2026 – II.

„Vítej mezi ženami,“ řekla lékařka a pleskla Mary holou rukou po prdelce. „Loučit se s tebou nebudu, ještě se potkáme,“ řekla a sestra vyvedla plačící děvče z ordinace do čekárny. V čekárně na ni už čekala dozorkyně a podala jí bílého andělíčka a odvedla ji do sprchy, kde celou dobu pozorovala, jak ze sebe smývá slzy a zbytky zaschlé krve a potu. Pořád brečela.

Chlapci byli odvedeni ke druhé ordinaci. Tatáž bílá čekárna jako u děvčat, jen snad s tím rozdílem, že dozorkyně neodešla, ale sedla si na židli mezi ně a bez ostychu si je prohlížela.

Dveře do ordinace se otevřely a do čekárny vešla mladičká, asi šestnáctiletá sestřička, podle věku zcela určitě žákyňka a s úsměvem sledovala nahé chlapce, kteří nevěděli kam s rukama jak se styděli. Ukázala na Michaela a ten jako odsouzenec na smrt vstal a následoval ji do ordinace.

V ordinaci seděla za stolem asi třicetiletá lékařka v bílém pracovním plášti a prohlížela si ho za skly brýlí. „Jak se jmenuješ?“ zeptala se. „Michael, Michael Galoway,“ odpověděl chlapec a prohlížel si sterilní místnost.

„Kolik je ti let?“ pokračovala ve vyptávání lékařka a něco si psala do knihy. „Čtrnáct let, za pár dní patnáct,“ odpověděl a odlepoval bosé chodidlo od studeného lina, které se mu lepilo na zpocené chodidlo. „Výborně, ideální věk pro výzkum,“ usmála se lékařka a ukázala Michaelovi k váze.

Nahý přešel po místnosti a postavil se na kovovou váhu. Lékařka mu narovnala záda a změřila ho. „Sto osmdesát tři centimetry sestři,“ zahlásila žákyňce a pokračovala ve vážení. „Šedesát jedna kilo, nic moc, měl bys trochu přibrat, jsi kost a kůže,“ řekla doktorka a prohlížela si jeho hubenou postavu. Provedla ještě prohlídku očí a uší a ukázala chlapci, aby si lehl na lehátko pokryté igelitem, na kterém mu prohmatala břicho. Potom mu dovolila aby vstal a přistrčila mu židličku.

„Dej si ty ruce podél těla, ať tě vidím celého, Michaeli, viděla jsem už spousty chlapců ve tvém věku nahých, takže se nemáš zač stydět, navíc tě budu vyšetřovat úplně všude, takže tě uvidím tak jako tak.“ Michael si rezignovaně spustil ruce podél těla. Sledoval, jak lékařka přejela celé jeho tělo pohledem a v rozkroku se zastavila. Varlata i penis, v teple ordinace uvolněné, se svezly dolů a zůstaly viset pod chlapcem.

Doktorka vzala fotoaparát a poslala Michaela, aby se postavil před bílý papír na zdi. Udělala si několik fotografií jeho těla ze všech stran a několik detailů tváře a přirození. Pak fotoaparát odložila. Změřila Michaelovi tlak a promnula si dlaně. „Stoupni si,“ řekla a sama zůstala sedět na židli: „a podej sem tu židličku.“

„Posaď se,“ řekla když přinesl židli a ona pomocí šroubu zvedla sedátko. Michael si sednul a sledoval, jak se jeho penis dostal přesně do výšky očí paní doktorky, která si ho důkladně prohlédla. „Ber to jako prvotní ohledání, kompletní vyšetření ti udělám za chvilku.“

Sledovala chlapcův úd. Před ní visel asi dvanáct centimetrů dlouhý, neobřezaný penis s vyvinutými varlaty, která se pod ním klimbala ve zřaseném šourku. Kořen penisu dokola obklopovaly husté kudrliny. Těšila se na tu prohlídku stejně jako na všechny ostatní tohoto typu.

Levou rukou chytila tělo penisu, zvedla je a pravou mezi palcem a ukazováčkem stiskla špičku předkožky, která přesahovala žalud asi o půl centimetru, promnula ji mezi dvěma prsty a pak předkožku začala pomalinku stahovat. Kousíček po kousíčku ji táhla dozadu, až se objevila růžová špička žaludu a ústí močové trubice.

Michael syknul ponížením a ona okamžitě přestala, ale přidržela předkožku v tom stavu, ve kterém začala bolet. „Bolí?“ zeptala se Michaela a ten zavrtěl hlavou. „Dobrá, já si tě zatím vyšetřím dál a pak se tomu vrátíme, ano?“ Co ještě chce prohlížet dál? prohnalo se Michaelovi hlavou, ale to už cítil její prsty jak sjíždějí po šourku na varlata.

Držela v ruce chlapcova varlata a mnula je jako kuličky v pytlíku, jednu po druhé, zvolna je proháněla v dlani. „Otoč se,“ řekla. Otočil se k ní zády a doktorka mu špičkou nohy ťukla do kotníků, aby roztáhl nohy co nejvíc od sebe.

Jak se předkláněl objevovala se mu mezi půlkami růžová hvězdička svěrače. Doktorka se za chlapce postavila a přejela mu prstem po páteři a projela mezi půlkami až k dírce, kde se zastavila. Sehnula se a roztáhla půlky dlaněmi. Mezi dvěma chlapeckými hýžděmi zahlédla varlata v šourku a několik tmavších chlupů, které se táhly po hrázi od varlat až k řitnímu otvoru.

Teď se pouze spokojila s pohledem a tím, že se dírky nasucho dotkla. Mírným tlakem dlaně roztáhla chlapcova stehna od sebe a vzala zezadu šourek s varlaty do dlaně a promnula ho. „Tak, Michaeli, to zatím stačí, sedni si na židličku a já se tě na pár věcí zeptám, týká se to mého výzkumu.“

Michael si sednul na židličku a sledoval doktorku, jak si vyndala z tlustého šanonu kartu. „Týká se to tvého dospívání a sexuality, takže tě poprosím o pravdivé údaje, platí?“

„Jak často onanuješ?“ zeptala se a upřela na chlapce oči za skly brýlí. Sestřička se přidušeně zahihňala. Zrudnul. „Cože?“ zeptal se doktorky nechápavě. „Jak často si to děláš sám?“ zeptala se lékařka znovu.

„Dvakrát denně,“ vykoktal. Doktorka pokračovala v podobných otázkách a probouzela chlapcovu fantazii a za chvilku se stalo přesně co očekávala a potřebovala k další prohlídce. Chlapcův penis se začal nalévat krví a ztopořil.

Znovu ji překvapil tvar a délka chlapcova údu. Byl nepoměrně velký k jeho hubené postavě, na konci zašpičatělý s kónicky tvarovaným žaludem, který se jasně rýsoval pod tenkou předkožkou. Varlata, již tak relativně velká se pod štíhlým tělem penisu ještě jakoby opticky zvětšila. Strašně se styděl.

Pak vzala papírový metr a penis změřila. „Osmnáct centimetrů na délku, to není špatné,“ řekla a zapsala si to do karty na stole. Pak chlapci ukázala na křeslo uprostřed místnosti. „Běž tam a sedni si, musím si tě připravit,“ pokynula mu dlaní ke křeslu.

Sednul si a vyděšeně sledoval, jak doktorka pomocí páčky vyzvedla jednu stranu stolu asi do čtyřiceti stupňového úhlu a položila na něj malý polštářek. „Opři si záda a roztáhni nohy, abych mohla na tvoji pánev. Tak, dobře a teď si zvedni zezadu kolena a přisuň si je k bradě.“

Na každé straně stolu zvedla samostatné okraje a vyzdvihla je k jeho kolenům, kde je upevnila, aby mu pak každou nohu chytila za koleno a roztáhla mu je do stran. Záklopky zacvakly a Michael ležel s vysoko zvednutými koleny roztaženými od sebe a sledoval, jak je doktorka se setřičkou každá z jedné strany koženými pásky připevňuje v této pozici k podpěrkám, aby se nemohl hýbat. Pak mu k podpěrkám u stolu přivázaly obě zápěstí v poloze podél těla.

Prostřední část konce stolu sklopila dolů a měla výhled ze své židličky na chlapcovo přirození a anál. Ještě trochu snížila opěradlo pod jeho zády a ten se posunul směrem dolů přesně jak potřebovala a ještě víc roztáhla chlapcova kolena a pánev sjela kousek do uvolněného místa ve stole. „Teď se uvolni a buď hodný chlapec, začíná samotné vyšetření,“ řekla mu a nasměrovala z jedné strany silnou lampu mezi jeho nohy na penis a hráz a z druhé zaostřila kameru na detaily.

Přejela konejšivě hřbety dlaní zevnitř chlapcova stehna a obkroužila prsty chlapcovo přirození až k dírce. Jasně viděla, jak se chlapcova varlata přitáhla k tělu, když se jich dotkla. Na hrázi mezi varlaty a řití se táhl tmavší pruh srostlé kůže a na něm rostly hnědé chlupy.

Přejela po švu prstem a dotkla se dírky. V duchu se zasmála, ostatně bylo z chlapcova chování patrné, že je první ženou, která ho vidí nahého a první lékařkou, která ho prohlíží v citlivých partiích.

Doktorka se sklonila až skoro k penisu a v detailu si prohlížela a promačkávala varle, otáčela ho mezi prsty a prohmatávala skrz šourek až nahoru k penisu. To samé udělala i s druhým varletem. „Tak-varlata máš v pořádku, sestouplá a normální. Po odběru si je prohlédnu ještě jednou a řeknu ti co a jak, ale vypadají zdravě.“

Pak vzala levé varle zase mezi dva prsty a začala ho pomalinku zasouvat zpět do tříselného kanálu odkud sestoupilo. Když zasunula i druhé prsty levé ruky je držela v této poloze a pravou si prohlížela prázdný šourek, roztahovala ho a probírala prsty, přičemž se občas dotkla malíčkem řitního otvoru a sledovala chlapcovo napětí ve tváři.

„Tak šourek taky zdravý bez kožních změn, poznamenala si doktorka a přisunula si k sobě tác s nástroji. Předkožku si necháme na konec, teď ti vyšetřím konečník.“ Roztáhla dvěma prsty chlapcovu dírku a v detailu si ji prohlížela.

Sevřená hvězdička svěrače vypadala jako kočičí čumáček s růžovými záhyby sliznice uprostřed a několika tmavými chloupky po stranách. Roztáhla jeho okraje a sledovala, jak se záhyby rozestupují a otevírá se jí růžová cesta do chlapcova těla. Pak si bez jakéhokoli slova vzala z tácu bílé lékařské latexové rukavice, vyndala je ze sáčku a začala si je pomalinku natahovat.

Vychutnávala si každé zašustění, které rukavice vydávaly, jak si je navlékala na prsty. Michael sevřel víčka a po tváři mu skápla slza. Lékařka to viděla, usmála se a vzala z tácu tubu s lubrikantem. Nanesla si trochu na ukazovák pravé ruky a pak trochu vymáčkla i na chlapcovu dírku. Ukazováčkem lubrikant rozetřela po análu a pak lehce zatlačila proti tlaku svěrače.

Cítila jak vlhne a kalhotky se jí nepříjemně přilepily na okraje stydkých pysků. Zavrtěla se zadečkem na židličce, aby si je alespoň trošku upravila.

Prst kousek zajel dovnitř, asi po její první článek a ona sledovala, jak se chlapcův úd začíná zvedat a pulsovat krví. Jemně prostupovala dírkou, až cítila celý prst v chlapcově konečníku. Několika krouživými pohyby našla prostatu a začala ji prohmatávat.

„Prostatu máš naprosto zdravou,“ řekla nepřítomně. „Teď ti provedu odběr a budeme skoro hotoví.“ Vzala z tácku umělohmotnou nádobku, ze které odstranila víčko. Nádobku položila na břicho pod ústí močové trubice a zmáčkla špičkou ukazováčku chlapcovu prostatu. Palec ruky přimáčkla na místo hned pod chlapcovým penisem a levou rukou zlehka přejela prsty po ztopořeném údu. Pak ho chytila mezi palec a ukazováček a několikrát pohyb zopakovala. Najednou silně zmáčkla chlapcovu prostatu a pohnula s prsty do „O“ na chlapcově penisu tam a zpět. Chvilku přejížděla po ztopořeném údu rukou a masturbovala ho.

„Grrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaahhhhhhhh,“ vydechl Michael. V údu zaškubalo a do nádobky vystříkly kapky spermatu. Doktorka nádobku vzala, dala na ní víčko a popsala štítek Michaelovým jménem.

„Tak a jsme už skoro hotovi,“ řekla a utřela chlapcův žalud ubrouskem, kterým pak otřela i chlapcovu řiť. Stáhla si rukavice a odhodila je do koše. Odešla si umýt ruce a mezitím sestra Michaela odvázala z křesla. Ani nevěděl, jak vyšel z ordinace, ale svoji dozorkyni chápal po prožitém jako anděla spásy.

Když za sebou zavřel dveře lékařka se sestrou se na sebe podívaly a hlasitě se začaly smát…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *