Sex service – Květ Jošivary a slečna Chryzanténa II.

Majitel Li-šang mne uvedl tradičně do čísla pět. Vše zůstalo při starém a mne čekaly jako někdy předtím. Květ broskve, Plačící růže, Slavičí hlas a Malá lilie. Když vstoupily, byl jsem ještě oblečen. Seděl jsem na zemi v měkkých poduškách. Rázem se vrhly ku mně a zaplavovaly mne plnými ženskými vděky. Svalil jsem se pod tímto přívalem a ony vytvořily nádhernou pyramidu. Moje hlava se ocitla v měkkém klínu, ozdobeném světlými chloupky. Byla to Bílá lilie a její pohlaví se svezlo po mém obličeji a pevně se vzepřelo o moje rty.

Rozevřel jsem je a dotýkal se horkého růžového masa.Tělo učinilo několik pohybů a pohlaví se vsunulo mi do úst. Současně jsem cítil jak něžná a horká ruka vylovila můj úd z kalhot. Byl jsem zbavený prádla a tato těla hnětla kousek mého pohlaví. Každou rukou jsem se hrabal v jednom klínu a vrážel prsty do slizkých pochev. Na žalud se tlačilo horké přirození a já se nadnesl mu vstříc, pokud jsem mohl.

Jistě to byla Slavičí hlas, nejvášnivější ze všech.Vsál jsem se do nabízeného lůna Bílé lilie a sdílel s ní vášeň. Podvolovala se a vzdávala se tomu plameni, který z pyje vyzařoval i z celého těla.Tiskla mou hlavu pevně k sobě, vytlačujíc vnitřní partie svého lůna blíže mému jazyku. A můj pyj se zabořil v této chvíli do klínu. Prsty rukou ve snaze zachytit se něčeho pevného, bořily se mi a drásaly klíny.V podpaží přisály se mi horká ústa. Na svém břiše vnímal jsem tlak tuhých prsou a moje hruď hřála oblá zadnice, která třela mokré pohlaví o mé žebra.

Vyvstával na mne pot a pyj se počal opět nalívat. Slavičí hlas a ostatní se svými mokvajícími pochvami a smáčenými chlupy se o mne neustále třely.Dýchal jsem těžce a namáhavě, maje obličej zakryt hezkými těly nahých žen. Pyj se rval se stěnami pochvy ženy, které se mně zmocnila celou svou vášní.Vnikal jsem do slizem mokrých stěn lůna, které mne přijímalo mlaskavými zvuky.Úd se vynořoval a znovu stápěl až po kořínky mokrých chlupů v ženině těle. Partie těla již pálila a bolela, jak po nich jezdila zadnice milenky.

Lízal jsem zuřivostí zvířete každý sebemenší kousek usliněné pochvy, která se a mne zalévala výronem.Bílá lilie šílela rozkoší a pyj bolel od násilného tření a od množství nahromaděného semene.Mokré a lepkavé prsty jsem opět křečovitě bořil v pochvě. Napnul jsem se jako na strunách a pyj vystříkl chuchvalec semene a znovu se další řítil ven. S vyprazdňováním nedostavilo se však ukojení moje pravé.

Vytáhl jsem nyní ruce a opřel o hromadu těl, která se sesypala.Vyprostil jsem se z pod ní a rozhlédl. Pohled mi padl na „Květ broskve“, dozrávající citrony jejích ňader lákala, kulaťoučká zadnice a šklebící se lůno z roztažených stehen řezalo oči. Dopadl jsem na její tělo a vnořil tvrdý pyj do stisknutých prsou. Přejížděl jsem zadnici po žlutém těle a pyj se třel o prsy. Její ruka se snažila dostat pod moje stehno.Podařilo se to a chopila se varlat, aby je hnětla a tlačila nahoru.Ostatní děvčata si otírala mokré klíny a dívala se na nás. Každé tělo mělo na sobě tmavé skvrny podlitin od vášně milování.

Pak najednou jsme byly vyrušeni výkřiky z vedlejší místnosti. Strnuli jsme a chvíli naslouchali. Pak jsem se kvapem zvedl a vrazil do vedlejšího pokoje. Děvčata za mnou následovala.Na koberci ležela mladičká dívka, sněhobílého těla. Byla spoutána a její tělo bylo pokáleno. Nad ní ležel muž. Nazvedával se divoce a vrážel do jejích úst svůj ohromný pyj. Ozval se výkřik vždy když muž zabořil svoje ohromné pohlaví do jejího hrdla. Jeho veliký pytlík porostlý chlupy ji bil do krku a vláčel se mezi koulemi dívčích ňader.

Muž divoce křičel: „Já ti dám,že jsi úzká! Že se do tebe nedostanu. Na, cucej ty couro. Za svoje peníze, že tě nedostanu….“ Jeho pyj byl potřísněn krví a rovněž ústa dívky, která již nyní chroptěla. Nemohl jsem již déle čekat a praštil jsem muže zezadu po hlavě oběma pěstmi. Tento nejdříve údivem otevřel oči a poté se skácel k zemi.

Byla to nešťastná dívka svým osudem. Jeden večer měla hosta z opiového brlohu. Jižní vánek ničeho netušíce přijímala jeho pyj. Muž pak nechávaje v ní úd ustal s pohyby a jak ležel na ní zastřelil se. Byl mrtev a ona měla v sobě mrtvý úd. Krev na ní stříkala a prsy měla jako červené maso.Když začala křičet, přiběhly ostatní přítelkyně a sundaly z ní mrtvé břemeno. Jižní vánek potom zešílela a tak jen málokdy slou ží hostům.

Seděl jsem ten večer nahý ve svém oblíbeném pokojíku, když vešel majitel a oznámil mi, že má pro mne novou květinku, ještě panenskou. Nechal mne s ní potom o samotě. Byla již svlečená, jen kolem pasu jí vlála úzká modrá stuha. Pokoušela se utéci, ale brzy shledala, že jí není pomoci.Ustupovala přede mnou. Byl jsem vydrážděný pocitem, že je mi k dispozici panenský klín.Dosud se vztahující paže v prosbě rezignovaně poklesly podél těla.Stanula se slzami v očích, nechávaje mne dojít až k sobě.

Skokem jsem byl u ní. Chytil jsem ji za ruce a zvedl ji.Rozpletl jsem její pletence světlých vlasů a sevřel v náručí. Přisál jsem se ke rtům a začal osahávati tělo. Dotkl jsem se horkých a pevných prsou, opírajících se o mé tělo. Svezl se po hladkých bocích a zastavil se na chvějícím se klínu. Její srdce hlasitě tlouklo. Zavrtal jsem ruku mezi stehna a roztáhl od sebe. Prstem jsem hledal cestu.

Rozevřel jsem prudce stydké pysky a shledal pravdu.Vytáhl jsem pak ruku ze sevření jejích stehen a pevně jí obejmul. Zvrátil jsem ji a položil na zem. Dívka zavřela své modré oči.Opět jsem rozevřel prstem pysky a hned za nimi následoval zduřelý rudý žalud.Třel jsem její pysky a ona se chvěla pod těmi doteky. Nasadil jsem pyj do otvoru a počal tlačit mezi její stěny. Nazvedl jsem se a počal se dobývati do panenské pevnosti, která odolávala touhám rozkoše.

Zachvěla se pod každým náporem a sténala rozkoší. Pak jsem rozdrážděný vrazil pyj do žhnoucích stěn a dívka vykřikla. Pyj projel těsným krčkem pochvy a ztápěl se naráz v ní.Zmocnila se mne šílená rozkoš z vědomí, že milenkou je panenská dívka. Dlouho jsem se ukájel na první panenské pochvě a prožil jsem sen, který se mi dlouhou dobu zdál a já si přál jeho vyplnění…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *