chvíle matróna myslí, že přijde i o jiné masíčko“ rozhodně řekne Paša Ibrahim.

Mulahové se začínají loučit, děkují Pašovi Ibrahimovi za názornou ukázku toho, jak se stará o svoje děvčátka a dbá zákonů Písma svatého. Hassan Mustafa nabízí doktorovi místo v jeho limuzíně, ale ten jen zavrtí hlavou „Hassane Mustafo, rád bych ještě využil pohostinství Paši Ibrahima a probral s ním další možnosti obřízek“.

Hassan Mustafa se jako poslední rozloučí s doktorem Mussim a Pašou Ibrahimem, nasedá do první limuzíny a odjíždí se svým doprovodem z Pašova paláce. Paša s doktorem odcházejí do ordinace a Paša cestou přikáže jednomu z eunuchů, aby našel vrchní matrónu a poslal ji za nimi.

Vrchní matróna vstoupí do ordinace a Paša jí přivítá „Matróno, chtěl jsem Tě odvézt na kliniku, ale když je u nás na návštěvě doktor Mussi, tak můžeme Tvoji prohlídku provézt nyní. „Ano, Pašo, hned se připravím“ rychle odpoví matróna a chce jít za plentu.

„Stop!“ okamžitě zazní Pašův hlas „Svlékneš se před námi! Já, Tvůj Pán, znám tělo své matróny a před doktorem se stydět nemusíš“. Matróna se zarazí, takovou situaci ještě nezažila, Paša jí vždy při prohlídkách nechával chvilku na soukromí. Ale protože ví, že musí Pašu poslechnout, tak se svléká a pokládá se na lehátko.

Doktor Mussi jí vyšetří a pak se významně podívá na Pašu „ Milý Pašo, kdybych věděl, že i vrchní matróna má bujnou výbavičku, tak bych mohl Mulahům předvést, jak se upravuje masíčko zralé ženy“. „Doktore Mussi, vím, že matróna má přerostlou výbavičku. Nenechávám obřezat starší ženy, pokud jsou poslušné mých rozkazů“ klidně odpoví Paša.

Matróna se zvedá z lehátka se slovy „Pašo, jsem poslušná Tvých rozkazů, mohu se již obléknout?“ Ale Pašův pohled jí hned zarazí „Matróno, nedovolil jsem Ti ještě vstát a mimochodem, posloucháš sice mé příkazy, ale poslední jsi nesplnila tak jak jsem očekával“ přísně řekne a hned pokračuje „Masíčko té dívčiny se Ti podařilo prodloužit, ale podle Tvých hlášení jsem si představoval větší úspěšnost. Vzpomínáš, co máš slíbené za nesplnění úkolu, matróno?“ „Vzpomínám si, můj Pane. Osobně mi odebereš klitorísek“ tiše odpoví matróna.

Paša spokojeně kývne hlavou a obrátí se k doktorovi „Co by jsi doporučoval, Mistře skalpelu?“ Doktor bere do ruky skalpel a přímo na její výbavičce ukazuje „Nejdříve bych odstranil kapucku a nechal bych matrónu si ještě jednou pohrát se svým masíčkem. Potom by následoval klitorísek a stydké pysky bych hezky zarovnal s velkými, ať tolik nevykukují. Není to zrovna pěkný pohled. Jak by se Ti to líbilo, Pašo?“

„Taková úprava by se mi líbila. Nevidím důvod, proč by jsme měli déle čekat a tak můžeš hned začít“ odpoví Paša a pozorně sleduje matrónu. Ta se nestačí divit, přišla na běžnou prohlídku a teď?! Teď se rozhoduje o jejím masíčku!! Matróna cítí, že mezi stehýnky vlhne, ale není to vzrušením!!! Je to strach a s ním pro ní přichází velké zahanbení, matróna se neudrží a před oběma muži se počůrá.

Hanbou si zakrývá obličej, ale to se již Paša s doktorem začnou nahlas smát. Paša se skloní nad matrónou, vezme jí za ruce a odtáhne je od jejího obličeje.

„Myslím, že tato lekce stačila. Ale když už jsi svým způsobem připravená na zákrok, tak necháme odstranit kapucku. Ostatní masíčko Ti zůstane, matróno“.

Matróna se s úlevou podívá na svého Pána a ten může z jejího pohledu číst jedno slůvko „Děkuji“. Přesto má ale stále trochu strach, strach z toho, že doktor Mussi zajede se svým skalpelem i na jiné masíčko. Netuší, že všechno bylo předem domluvené a bude záležet jen na Pašovi Ibrahimovi, jestli jí o této domluvě s doktorem někdy řekne.

Matróně bylo v průběhu celé prohlídky jasné, že Ibrahimovi na jejím klitorísku a vůbec celé výbavičce vůbec nezaleží. Byla otrokyně a i když byla jistě nejvýše postavená matrona v harému, nejdůležitější a s největší odpovědností, stav její výbavičky nebyl vůbec důležitý. To, že nebyla obřezána byla jenom Pašova dobrá vůle. Věděla také, že její pán byl také za její bujné masíčko několikráte od Mulahů ostře kritizován. Matrona prostě sloužila svým tělem Pašovým zájmům a jeho choutkám. A nejen jeho choutkám!

V této chvíli si nemohla nevzpomenout na Pašu Aliho. Byl to statný černý Paša, který jezdil k jejímu Pánovi na pravidelné návštěvy. Matrona zpozorovala, že Ali jí pokaždé pozoroval a že jistě hodnotil její bujné vnady, když se pohybovala v místnosti kde se oba Pašové bavili. Všechny matrony, které v těchto situacích posluhovaly byly oblečené pouze do širokých průsvitných tureckých kalhot. Nahoře musely být bez vyjímky obnažené. Matrona také slyšela, že černí potentáti měli záliby v ženách spíše baculatých a značně prsatých.

Matroně dělalo do jisté míry dobře, když viděla jak jí hladové oči Paši Aliho hodnotí její tučné poprsí. Až při jedné noční zábavě zjistila, že Ali má o ni opravdu zájem. Stála u svého Paši a právě nasazovala jeho tvrdý ohon do panenského otvoru jedné mladičké souložnice, když tu za sebou někoho cítila. Dvě ruce jí zezadu uchopily za prsy a začaly jí je divoce prohmatávat.

Otřásla se rozkoší. Podívala se dolů a ty ruce byly černé. Věděla hned, kdo to je. Svůdně zavrtěla svým kulatým zadkem a jedna ruka jí stáhla bez okolků její harémové kalhoty dolů. Matrona se lekla. Může? Nebo nesmí?

Podívala se na svého Pána, ale ten se smál a blahosklonně pohyboval hlavou. Nechala tedy věcem volný průběh. Pokračovala ve své práci a usazovala tu nezkušenou a vystrašenou pannu na Pašův nástroj, aby jí ten v příštím okamžiku nabodl na svoji mohutnou tyč.

Matroně ještě teď naskakovala husí kůže když si vzpomněla jak jí něco velkého začalo roztahovat štěrbinku. To by snad stačilo, myslela si, ale Aliho ocas byl o hodně širší, než si představovala. Ještě, že jí Paša Ibrahim tak často používal v době její kariéry souložnice.

Když se do ní konečně Aliho černý ohon zabořil, radši se ani nehýbala. Aby jí snad to monstrum neroztrhlo. Ale Paša Ali byl zkušený a věděl, jak se svým tlustým nástrojem zacházet. Pohyboval s ním pomalu a postupně jej více a více zarážel do matronina tunelu. Ta se podívala na svého Pána a ten se zjevně bavil. Mladičká dívka již byla odpaněna a seděla s vytřeštěnýma očima na jeho mohutné kládě.

Matrona se tedy věnovala Alimu a sevřela pevně svaly svého otvůrku rozkoše. To ale asi neměla dělat, neboť Paša Ali po několika tazích vytáhl svůj ohon a pokropil její záda mohutným proudem horkého semene. Jeho střik byl tak mohutný, že jej matrona ucítila až ve svých vlasech.

Nezvyklá bolest mezi stehny jí vrátila do reality. Otevřela oči a viděla jak Dr. Mussi bere do ruky podivný nástroj. Vypadalo to jako plastový kornoutek.
„Vidíš můj Pašo“, pravil Doktor. „Toto zařízení se používá při odstraňování kapucek. Takto jej nasadím na samotný klitoris a tím jej zakryji a také chráním.“

Paša se sklonil nad matróniným klínem a bedlivě sledoval, jak Dr. Mussi zručně vsunul celé zařízení pod kapucku. „No a pak zbývá jen nepotřebnou kapucku odstranit“ dodal nonšalantně lékař. „Podívej se pašo, jak je to jednoduché“.

Vzal tenký skalpel a zručně jedním tahem odřízl tučnou kapucku. Tím, že řez byl veden po povrchu plastového chránítka, klitoris zůstal nepoškozen.

Dr. Mussi jej nyní vyndal a pravil. „Vidíš můj Pašo, její masitý přívěšek zůstal nezraněn.“ „Jsem ohromen tvoji zručností, milý doktore. Jsem také poctěn, že jsi upravil moji nejdůležitější matronu. Její výbavička a obnažený klitoris mě bude vždy připomínat tvoje návštěvu a tvoje jedinečné umění“

Dr. Mussi se blahosklonně uklonil a pokorně odpověděl.
Bylo mě potěšením šířit osvětu ženské očisty právě u Tebe můj Pašo. Myslím, že dnešní ukázka byla pro Mullahy také velice důležitá a poučná. Je samozřejmé, budeš li potřebovat v budoucnu mé služby, jsem ti kdykoliv k dispozici“

Paša Ibrahim se zamyslel a vážně pravil. „Chtěl bych doktore, abys přijel do mého paláce a zaučil tuto vrchní matrónu v umění ženské obřízky. Chtěl bych mít v harému plně vyškolenou osobu, která by mohla provést tuto užitečnou operaci.“

„To není problém Pašo Ibrahime. Stane se jak si přeješ. Domluvím s tvým vrchním eunuchem vše potřebné.“ S těmito slovy se doktor Mussi odebral s Pašou Ibrahimem k následné hostině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *