Svatba z donucení III. – Ráno

Probudila ho ruka hrající si líně s jeho mužstvím. Chvíli se zmateně díval na nařasené záclonky kolem velké postele s nebesy, v níž ležel. Kde je, se ale opravdu upamatoval, až když se otočil na tu, která ho probudila. V nadýchaných peřinách uviděl obličej své novomanželky, staré baronky. Vrásčitý, v ostrém světle svítání vybledlý a nehezký. Polekaně s sebou trhl, baronka něco zachrčela ze spaní a otočila se k němu bokem. Přitom si napůl stáhla přikrývku, takže se teď díval na její nahá záda.

Venku měla i jednu nohu, tu spodní. Bílá barva její kůže se hodila k bělostným peřinám, štědré obliny jejího zadku a chlupaté lůno zůstaly naštěstí přikryté cípem peřiny. Druhou nohu měla asi pokrčenou, alespoň tak soudil podle tvaru přikrývky. Její boky stoupaly vysoko nad jeho úzké chlapecké, bylo to jako kopec plný lákavých dobrot.

Počáteční hnus z toho probuzení zčistajasna vystřídal chtíč. Jeho tak pěkně probuzený ptáček se domáhal pozornosti, chtěl zase nakukovat do toho hlubokého roští.

Vzpomněl si na včerejší noc, jak spolu řádili, a rázem se osmělil. Jednu ruku jí přitiskl nahoře na záda, druhou zajel pod peřinu. Chvíli jí hladil boky, zadeček a masité stehno. Pak se k ní přitiskl celým svým nahým tělem, nohu natlačil zespoda k její pokrčené a tak těsně se přimáčkl, že ho na stehně zašimraly chloupky z jejího rozkroku. Zavzdychala, ale neprobudila se, jen se spokojeně zavrtěla.

Po povadlém břiše přejel rukou z jejího stehna nahoru a nedočkavě nahmatal veliké prso. Nejdřív ho jen zlehka objel bříšky prstů, potom znovu celou dlaní a nakonec ho jemně sevřel a potěžkal. Připadalo mu strašně veliké, vzrušovalo ho, že si takhle může s ní hrát, s tou velkou, o tolik starší ženou!

Začal jí dráždit dvorec a bradavku, chtěl, aby byla zase tak veliká jako včera večer. Baronka začala ze spánku slabounce sténat, bradavka i tmavý dvorec okolo zduřely. Nahnul se nad ni, přitiskl se k jejímu mohutnému boku a zvedl si prso k ústům.

Baronka se trochu natočila, aby se k ní lépe dostal; díky tomu se však jeho natěšený ptáček zpěváček ocitl přímo v houštině rychle vlhnoucích chlupů. Oblíznul jí bradavku a zároveň s tím se prohnul v bocích. Špička jeho žaludu se opřela o její pysky, netrefil se.

Začal ji náruživě cumlat a přitom do ní bodal, chtěl už být vevnitř. Baronka otevřela oči právě v okamžiku, kdy se mu to povedlo. Zajel do ní tak hluboko, že musel s mlasknutím nechat její prso vyklouznout z úst. Zaklonil se a zůstal chviličku bez pohybu, hluboko, krásně hluboko v ní.

Baronka táhle, roztřeseně vydechla, pak se natočila trochu víc břichem k posteli a roztáhla nohy, aby do ní lépe mohl. V podstatě teď na ní ležel, celou svou vahou jí mačkal boky a nohy, zaklíněný v jejím lůně. Na nic nečekal a začal přirážet.

Byl už na nejlepší cestě do ní vyvrcholit, podle hlasitosti sténání si baronka vrchol už prožívala, když náhle uslyšel otevírání dveří. Dveří do jejich ložnice.

Ztuhl a přes hlasité sténání a oddechování baronky opravdu zaslechl neklamné známky přítomnosti sluhů. Cupitání mnoha krůčků, roztahování závěsů, cinkot poklopů se snídaní…

Proboha, copak oni sem jen tak vtrhnou? Pomyslel si. A vůbec jim není trapné, že za tenkými závěsy postele šuká novopečený pán jejich paní, že jsou podle výkřiků čiré rozkoše té staré metresy právě v nejlepším?!

Přes průsvitné záclony kolem postele viděl stíny postav míhajících se po pokoji. Vzrušení z něj rázem spadlo, nevěděl, jestli má utéct nebo se na ně rozkřiknout. K jeho zděšení baronka hlasitě, nespokojeně zamručela a potom mu dokonce polohlasně (takže tak hlasitě, že to musel slyšet každý v náhle ztichlé místnosti) řekla: „Pročpak jsi přestal drahý? V nejlepším se nemá přestávat!“

Zíral na ni, neschopen slova ani pohybu, na její chlípný úsměv ve vyžilé tváři. Až po chvíli si uvědomil, že se baronka začala na něm sama pohybovat. Úd, o kterém byl přesvědčen, že se mu zmenší až do neviditelnosti, začal pod vlivem těch pohybů zase bleskem nabývat na objemu.

Bylo to podivně vzrušující, to vědomí, že tři pokojské, dva lokajové a jedna komorná jsou takřka přímým svědkem jejich soulože. Baronka nečekaně mrštně natáhla nohu a přehodila mu ji přes hlavu, aniž by z něj vyklouzla. Ležela teď pod ním na zádech, mohutná stehna rozvalená do stran, boky se tlačil na její zpocenou kůži a úplně mokrý klín.

Když viděl, jak se jí vzrušením lesknou oči, jak se mu vystavuje a pranic nedbá, že jeho čím dál mohutnější přirážení vydává nechutně mlaskavé zvuky, pochopil, že baronce se to mlčenlivé, nechtěné obecenstvo líbí.

Museli mít od ní rozkazy, protože přes namáhavé bušení jeho srdce a hlasité oddechování dál slyšel cinkot a šramot, který naznačoval, že se bez přerušení věnují přípravě na ranní hygienu, oblékání a snídani.

Díky tomu všemu, co mu ráno přineslo, to netrvalo vůbec dlouho a cítil, že už se blíží jeho stříkání. Také baronka už zase hlasitě sténala a blížila se k dalšímu hlučnému orgasmu. Rukama přezdobenýma řadou masivních prstenů si hrábla do rozkroku a roztáhla si pysky dál od sebe, aby si ještě zvýšila rozkoš z prudkého přirážení svého mladého milence.

V okamžiku, kdy do ní začal stříkat salvy horkého semene, to na ní přišlo tak silně, že se celá vzepjala, na okamžik ztuhla – a pak se napůl bez sebe svalila vyčerpaně naznak do peřin.

Hnán setrvačností jí ještě několikrát prohnal lůno svým chabnoucím kopím, ale byla tak mokrá a roztažená, že už mu to nepřinášelo vůbec žádné uspokojení. Přestal tedy a vyčerpaně se na ní svalil, aniž by ho vytáhl. Oba byli tak zpocení, že po sobě klouzali; bylo mu to napůl odporné, ale napůl ho vzrušovalo, jak se po ní vozí a mačká jí pod sebou.

Baronka hlasitě oddechovala, tváře ještě rudé vzrušením, oči zavřené; vypadala naprosto uspokojeně. Když z ní unaveně slezl, zůstala dál ležet rozvalená na posteli. Díval se na ni, na to hustě zarostlé lůno, které mu bez sebemenších rozpaků odhalovala. Viděl, jak se jí zachvívají a bez jejího vědomého úsilí se stahují a zase uvolňují velké pysky a celá pochva.

Když pootevřela oči a uviděla jeho zvědavý pohled, usmála se a rukama si pomalu podebrala svá mohutná prsa, dosud rozpláclá po hrudníku. Začala si je hníst, nadzvedávala je a hladila. Zíral na to jako uhranutý. A když pak jedna její ruka, blýskajíc se prsteny, zamířila po břiše do jejího mokrého klína, celý se zachvěl opětovným vzrušením.

Sledoval, jak se dlouhé, rudé nehty prodírají vlhkými chlupy až k rudému jícnu jejího pohlaví, doposud otevřenému dokořán. Seděl u ní na patách, kolena od sebe. Aniž si toho všiml, jeho červený úd opět začal stoupat nahoru. Baronce to ovšem neušlo…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *