Začala s tím sestra II.

„Tak řekneš mi konečně co jste tady dělali!“ spustila máma svoje hromobití a sestře dlouho trvalo, než kajícně přiznala, co se tady dělo než přišla máma domů. Máma se uklidnila až když jsme jí potvrdili, že jsme se těch hrátek nezúčastnili. Skončilo to kategorickým zákazem vycházek a mně vrtalo hlavou, jak dlouho za pootevřenými dveřmi vlastně máma stála a proč nevrazila do pokoje dřív.

Ležel jsem ve své posteli a neustále jsem před svýma očima viděl Janu s Tomem. Jak to všechno bylo vzrušující a dráždivé, jaké krásné a divné pocity to ve mně vyvolalo. Nikdy by mně nenapadlo, že je něco takového možné.

Při mém vzpomínání jsem si uvědomil, jak divné napětí cítím ve svém penisu a položil jsem na něj svojí ruku. Teprve nyní jsem poznal, že je rovněž tak zvláštně veliký na tvrdý, jako ještě nikdy. Neodolal jsem a sevřel jsem jej do dlaně tak jak jsem to viděl u Jany.

Cítil jsem jak je můj penis horký a nádherně pružný, krev v něm tepala a já ten tep cítil až v hlavě! Opatrně jsem po něm přejel svojí sevřenou dlaní jako Jana Tomovi a bylo to nádherné, to tření bylo dráždivé a vyvolávalo takovou divnou stoupající slast a já toužil jí nějak ukončit.

„Spíš už?“ polekal mně sestřin šepot. Teprve teď jsem si všiml, že stojí téměř u mé postele a dívá se na mé počínání. „Taky na to pořád myslíš?“ ptala se, ale musela vidět, že její otázka je úplně zbytečná.

„Počkej, já sama, jako Jana Tomovi, chceš?“ šeptala vzrušeným hlasem a aniž vyčkala mého souhlasu, odstrčila mojí ruku a sevřela můj penis do své horké malé dlaně.

„Ty už jsi si to někdy dělal?“ ptala se zvědavě sestra a já po pravdě zavrtěl hlavou. „A ty?“ ptal jsem se pro změnu já sestry. „Někdy.“ přiznala se se zarděním a věnovala se již zcela mému penisu.

„Vždyť ty máš penis ještě větší než Tom!“ vyhrkla překvapeně a já cítil, jak její malá dlaň nádherně dráždí můj penis svým třením po celé jeho délce. Stála u postele, skláněla se nade mne a já mohl skrz průsvitnou látku její noční košilky vidět její prsy, pohupující se v rytmu pohybu její ruky. Sjel jsem pohledem níž a spatřil, že nemá na sobě kalhotky a v jejím klíně se černá ochlupení, na rozdíl od Jany, která byla vyholená!

Všimla si mého pohledu, poklekla jedním kolenem na postel a volnou rukou si povytáhla košilku. „Já chci, abys hladil zase ty moji kundičku,“ pobídla mně žádostivě a pokračovala v honění mého penisu. Její prstíky nádherně dráždily nateklý žalud, zkoumaly jeho špičku a obzvlášť tem malý otvůrek na jeho špičce.

Vztáhl jsem opatrně ruku mezi její stehna až jsem se dotkl jemného chmýří. Téměř vzápětí jsem se dotkl něčeho mokrého a horkého, byla to sestřina kundička, vzrušená a žádostivě otevřená!

Sestra tiše vyjekla, jakmile ucítila mojí ruku na své kundičce a začala vrtět svým klínem jakoby mně vybízela k dalšímu zkoumání jejího těla. Její malá kundička byla krásná, pootevřená jako hladová pusinka dítěte, lákající k pohlazení a laskání.

Přejel jsem prsty po jejím obvodě a cítil, jak se sestra zachvěla. Opatrně jsem zajel jedním prstem do rozevírající se štěrbinky a sestra vzdychla slastí. „Ano, strč mi tam dva prsty a hlaď mně tam uvnitř!“ radila mi a já dychtivě plnil její přání.

Byla uvnitř horká a mokrá a krásně těsná jak jsem zasouval prsty dovnitř co to šlo. Pak jsem narazil na nějakou překážku a ona trochu vykvikla, takže jsem tak hluboko již prsty nestrkal. Začal jsem s nimi jezdit sem a tam, nahoru a dolů a do stran a o sestře se to líbilo stejně jako mně její hlazení sevřenou dlaní na mém penisu.

Nastalo ticho, rušené jen tichým mlaskáním pohybu mých prstů v sestřině kundičce a našim zrychleným dechem. Bylo to krásné, tajemné a vzrušující, dosud nepoznané a lákající. Hladil jsem sestru v její kundičce zatímco ona svojí dlaní jezdila po mém penisu a vyvolávala tím pro mně nové dosud nepoznané pocity. Byli jsme tak zabraní svojí činností, že jsme si vůbec nevšimli matky, stojící za pootevřenými dveřmi a se zvláštním leskem v očích pozorující naše počínání.

„Počkej, uděláme to jako Jana a Tom, ano?“ navrhla sestra a aniž vyčkala mé odpovědi, vyskočila, přetáhla si přes hlavu košilku a nahá si lehla na záda do mé postele. „Tak pojď!“ vybízela mně nedočkavě a žádostivě roztahovala svoje štíhlé dlouhé nohy. Věděl jsem co po mně chce a chtěl jsem to i já. Před očima jsem pořád měl ty dva a jejich slast a vzrušení a toužil jsem zažít totéž.

Rychle jsem ze sebe shodil pyžamo, shrnuté ke kolenům a nahý jako moje sestra jsem se sklonil nad její vzrušující tělo. Poprvé jsem jí vlastně viděl nahou a takto zblízka, až se mi z toho divně tajil dech. Cítil jsem zvláštní vzrušení a chvěl jsem se dosud nepoznaným pocitem touhy stejně jako ona.

„Líbím se ti?“ zeptala se koketně pozorujíc můj výraz očí. „Ano, moc!“ přiznal jsem pravdivě a již jsem cítil, jak mne táhne k sobě. „Tak pojď už, ty zvědavče!“ pobízela mně a dirigovala mne na sebe.

Klesl jsem na ní hlavou na její bříško a před očima jsem měl její ochmýřený klín. Zblízka jsem viděl otevřenou pusinku její kundičky a se zatajeným dechem ji zkoumal svýma očima. Dychtivě otevřené rtíky, na horním konci pak divný výrůstek jako hrášek, jemné chmýří okolo.

Moje pozorování přerušila její dlaň, nedočkavě tisknoucí mojí hlavu dolů na její kundičku. Neodolal jsem a políbil ty rtíky a ucítil krásnou zvláštní chuť panenských šťáv. Začal jsem jemně sát tu pusinku a pak pomalu zkoumavě přejíždět jazykem sem a tam.

Ve stejném okamžiku se můj penis dostal do sevření jejích něžných rtů a špičku žaludu začal jemně olizovat a zkoumat její zvědavý šikovný jazýček! Bylo to krásné, nic tak hezkého jsem dosud nepoznal a já toužil po tom, aby to nikdy nepřestalo.

Její rtíky a jazýček líbaly, sály a lízaly můj třesoucí se penis po celé jeho délce a pak k mému úžasu se sevřely okolo něj a začaly po něm jezdit sem a tam. Bylo to šílené, dráždivé a mučivě nádherné, že jsem začal hlasitě sténat touto dosud nepoznanou slastí, jak mi to moje ústa přitisknutá k sestřině kundičce jen dovolovala.

Snažil jsem ze všech sil sestře její laskání oplatit. Lízal jsem a cucal její spodní pusinku, až jsem měl plná ústa jejích šťáv, můj jazyk podrobně zkoumal její horkou, mokrou a těsnou hlubinu až k té divné překážce, na níž jsem vždy svoje zkoumání opatrně přerušil.

„Ano, lízej, lízej bráško!“ povzbuzovala mně sestra a dávala mi tak najevo jak se jí moje lízání líbí. „Víc, ještě víc!“ žadonila a její klín se žádostivě zvedal v ústrety mému jazyku. Místností se linuly naše vzdechy a mlaskání a srkání, takže úplně přehlušily zrychlený dech naší mamky, stojící pořád u pootevřených dveří a s rukou mezi svými stehny pozorující lesknoucíma se očima naše počínání.

Sestřino i moje laskání se stávalo čím dál divočejší. Naše vzdechy a sténání bylo hlasitější jak stoupala slast z dráždění našich pohlaví. „Ach Bože, já už asi budu!“ sténala sestra a divoce jezdila svými sevřenými rtíky po celé délce mého penisu, chvějícího se stoupajícím napětím a vzrušením. „Lízej, mně, nepřestávej a lízej, já už budu!“ vykřikovala a oběma rukama tlačila mojí hlavu do svého klína, zatímco její stehna se široce rozevírala před mými ústy.

Netušil jsem, co na ní přichází ale cítil jsem i já ve svém penisu a celém těle takové divné mučivé napětí, které díky jejím ústům stoupalo a stávalo se nesnesitelnější. Zcela se mně zmocňovalo a já přestával vnímat svět okolo sebe. Jako šílený jsem začal přirážet svým penisem do jejích úst zatímco moje ústa sála její kundičku s jazykem vsunutým co nejhlouběji do ní.

„Ach Bože, ach Bože, já už buduúú! Bráško, jak ty mně krásně mučíš svým jazykem, nepřestávej, ještě, ještě. Áááách, já už jséééémm!“ divoce vykřikla sestra a její stehna sevřela mojí hlavu a uvěznila jí s jazykem zabořeným v její cukající se kundičce.

Ještě několikrát jsem s ním zarejdil uvnitř horké a těsné sestřiny kundičky a v tom z ní vystříkl gejzír šťáv a zaplnil zcela moje ústa. Bylo to nádherné cítit jak se sestřina kundička stahuje a cuká v divné křeči a sestra přitom divoce křičí a svíjí se slastí.

Mojí mysl však stále víc ochromovala stoupající mučivá slast vyvolaná sestřinými ústy jezdícími po mém penisu. Přestal jsem již vnímat okolní svět a mysl ovládla touha zbavit se toho nesnesitelného napětí, stoupající až k nesnesitelnosti. „Ach sestři, nemuč mně už, pusť mně, už to nevydržím!“ sténal jsem mukami slasti a cítil pouze sestřina ústa sající a dráždící můj zmučený penis, tvrdý jako kost a vibrující vzrušenou krví.

Ještě chvilku, ještě několik pohybů a v tom to přišlo. Něco se ve mně vzedmulo, nahromaděné napětí jakoby prorazilo nějakou hráz a hnalo se z mého těla ven. Nevěděl jsem co to je, co mám dělat, nic, jen jsem toužil se toho napětí zbavit.

„Aáách, sestřičko moje, něco se se mnou děje!“ křičel jsem jako šílený a intuitivně jsem vrážel cukající penis do sestřiných úst. „Ano, stříkej, stříkej bratříčku svoje první semeno!“ povzbuzovala mně sestra a ještě zintenzivnila svoje laskání.

Cítil jsem jak to nahromaděné napětí stoupá v mém těle a žene se slabinami cukajícím penisem ven. „Ach Bože, já umřu!!“ vykřikl jsem a cítil jak z mučivou slastí vystřikuje z mého penisu něco ven do sestřiných úst až se z toho zakuckala a vyplivla penis z úst.

Rychle jej sevřela znova do dlaně a jezdila s ní po něm jako divá, zatímco z něj vystříklo ještě několik chuchvalců bílé tekutiny a ozdobilo jako šlehačkou její tvář, krk a prsa.

Napětí pomalu pominulo a přišlo nádherné uvolnění a únava. Klesli jsme se sestrou vedle sebe a chvíli leželi jako ve snu, znovu v duchu prožívajíc nádherné chvilky slasti.

„Bože to byla krása, viď?“ zašeptala sestra hlasem ještě se chvějícím přestálým vzrušením. „Bylo to nádherné, sestřičko!“ potvrdil jsem to. „Chtěl bych to dělat pořád!“ pokračoval jsem až se setra rozesmála. „Ale ty hlupáčku, vždyť to můžeme dělat pořád, dokud na to mamka nepřijde!!“ utěšovala mně. „Proč ne, když je to tak krásné!“ souhlasil jsem s ní a cítil, jak se můj penis opět začíná probouzet.

Ve chvílích naší slasti jsme neviděli, jak matčina ruka zuřivě pracuje v jejím rozkroku a jak matka téměř v tu samou chvíli divoce zkousla rty téměř do krve a poklesla v kolenou slastí bouřící v její pochvě. V tu chvíli jsme ještě netušili co jsme v ní probudili a jaké to bude mít pokračování v našem dalším životě…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *