Poprvé s dětmi I.

V polospánku jsem slyšel jak manželka vstala a odchází z ložnice. Bylo již sobotní ráno, ale podle budíka pouze sedm hodin a mně se ještě vstávat nechtělo. Vrátil jsem se pozdě v noci a těšil se, jak si v sobotu ráno přispím. Čekal jsem, že se Marcelka vrátí zpět do postele, ale nějak se nevracela. Že by tak brzo vstávala? Blesklo mi hlavou, ale vzápětí mně přemohla dřímota. Již jsem téměř znovu usnul, když jsem uslyšel divné zvuky z ve sousedního pokoje, kde spal náš syn. Měl mít dnes slavný den, takovým dnem 15. té narozeniny určitě jsou. Jenomže ty zvuky mi něco připomínaly až jsem se úplně probral a šel se opatrně podívat, co se děje.

Pootevřel jsem opatrně dveře a strnul. Syn ležel na posteli, pokrývku pohozenou na zemi společně s kalhotami, vedle nichž ležela i manželčina noční košile. Vedle syna ležela na boku manželka, rukou si hrála s jeho pyjem zatímco druhou rukou mu držela před ústy svůj prs. Syn úpěnlivě vzdychal slastí a divoce sál manželčin prs jako kojenec, zatímco ho manželka tichým hlasem uklidňovala. „No tak broučku, nikam nespěchej a neboj se, bude to nádherné a uleví se ti. Uvidíš, že se ti bude moc líbit!“ konejšila ho zatímco rukou zkušenými jemnými pohyby honila synův ještě dětský pyj. Byl skutečně roztomilý, ale naznačoval, že z něho bude pěkný chlapák. Myslím ten jeho pyj. Manželka zkušeně přetahovala pohyby dlaní předkožku přes žalud a prsty sevřenými do kroužku dráždila to nejcitlivější místečko uzdičky na spodku žaludu, zatímco syn vzdychal čím dál tím hlasitěji.

Díval jsem se vzrušeně na ten výjev a nevěděl co dělat. Došlo mi, že manželka jak šla přes synův pokoj, slyšela asi jeho vzdechy jak se mimovolně vzrušoval při spaní, pamatoval jsem si sám ještě dobře na ta první léta uvědomování si svého pohlaví. Později mi potvrdila, že se nejdříve lekla co se děje, dokonce syna probudila aby se přesvědčila, že je v pořádku přitom si všimla jeho vzrušeného pyje a napadlo jí, zahrát si na samaritánku. Byl z toho prý velice vyděšený, nevěděl o co se vůbec jedná a měla starosti s tím, jak ho uklidnit. Nakonec to pěkně vzrušilo i jí, o čemž jsem se právě přesvědčoval.

Díval jsem se jak moje žena jemně pracuje se synovým pyjem, napnutým vzrušenou krví k prasknutí a cítil, jak se mi začíná dělat boule na pyžamových kalhotách, až můj pyj vyklouzl poklopcem ven a trčel vyzývavě přede mne. Pohnul jsem sebou neklidně, manželka vzhlédla pohledem ke dveřím a uviděla mně tam stát. I syn stočil oči mým směrem ale víc mu jeho velké vzrušení nedovolovalo. Ani se nesnažil vymanit z pod manželčiny ruky, dokonce ani její prs nepustil z úst, jako v transu se poddával stoupající slasti a bylo mnu všechno okolo něho jedno. „Ty jsi již vzhůru lásko?“ zvolala na mne manželka aniž přestala pracovat na synově pyji. Mlčky jsem přistoupil k posteli a manželka rovněž beze slova rozepnula volnou rukou moje pyžamové kalhoty, až sjely na zem. Přitáhla si mne blíže k sobě a nedočkavě vsála můj vzrušený pyj do svých úst.

Koho by ten pohled nevzrušil. Vidět ženu jak současně uspokojuje dva muže je vždy vzrušující a když jsou to navíc její manžel a syn, je to vzrušující dvojnásobně. Stál jsem u postele jako sloup, očima přimhouřenýma slastí jsem si vychutnával práci manželčina jazyka i celých úst na mém pyji, pozorujíc přitom, jak rukou současně uspokojuje i našeho syna. Napadlo mně v tu chvíli, že jsem tuto situaci předvídal, pouze jsem netušil jak k ní dojde. Moje myšlenky přerušil hlasitý výkřik syna, který sebou začal prudce škubat v marné snaze vytrhnout se matčině mučivé ruce. Nevěděl co se to děje, zažíval pocity které ještě neznal, netušil, že existují a, že jsou tak nádherné. Prosil manželku ať ho již nechá, že to nemůže vydržet a něco se mu asi stane, když v tom z jeho pyje vytryskl proud jeho prvního semene. Nebylo ho moc, bylo to asi skutečně poprvé a syna to docela vyděsilo. Manželka však pustila můj pyj z úst a konejšila ho s tím, že to přece byl nádherný pocit a ten druhý bude ještě hezčí.

Aniž se syna na něco ptala, sklouzla s postele a sehnula se nad ležícího syna tak, že svými ústy mohla uchopit jeho mokrý a splihlý pyj do úst. Viděl jsem jak s chutí a žádostivě olizovala tu chlapeckou šťávu a povzbuzovala ho svým jazykem a rty. Přitom se mírně rozkročila a já pochopil, co potřebuje. Přistoupil jsem k ní zezadu a podstrčil jí ruku mezi nohy. Ucítil jsem okamžitě tu vlhkost prýštící z jejího vzrušeného pohlaví a narazil na poštěváka vzdutého vzrušením. Jak jsem se ho nedopatřením dotkl, prudce zareagovala přiražením klína na mojí ruku. „Tak na nic nečekej a už do mně vraž toho svýho čuráka, než tady zešílím! Na co ještě čekáš?“ volala na mne vzrušeným hlasem ztlumeným kouřením synova pyje. Syn se na nás díval s vyvalenýma očima a bylo vidět, jak se jeho pyj začíná probouzet.. Manželka uchopila jednu jeho ruku a položila si jí pod svůj nádherný prs, visící nádherně v její předkloněné poloze a lákající k laskání. Syn nesměle pohladil vzrušenou bradavku a začal si s jejím prsem hrát jako malý chlapeček. To jsem již nevydržel a nahradil svojí ruku pyjem. Přisadil jsem jej na okraj manželčiny kundy a za jejího sténání jsem jej tlačil do vlhkého horka jejího pohlaví. Byla nádherně vzrušená a vlhká, takže jsem lehce zajel až na dno, což manželka kvitovala dalším zasténáním a začala mně hlasitě povzbuzovat, ať už jí konečně tvrdě šukám.

Byl jsem rovněž šíleně vzrušený. Viděl jsem jak synův pyj bobtná v ústech jeho matky, zatímco on si hraje s jejími nádhernými balony a pozoruje zvědavýma očima, jak jí zezadu šukám. Neodolal jsem a přidal jsem ke svému pyji, klouzajícímu táhlými pohyby v manželčině pochvě, ještě ruku. Dráždil jsem její poštěvák, což jí přivádělo téměř k šílenství, a zajížděl prsty okolo mého pyje do její kundy. Měla to ráda, když jsem jí při šukání ještě dráždil prsty, nebo když cítila, jak si v její pochvě dráždím svými prsty svůj pyj. Často si je tam strkala sama a jezdila mi s nimi po uzdičce, cítíc jak v ní nádherně kloužu a narážím do dna její kundy. Podle jejích reakcí jsem věděl, že již dlouho nevydrží, bylo to příliš vzrušující kouřit pyj svého syna zatímco jí manžel tvrdě zpracovává kundu. Už se začínala chvět a kroutit, v podvědomé snaze uniknout tomu nesnesitelnému náporu stoupající slasti, až jsem začínal mít strach o synův chlapecký pyj v jejích ústech.

I ten však již cítil jak se opět blíží ten nádherný a pro něj ještě neznámý pocit slasti, kdy zapomínáte na svět okolo sebe a myslíte jen na svoje uspokojení. Manželka se již silně svíjela a cukala pod náporem přicházejícího orgasmu, takže jsem jí raději pevně sevřel v bocích a dlouhými tahy dokončoval její uspokojení. Syn rovněž začal sténat a divoce se vzpínal svým tělem do matčiných úst, znal jsem ten pocit a v tu chvíli jsem na něj žárlil. Opět se snažil vší silou vytrhnout pyj z jejích úst, pomáhajíc si do konce oběma rukama, pustiv její prsy z dlaní. V tom divoce vykřikl a škubl sebou tak divoce, až jeho pyj vyklouzl z matčiných úst. Za okamžik z něho vytryskl gejzír bílého semene a dopadl manželce na bradu a houpající se prsy. Ona si obratně přistrčila jeho škubající se pyj zpět do úst a začala jej zkušeně sát, aby ještě zvýšila synovu slast a současně pečlivě z něho vysála jeho chutné semeno do poslední kapky. Sama přitom skučela slastí z odeznívajícího orgasmu, přičemž jsem cítil, že to přichází i na mně.

„Už budu!“ zvolal jsem divoce, zatímco jsem cítil jak se nedočkavý proud mého semene žene trubicí z mého těla. Manželka pustila již vysátý synův pyj z úst a prudce se otočila tak, že jsem z ní vyklouzl ven. Než však stačil z mého pyje vytrysknout ohromný gejzír semene, již ho vsála do svých úst a začala přijímat tuto pochoutku i ode mne. Pomáhala mi svojí rukou, cítíc jak sebou můj pyj divoce škube, vystřikujíc přitom stále nové a nové gejzíry. Konečně ze mne vysála vše co šlo a uvolnila můj pyj ze sevření svých úst. Klesla spokojeně na bezvládně ležícího syna, rukou hladila jeho již zcela klidné pohlaví a šeptala mu do ucha slůvka útěchy a uklidnění. Stál jsem nad nimi, prázdný pyj v ruce a díval se na ně se smíšenými pocity.

Nějaký pohyb mně přinutil podívat se ke dveřím do pokoje a překvapeně jsem zíral na naší 13 letou dceru, jak s otevřenými ústy zírá co se děje. Nevím jak dlouho tam stála a byl jsem z toho úplně zkoprnělý. „Tak vy si tady takhle hrajete a mně necháte klidně spát!“ zvolala dcera a pomalu přešla k nám. Manželka se polekaně zvedla a podívala se překvapeně na ní. Bylo jí třináct let, postavička se jí teprve vyvíjela, ale v krátké noční košilce vypadala nádherně. Její ještě téměř dětská prsa se již rýsovala od průhlednou košilkou a naznačovala, že brzo dorostou do rozměrů a tvaru její matky. „Proč jste mně také nezavolali, já bych si chtěla taky tak hrát jako brácha! Vždyť už nejsem žádné dítě!“ pokračovala dcerka vyčítavým hlasem a dívala se na nás. Konečně se manželka vzpamatovala a rázně vstala, aniž se zakrývala, takže obě děti zvědavě zírali na její nádhernou postavu. „Tak to stačí, teď se půjdeme hezky umýt a vstávat. Víte, že dne slavíme Jiříkovy narozeniny a čeká nás mnoho příprav!“ změnila manželka téma hovoru a tak jsme se poslušně rozešli. V duchu jsem se však těšil, co nám přinese další část dne, který tak nádherně začal….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *