Tři bohyně plodnosti III.

Po chvilce se mamka s tchýní zvedly se slovy, že se půjdou trochu osprchovat a my zůstali s Marcelkou sami.

Ležel jsem vedle ní na boku a hladil její vystouplé bříško a nalité hroty jejích prsů. Uvědomil jsem si, že jsem se s ní vlastně pořádně nepomiloval. V nejlepším nás vyrušily naše matky a ty si mně vlastně přivlastnily. Jako bychom byli nějak spojeni, Marcelka se otočila hlavou ke mně a tiše šeptla: „A co já? Do mě se nevystříkáš jako do mojí či tvojí mamky?“ ptala se a dívala se na mně smutnýma očima.

Projel mnou impuls vzrušení až mně zacukalo v pyji. Začal jsem Marcelku líbat a přitiskl jsem jí něžně k sobě. Zajel jsem rukou mezi její stehna a ihned ucítil jak je mezi nimi vlhká vzrušením. I její ruka zkoumala stav mého pyje a určitě byla spokojená s jeho stavem.

Cítil jsem jak se špička mého žaludu dotýká jejího bříška a instinktivně hledá jeskyňku slasti. Ještě jsem trochu prstem připravil její prcinku a již si mně sama rukou zasouvala do sebe.

Ležela na boku proti mně, což byla poloha která jí v jejím těhotenství pro milování nejlépe vyhovovala. Nadzvedl jsem její nohu ležící nahoře zatímco ona si sama nastavila pyj na kraj jeskyňky.

Cítil jsem opět jak je horká a vlhká, oteklá těhotenstvím a nalitá vzrušenou krví. Věděl jsem, že v tomto stavu stačí jenom několik pohybů pyjem a již bude šílet orgasmem. Proto jsem postupoval pomalu abych co nejvíce prodloužil její slast. Pomalu jsem překonával odpor sevření stěn její pochvy až jsem narazil na její dno. Marcelka slabě zasténala se slovy: „Ano, až na dno, a pokračuj prosím tě!“ a rukama si přitahovala můj klín do svého.

Začal jsem pomalu a něžně jezdit v její vzbouřené jeskyňce a ona během chvilky začala hlasitě sténat. Ač jsem se snažil být co nejjemnější a co nejvíce náš styk prodlužovat, její v těhotenství mimořádně citlivé pohlaví jí zradilo a cukáním ohlásilo příchod orgasmu.

Díval jsem se s dojetím jak se svíjí slastí neschopná slov zatímco já se snažil aby její zážitek byl co nejkrásnější. Po chvíli její vzrušení odeznělo a ona jako by přišla k sobě. „Promiň, ale já za to nemůžu, že jsem tak brzo hotová. Jestli chceš, udělám tě pusou, vím, že to máš rád!“ šeptala mi důvěrně, zatímco mně jemně odtlačila ze sebe ven.

„To by byla škoda, vždyť jsme tu my!“ ozval se náhle hlas mé tchýně a my jsme si teprve teď všimli, že se naše matky vrátily ze sprchy a pozorovaly naše milování.

Než jsem se vzpamatoval, nasedla si tchyně z hekáním na mně jako na koně a můj pyj lehce zajel do horkého vlhka její kundy. Její bříško jí dělalo trochu problémy ale ona byla tak vydrážděná, že jako by zapomínala na svůj stav.

Poskakovala na mně se zavřenýma očima se snahou si co nejvíce užít pravého milování, kterého se jí v posledních měsících tak nedostávalo.

Hrál jsem si s jejími obrovskými prsy, které neměly daleko do kravských vemen až na to, že na konci měly jenom jeden hrot. Dráždil jsem jí na bradavkách a bavil se tím, jak při lehkém stisku ze sebe vystřikují tenké pramínky mléka, až tchýně skučela slastí.

Věděl jsem, že bude brzo hotová tak jako její dcera a nemýlil jsem se. Ještě jsem si ani pořádně nepohrál a už začala její kunda ždímat můj pyj a hlásit příchod orgasmu. Tchýně se na mně svíjela až jsem začínal mít strach o její stav. Nakonec ze mě znaveně sklouzla se šťastným spokojeným úsměvem, zatímco můj pyj trčel vzrušeně a nedodělaně vzhůru jako kůl.

To však se již o svůj podíl hlásila mamka. Nedočkavě mně stáhla s postele na kterou ulehla sama břichem dolů a tak mně naznačujíc jako polohu si přeje.

Pohladil jsem rukou škvíru mezi jejíma nohama a cítil vlhkost její kundy. Netrpělivě čekala až se k ní přitisknu a zasunu pyj do její pochvy.

Opět jsem ucítil vlhké horko a těsné sevření odulé pochvy, přičemž mamka začala sténat hned jak jsem se v ní začal pohybovat.

Uchopil jsem její stehna zespoda a mírně jsem je nadzvedával, abych tak ulehčil jejímu těhotnému bříšku, zatímco mamka se vzpírala na rukou. Tentokrát jsem cítil, že budu rovněž brzo hotový, takže jsem se na nic neohlížel a plynule jezdil v matčině kundě, užívajíc si krásného dráždění tímto pohybem.

Maminka jako by cítila i můj blížící vrchol, začala mně vyzývat a prosit, abych se do ní vystříkal, přičemž její výkřiky byly čím dál hlasitější.

Náhle vyjekla a její pochva se začala stahovat ještě těsněji okolo mého vzrušeného pyje, čímž už mně tak vzrušila, že i on začal svým cukáním hlásit co se bude dít.

Mamka to rovněž ucítila a křičela ať jen stříkám, že to moc chce a s hlasitými výkřiky slasti přijímala moje škubavé výstřiky horkého semene. Při každém škubnutí zvolala „Ano, ještě stříkej!“ a já stříkal jako šílený. Byl jsem z toho milování s těhotnými matkami tak vzrušen, že moje stříkání jakoby nebralo konce. Konečně sebou můj pyj škubnul naposledy a mamka mně od sebe z ulehčením odstrčila.

Položil jsem se na záda a tím se ukázalo, že můj pyj chtěl ještě asi pokračování. Tentokrát se na něj vrhla Marcelka a začala jej opatrovat svými ústy.

Sevřela úpatí žaludu kroužkem svých rtů a začala jej takto dumlat, zatímco špičkou jazyka dráždila špičku mého žaludu, hledajíc tu dírku z které vystřikují takové gejzíry slasti.

Nebylo divu, že během chvilky stál můj pyj opět v plné pohotovosti. Čekal jsem, že mně takto Marcelka obslouží až do konce, ale ona k mému překvapení přerušila svoje slastné hraní se slovy, že chce konečně taky vystříkat svojí kundičku.

Stoupla si před postel, sehnula se a opřela se rukama o pelest. Tím se její zadeček vyšpulil a obnažil cestu do její štěrbinky.

Přistoupil jsem za ní a bez přípravy zkusil vsunout do ní svůj pyj. Zajel tam snadno a hned začal v tom vlhkém horku pracovat. Cítil jsem jak mně její kundička slastně svírá a dráždí a tušil, že budu brzy hotov.

Marcelka mně povzbuzovala abych se do ní konečně vystříkal a i ona ucítila ten nádherný pocit semene dopadajícího na dno kundičky. Netrvalo to dlouho a já konečně začal stříkat.

Křičel jsem slastí kterou se Marcelka snažila stahováním své kundičky ještě zvýšit. Drtil jsem její sladké prsy až z nich vystřikovaly kapky mléka a trhaně vrážel škubajícího ptáka do její kundičky s každým výstřikem semene, až jsem zůstal téměř bezvládně ležet opřen o Marcelina ohnutá záda, v dlaních svírajíc její bradavky. Nakonec jsem se sesunul na postel a vychutnával si dozvuky milování.

Jenomže tchýně se znovu silně vzrušila při pohledu na mně a Marcelku a opět se vrhla na můj již trochu znavený pyj.

Stáhla mne s postele tak, aby mi nohy visely dolů a zády ke mně se snažila sednout na mne tak, aby si mohla zvadlý pyj zasunout do sebe. Skučela vzrušením a nevrlostí nad tím, že se pyj ohýbal a nemohla ho do sebe vrazit. Znovu se otočila a vzala jej do úst ve snaze jej povzbudit. Počínala si zkušeně a k mému překvapení se jí povedlo vzrušit mně tak, že se pyj začal opět stavět.

Chvatně se otočila a znovu se snažila nasednout na mně, přidržujíc si rukama pyj pod sebou tak, aby zajel do ní při jejím spouštění dolů. Konečně se jí to k její úlevě povedlo a ihned se začala sama na mně pohybovat nahoru a dolů, nedočkavá a silně vzrušená.

Opřela se rukama za sebe o postel a takto pololežíc na mých kolenech poskakovala jak jen jí jeho těhotné bříško umožnilo, přičemž její velké balony poskakovaly na všechny strany. Vztáhl jsem na ně ruce a hrál si s těmi mohutnými vaky, pružnými na stisk, vystřikující při stisknutí bradavek gejzírky bílého vzácného moku.

Vypadalo to však, že si tchýně moje ruce vůbec neuvědomuje, tak byla zabraná do svého vzrušení, snažíc se co nejdříve ukojit na mně svůj chtíč a vůbec se na mně neohlížejíc.

Mně to pochopitelně trvalo mnohem déle než se mé vzrušení přiblížilo jejímu a když se mi to začalo konečně líbit, cítil jsem opět jak se její pochva prudce stahuje a tchyně začala sténat slastí.

Začala na mně jezdit ještě rychleji až jsem se bál, že ze mne spadne i přesto, jak pevné svírám její prsy. Konečně se začala zklidňovat až nakonec z ulehčením ze mne sjela vedle mne na postel. Prudce oddychovala a šťastně se usmívala spokojená jak se ukojila.

Naštěstí si všimla jak jsem zůstal rozpačitě ležet s pyjem trčícím vyzývavě do nebe a s pochopením se zvedla a klekla si mezi mé nohy. Můj rozdrážděný bojovník se tak ocitl téměř mezi jejími balony, které sevřela ve svých dlaních a pyj mezi nimi. „Udělej se mi na prsa ty náš kanečku, ať z toho taky něco máš!“ volala vzrušeným hlasem a sama jezdila svými sevřenými prsy po mém pyji.

Stoupl jsem si a začal s pyjem jezdit v tom sladkém sevření jako šílený, abych se také ukojil. Toužil jsem potom abych mohl postříkat tu její hruď a vidět pramínky semene stékat po jejích obrovských balonech a mísit se s jejím mlékem mimoděk vystřikujícím ze sevřených prsů.

„Už budu stříkat!“ zasípal jsem sevřeným hlasem a již se z pyje začaly hrnout gejzíry semene. Pokryl jsem tchýni celou tvář a hruď svým semenem a poslední výstřiky přijala do svých úst, když mně vysávala jako vakuová pumpa. Konečně jsem uvolněním vydechl a pozpátku se svalil na postel.

Měli jsme toho všichni dost. I mamka s tchýní ukojily svojí touhu a nyní již jen znaveně odpočívaly. Ani nevím jak se zvedly a odkráčely k další očistě. Mamka s tchýní stačily ještě vyslovit poděkování za to, jak jsem je pomiloval, zatímco Marcelka mně pyšně objímala a to bylo poslední, co jsem vnímal…

K ránu mne probudil ruch a mamka s tím, že je musím všechny odvézt do porodnice. Byly již připravené a já s nimi ujížděl jako šílený plný výčitek, co jsme způsobili svými orgiemi. Stačil jsem ještě vzburcovat telefonem otce a tchána, popsat jim co se děje a naloživ rodičky, vyrazil jsem do porodnice.

V porodnici způsobil hromadný příjezd tří rodiček velký poprask. Pak se objevili otec s tchánem a nervózně jsme usedli do sedaček na chodbě.

Po nějaké chvilce se otevřely dveře a v nich se objevila zdravotní sestra se třemi miminky. „Tak maminky i chlapečkové jsou v pořádku, tatínkové!“ hlásila sestra s úsměvem a já jako zkoprnělý hledal, který z těch tří tvorečků je můj. Nemohl jsem to poznat, protože všichni tři si byli podobní jako trojčata!

Tak takový důsledek naší svatební noci před téměř devíti měsíci asi nikdo nečekal…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *